Με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη του συνεδριάζει, με τηλεδιάσκεψη, το Δημοτικό συμβούλιο Σιντικής την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 2 το μεσημέρι.

 

Τα θέματα είναι :

 

ΘΕΜΑ 1         Επί αιτήσεως Σωματείου Μικροπωλητών ¨Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ¨  ( Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής  κ. Λεωνάκης Λεωνίδας)  

ΘΕΜΑ 2         Αδελφοποίηση Δήμου Σιντικής με Δήμο Ηρωϊκής Πόλης Νάουσας. (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος)

ΘΕΜΑ 3         Έγκριση 14ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 2020 ( Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών  Υπηρεσιών κ. Τορουνίδης Ιωάννης)  

ΘΕΜΑ 4         Λήψη απόφασης για τη διενέργεια ή μη των πανηγύρεων  που πραγματοποιούνται στο Δήμο Σιντικής λόγω εφαρμογής των μέτρων πρόληψης της διάδοσης του COVID-19. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής  κ. Λεωνάκης Λεωνίδας)  

ΘΕΜΑ 5         Επιχορήγηση πιστοποιημένων  Συλλόγων για την ανάληψη δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών ( Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών  Υπηρεσιών κ. Τορουνίδης Ιωάννης)  

ΘΕΜΑ 6         Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ¨Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Κ Κερκίνης¨ ( Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ιντζές Νικόλαος)  

ΘΕΜΑ 7         Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ¨Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων ¨ ( Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ιντζές Νικόλαος)  

ΘΕΜΑ 8         Εκμίσθωση κατόπιν δημοπρασίας του κοινοτικού καταστήματος ¨ΟΑΣΗ¨ στα Πλατανάκια ( Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών  Υπηρεσιών κ. Τορουνίδης Ιωάννης)  

ΘΕΜΑ 9         Αποδοχή υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος “WIFI4EU –Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες» (Αριθμός Δράσης 3-2019/003593-046483) και αποδοχή συμφωνίας επιχορήγησης (Εισηγητής ο κ. Γρηγοριάδης Νικόλαος , δημοτικός υπάλληλος)  

ΘΕΜΑ 10       Πρόσληψη υδρονομέα για το αρδευτικό δίκτυο Αχλαδοχωρίου. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Άρδευσης κ. Νικηφόρου Κωνσταντίνος)  

ΘΕΜΑ 11       Έγκριση θερινών δρομολογίων υπεραστικού ΚΤΕΛ Α.Ε. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών  Υπηρεσιών κ. Τορουνίδης Ιωάννης)  

ΘΕΜΑ 12       Ανάκληση όλων των προγενέστερων αποφάσεων περί ορισμού της ταμία του Δήμου κ. Στάμου Μάρθας ως εξουσιοδοτημένης υπαλλήλου για το άνοιγμα λογαριασμών του Δήμου λόγω μετάθεσής της. ( Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών  Υπηρεσιών κ. Τορουνίδης Ιωάννης)  

ΘΕΜΑ 13       Επί αιτήσεως δημοτών Άνω Ποροϊων για διάνοιξη , συντήρηση αγροτικών δρόμων. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης  κ. Νικηφόρου Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 14       Επί αιτήσεως ΔΑΕ ¨ΣΙΝΤΙΚΗ¨ για επιχορήγηση του Δήμου λόγω της τρίμηνης αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης των Ιαματικών Λουτρών από την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης της διάδοσης του COVID-19 σύμφωνα με το άρθρο 23 §3 του ν. 4690/2020.  (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος)

ΘΕΜΑ 15       Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης κυριότητας δημοτικής κοινόχρηστης έκτασης 4.736 τ.μ. του αγροκτήματος Άνω

 Ποροϊων , σε εφαρμογή της με αριθμ. 88/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 16       Αύξηση συμμετοχής του Δήμου Σιντικής στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος )

ΘΕΜΑ 17       Έγκριση καταβολής προστίμου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας  ( Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών  κ. Ιντζές Νικόλαος)  

ΘΕΜΑ 18       Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας ( Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών  Υπηρεσιών κ. Τορουνίδης Ιωάννης)  

ΘΕΜΑ 19       Θεώρηση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής  κ. Λεωνάκης Λεωνίδας)