Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση Κεντρικού Αγωγού Αρδευτικού Δικτύου Σιδηροκάστρου Σερρών (3ο Αρδευτικό Δίκτυο Σιδηροκάστρου Αντλιοστασίου Α5)», προϋπολογισμού 1.066.400 ευρώ, υπέγραψε σήμερα, Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021, ο Aντιπεριφερειάρχης Σερρών Παναγιώτης Σπυρόπουλος και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εργολαβικής εταιρείας.

 

 

Σύμφωνα με την σύμβαση που υπεγράφη, θα γίνει σταδιακή αντικατάσταση τμήματος του κεντρικού αγωγού του αρδευτικού δικτύου Σιδηροκάστρου-Σερρών, διαμέτρου Φ800mm, ο οποίος είχε κατασκευαστεί προ πολλών δεκαετιών και λόγω παλαιότητας παρουσιάζει συχνές διαρροές από διάβρωση του υλικού.