Είχα την εντύπωση πως κοινός στόχος των τριών συνδυασμών ήταν να απαλλάξουμε τον

τόπο από τη νυν κατάσταση σύμφωνα με όλα τα επιχειρήματα και των τριών υποψηφίων (Όλγα, Ιωσήφ, Ζήση) διαπιστώνοντας την ανυπαρξία σωστής διοίκησης του τόπου και ότι είχαμε συμφωνήσει για την δεύτερη Κυριακή όποιος και να είναι από τους τρεις σας να πάμε ενωμένοι...

 

Λυπάμαι αλλά δεν βλέπω κάτι τέτοιο...

 

Αντί να δω μια κοινή ανακοίνωση απαλλαγής από τον νυν "ανύπαρκτο" (σύμφωνα με τα λόγια σας) Δήμαρχο ,βλέπω κάτι άλλο...

 

Λυπάμαι αλλά αυτό προέχει τώρα!!!

 

Να φύγει το "ανύπαρκτο παλιό" και να έρθει όποιο καινούριο υπάρχει στον ορίζοντα....κι αν αυτό λέγεται "Λούγγος" , τότε ΛΟΥΓΓΟΣ....'οπως κι αν λεγόταν Φυταγκουρίδου ή Παναγιωτίδης τότε ΦΥΤΑΓΚΟΥΡΙΔΟΥ ή ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ!!!

 

Θυμηθείτε την υπόσχεσή σας προεκλογικά!!!

Θυμηθείτε τις χειραψίες και αγκαλιές σας προεκλογικά!!!

 Σπύρος Τσαρτσίδης