Έπειτα από άοκνες προσπάθειες 5 μηνών, αξιοποιώντας την όποια εμπειρία, τη συνεργασία συναδέλφων και τη συνδρομή συναδέλφων διευθυντών το Παλλατίδειο ΓΕΛ Σιδηροκάστρου μπορεί να προσφέρει τις εξής ψηφιακές υπηρεσίες:

 

1. Λειτουργική και διαρκώς ενημερωμένη σχολική ιστοσελίδα

2. Άμεση προσωποποιημένη ενημέρωση των γονέων για βαθμούς, απουσίες, ποινές μέσω της e-ενημέρωσης.

3. Άμεση αποστολή εγγράφων και ενημερωτικών σημειωμάτων στους γονείς σε ψηφιακή μορφή, όπως πλέον καθορίζεται από την Υ.Α.10645/ΓΔ4/22-1-2018 του ΥΠΠΕΘ.

4. Δυνατότητα χρήσης ενσύρματου και ασύρματου διαδικτύου σε κάθε αίθουσα.

5. Λειτουργία ψηφιακών βοηθημάτων μέσω εκπαιδευτικών ψηφιακών εφαρμογών ( e-class, wikis...) των εκπαιδευτικών του Σχολείου μας.

6. Ψηφιακή επικοινωνία στα ξενόγλωσσα μαθήματα με τμήματα άλλων σχολείων ( εσωτερικού και εξωτερικού).

 

-Ο-

Δ/ΝΤΗΣ

Δημήτριος Κ. Χατζηπαναγιώτου, ΠΕ02, Μ.Α., Μ.Sc.