Οθωμανικός Στρατώνας Δεμίρ Ισσάρ αρχές 20ου αιώνα.
Τα κτίρια διασώζονται έως σήμερα και στεγάζουν το 567 Τ.Π. στο Σιδηρόκαστρο.

Απο τον Παναγιώτη Σαββίδη