" Με την εθελοντική συνεισφορά συναδέλφου, προσπαθήσαμε να αποκαταστήσουμε την προτομή του ευεργέτη του Διδακτηρίου μας, Αναστάσιο Παλλατίδη, που βρίσκεται στον αύλειο χώρο του σχολείου".

Απο την διεύθυνση του σχολείου