Η ανάδειξη των οχυρων και η αναβίωση της μάχης στην εκθεση Philoxenia 2017