Μαθητές του ΕΠΑΛ Σιδηροκάστρου εκθέτουν τις κατασκευές τους στον Δήμο Σιντικής (μπροστά στο Δημαρχείο)

 

 


 


 


 


  

Με εκτίμηση Χούμκοζλης Χρήστος

Εκπαιδευτικός ΕΠΑΛ Σιδηροκάστρου