Την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σιντικής.

 Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 14:00, με τηλεδιάσκεψη.

Τα θέματα που θα συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο: