Το Κέντρο Υγείας Σιδηροκάστρου, στα πλαίσια του παγκόσμιου μήνα Alzheimer, διοργανώνει 2 ημερίδες στις :

- 24/9/2023 στο Μελενεκίτσι και

- 27/9/2023 στο Χαρωπό

με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.