×

Μήνυμα

Failed loading XML... xmlParseEntityRef: no name Premature end of data in tag content line 1 Premature end of data in tag entry line 1 Premature end of data in tag feed line 1


 Στο πλαίσιο του προγράμματος Αγωγής Υγείας ομάδα μαθητών υπό την επίβλεψη ορισθέντων εκ του Συλλόγου Διδασκόντων καθηγητών εκπονεί τη δράση « Το Ραδιόφωνο συναντά το Σχολείο».

Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επισκέφθηκαν την ΕΡΑ Σερρών την Παρασκευή ( 8/3/2019), για να βιώσουν εν τοις πράγμασι τη λειτουργία του ραδιοφώνου και να προβούν στην ηχογράφηση της δικής τους εκπομπής.

Ευχαριστούμε όλους τους μαθητές μας που συμμετείχαν στη ρηξικέλευθη αυτή εκπαιδευτική δράση και τους καθηγητές που συνέδραμαν καταλυτικά στην υλοποίησή της!!!

YΣ. Η αλλοίωση των φυσιογνωμικών χαρακτηριστικών των ανηλίκων είναι αναγκαία ένεκα του νέου κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων ( GDPR)

  -Ο-

Δ/ντής

Δημήτριος Κ. Χατζηπαναγιώτου, ΠΕ02,Μ.Α., M.Sc