Προσκαλούμε όλα τα μέλη του Συνδέσμου την κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018 στα γραφεία του Συνδέσμου...