Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Πεδίου Προσγείωσης στο Χορτερό του Δήμου Σιντικής

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών- Μεταφορών και Δικτύων, Γιάννη Ραγκούση, που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 1624 /18-7-2011/Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, χορηγήθηκε μετά από σχετικό έγγραφο του πρώην Δήμου Σιδηροκάστρου, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, Κατηγορίας Β, στο πεδίο προσγείωσης ελαφρών αεροσκαφών, που βρίσκεται στη θέση Χορτερό, του Δήμου Σιντικής του Νομού Σερρών.

 

 

    Η θέση του διαδρόμου προσδιορίζεται από τις Συντεταγμένες του κέντρου του 41ο 13΄38,91034΄΄Β και 23ο 21΄49,77521 Α.

    Το υψόμετρο του είναι 57 μέτρα από ΜΣΘ.

    Ο Προσανατολισμός του 18/36 ορίζεται από τα κατώφλια:

    -Διαδρόμου 36, με συντεταγμένες 41ο 13΄ 22, 11451΄΄Β, 23ο 21΄48, 28411΄΄ Α και υψόμετρο 55,5 μέτρα από ΜΣΘ.

    -Διαδρόμου 18, με συντεταγμένες 41ο 13΄13,37239΄΄Β, 23ο 21΄49,49562΄΄ Α και υψόμετρο 58 μέτρα από ΜΣΘ.

 

    Η επιφάνεια του διαδρόμου είναι από χώμα και χαρακτηρίζεται ως μη ενόργανος.

    Οι διαστάσεις του σε μέτρα είναι: μήκος 650 και πλάτος 20.

    Οι διαστάσεις της ζώνης ασφαλείας είναι 710Χ60 μέτρα και τα επιχειρησιακά του δεδομένα:

    TORA TODA ASDA LDA

    RWY 18 650m 650m 650m 530m

    RWY 36 650m 650m 650m 530m

 

    Υπάρχουν επίσης:

    -Διαγράμμιση πλευρικών ορίων, άξονα διαδρόμου και κατωφλίων

    -Δύο (2) ανεμούρια στα κατώφλια των διαδρόμων 18 και 36 και

    -Απαιτούμενος διασωστικός εξοπλισμός, σύμφωνα με τον κανονισμό Πυρασφαλείας-Διάσωσης αεροσκαφών σε αεροδρόμια κατηγορίας 1.

 

    Το πεδίο προσγείωσης Χορτερού, ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1950 από τον Ελληνικό Στρατό και χρησιμοποιήθηκε από το Πυροβολικό και την Αεροπορία Στρατού, για την προσγείωση και απογείωση ελαφρών αεροσκαφών, προς υποστήριξη αποστολών εναέριας παρατήρησης και μεταφοράς επείγουσας αλληλογραφίας.

 

    Το Μάϊο του 2006 με σχετικό έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Στρατού/ Διεύθυνση Υποδομών, παραχωρήθηκε το ακίνητο αυτό στο Δήμο Σιδηροκάστρου, για αξιοποίηση και ανάλογη χρήση, με την υπογραφή αντίστοιχου πρακτικού μεταξύ του Δήμου και της 10ης Ταξιαρχίας Πεζικού.

 

    Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση, φορέας λειτουργίας και εκμετάλλευσης του πεδίου ορίζεται ο Δήμος Σιντικής, με απαραίτητη προϋπόθεση την τήρηση των όρων, που καθορίζονται απ’ αυτήν.

 

    Η χρησιμοποίηση του πεδίου προσγείωσης θα πραγματοποιείται από αεροσκάφη Γενικής Αεροπορίας, μετά από άδεια του Φορέα Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης. Θα είναι δε διαθέσιμο σε όλους τους χρήστες με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

 

    Οι πτήσεις από και προς το πεδίο προσγείωσης θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους και Διατάξεις, Διατάγματα, Κανονιστικές Αποφάσεις και κανονισμούς σε συνάρτηση με την ευθύνη του χειριστή του αεροσκάφους, των επιδόσεων και περιορισμών του, ως προς το βάρος προσγείωσης-απογείωσης, λαμβανομένων υπ’ όψη των επικρατούντων καιρικών συνθηκών στην περιοχή.

 

    Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη δραστηριοτήτων ή άλλων εκδηλώσεων είναι η έκδοση ΝΟΤΑΜ. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι δεν υπάρχει πτητική δραστηριότητα στο εν λόγω πεδίο.

 

    Οι πτήσεις πραγματοποιούνται υπό κανόνες πτήσεως εξ όψεως (VFR) κατά τη διάρκεια της ημέρας και υπό συνθήκες VMC, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο ΑΙΡ Greece Vol 1 RAC 1.1.1 παραγρ. 2.1.4 (Flight Plans). Η παροχή δε εξυπηρέτησης, πληροφοριών πτήσης και συνέγερσης, από την απογείωση του αεροσκάφους μέχρι και την προσγείωσή του, ασκείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΥΠΑ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, που αφορά την Πολιτική αεροπορία.

 

    Παράβαση των όρων και περιορισμών, που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις, οι οποίες αφορούν θέματα Αερολιμενικού, Τελωνειακού και Δασμολογικού ελέγχου, Δημόσιας Ασφάλειας, Εθνικής Άμυνας και Εναέριας Κυκλοφορίας, καθώς και κάθε μη σύννομη χρησιμοποίησή του πεδίου προσγείωσης, βαρύνει απ’ ευθείας το φορέα λειτουργίας ή το χειριστή του αεροσκάφους κατά περίπτωση. Ειδικά μνημονεύεται ότι: Απαγορεύεται η απ’ ευθείας από και προς το εξωτερικό πραγματοποίηση πτήσεων, χωρίς την προηγούμενη στάθμευση σε Διεθνή Αερολιμένα ή Αερολιμένα χαρακτηρισμένου ή νομοθετημένου ως σημείο εισόδου –εξόδου, για τους κατά το νόμο απαιτούμενους ελέγχους.

 

    Το νέο αυτό πεδίο προσγείωσης, το οποίο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον σιδηροδρομικό κόμβο του Στρυμόνα, τον κάθετο οδικό άξονα της Εγνατίας και σε κεντρική θέση μεταξύ των δύο μεγάλων αεροδρομίων Θεσσαλονίκης- Σόφιας και σημαντικών αστικών κέντρων Ελλάδος και Βουλγαρίας, έχει τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί μελλοντικά σε ένα μικρό ή εναλλακτικό αεροδρόμιο με την περαιτέρω βελτίωση της υπάρχουσας υποδομής του, για την εξυπηρέτηση μεγαλύτερων αεροσκαφών Γενικής αεροπορίας και την τόνωση της τουριστικής κίνησης στην περιοχή.

 

    Το μελλοντικό μοντέλο ανάπτυξης των αερομεταφορών, το οποίο προβλέπει τη μετακίνηση του επιβατών από μικρά αεροδρόμια εγγύς του χώρου διαμονής τους, προς μεγάλα κομβικά αεροδρόμια, που θα εξυπηρετούν μόνο τις διεθνείς μεταφορές, αλλά και του τουρισμού υψηλού εισοδήματος, επιβάλλει την πρόβλεψη ίδρυσης μικρών αεροδρομίων, τα οποία, όπως καθορίζει και η Υπουργική Απόφαση, θα λειτουργούν συμπληρωματικά, για την ελάφρυνση του αναμενόμενης μεγάλης εναέριας κίνησης στα μεγάλα διεθνή αεροδρόμια της χώρας.

 

    Η ηλεκτροκίνηση της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης –Προμαχώνα, η οποία αναμένεται σύμφωνα με την ΤΡΕΝΟΣΕ να ολοκληρωθεί το 2013, θα προσφέρει τη δυνατότητα, όταν αποφασιστεί λειτουργία προαστιακού σιδηροδρόμου, να καταστεί η περιοχή ένα προάστιο της Μακεδονικής πρωτεύουσας και να αποτελέσει ένα νέο πόλο ανάπτυξης. Η μετεξέλιξη, του πεδίου σήμερα, σ’ ένα μικρό αεροδρόμιο, εκτός από τη δυνατότητα ανάπτυξης μεταφορών αεροταξί με ναυλωμένες πτήσεις (τσάρτερ) προς τα νησιά ή τουριστικές πάνω από τη λίμνη Κερκίνη, το Άγιο όρος και άλλα αξιοθέατα της περιοχής, θα προσελκύσει ένα σημαντικό αριθμό τουριστών από τις γειτονικές χώρες της Ανατολικής και υπόλοιπης Ευρώπης. (Αντίστοιχες δράσεις έχουν αναπτυχθεί προ πολλού, ακόμη και σε τριτοκοσμικές χώρες της Αφρικής, για σαφάρι, πτήσεις πάνω από τη λίμνη Βικτώρια ή το Κιλιμάντζαρο, από εταιρεία την Air Excel, που ίδρυσαν μάλιστα Έλληνες ομογενείς στην Τανζανία.

 

    Η ανάπτυξη του αεροδρομίου αυτού θα συμβάλλει και στην τουριστική ή εμπορευματική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, λόγω των ήδη ανεπτυγμένων δράσεων στον ιαματικό, φυσιολατρικό, ιστορικό ή εκκλησιαστικό τουρισμό, ενώ προσφέρει και την προοπτική λειτουργίας του αεροδρομίου αυτού ως εναλλακτικού της Θεσσαλονίκης ή ακόμη και της Σόφιας.

 

 

    Ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη χρήση του πεδίου η Σχολή Εκπαίδευσης πιλότων της Καβάλας (Egnatia Aviation) και η Αερολέσχη «Δαίδαλος» των Αθηνών. Έχουν διεξαχθεί επίσης αεραθλητικές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή αεροσκαφών από πολλές περιοχές της Ελλάδος και έχει προγραμματισθεί από την Πανελλήνια Ομοσπονδία για τις αρχές Ιουνίου 2012, η διεξαγωγή του Πανελληνίου πρωταθλήματος αεροσκαφών τριών αξόνων. Το πεδίο αυτό, το οποίο απέχει λίγες εκατοντάδες μέτρα από το Σ.Σ Στρυμόνα και τον κάθετο οδικό άξονα της Εγνατίας, βρίσκεται στο κέντρο σημαντικών αστικών κέντρων τόσο της Ελλάδος, αλλά και της γειτονικής Βουλγαρίας ή των Σκοπίων. Εκτιμάται δε ότι, στις δύσκολες συγκυρίες που διέρχεται η χώρα, εάν αξιοποιηθεί θα προσφέρει προοπτικές ανάπτυξης καινοτόμων αεροπορικών δραστηριοτήτων (εκπαιδευτικών, τουριστικών κλπ) ή ακόμη και εμπορευματικών, εφ’ όσον λόγω των υπόγειων θερμών υδάτων επιλεγεί η περιοχή για την ανάπτυξη και δημοπρατηρίου αγροτικών προϊόντων, όχι μόνο Ελληνικών, αλλά και Βουλγαρικών.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *