Ο Σύνδεσμος Ευελπίδων Μελενίκου θα προβεί σε εγγραφή νέων μελών ως

ΦΊΛΟΙ στον ΣΎΛΛΟΓΌ. Από 18/2/2019. Πληροφορίες στο τηλ.6937179087

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Καραντζούλης Αριστείδης