Εμπλουτισμός του μουσειακού υλικού
στην επισκέψιμη διαδρομή της στοάς του Οχυρού Ρούπελ ενόψει των επετείων της 25 Μαρτίου και της μάχης των Οχυρών.