Εκτακτη Γενική Συνέλευση του
Εθνικού Σιδηροκάστρου