Αιτήσεις των ενδιαφερομένων πωλητών για τις εμποροπανηγύρεις του Δήμου Σιντικής- Τι πρέπει να γνωρίζετε


Ο Δήμος Σιντικής σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 33/2023 (ΑΔΑ:6ΖΔΕΩ1Υ-ΩΧ0) Κανονιστική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ψηφίσθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας Βραχυχρόνιων Αγορών Δήμου Σιντικής, δέχεται αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις παρακάτω θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις:

• Κοίμησης της Θεοτόκου (09-8 έως 15-8) στη Τ.Κ. Άνω Ποροΐων με καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών μέχρι και 26/07/2024

• Αγίας Ζώνης (29-8 έως 04-9) στη Δ.Κ. Σιδηροκάστρου με καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών μέχρι και 16/08/2024

• Ύψωσης Τιμίου Σταυρού (13-9 έως 14-9) στη Τ.Κ. Ροδόπολης με καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών μέχρι και 30/08/2024

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, κάτοχοι:

1. Βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές η θρησκευτικά πανηγύρια.

2. Άδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές.

3. Άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο η πλανόδιο εμπόριο.

4. Άδειας χειροτέχνη καλλιτέχνη.

Στην εμποροπανήγυρη συμμετέχουν πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων ανά κατηγορία, θα διενεργηθεί κλήρωση.

Οι εγκρίσεις συμμετοχής δίδονται ως εξής:

α) σε ποσοστό 75% σε πωλητές που είναι κάτοχοι βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές.

β) 10% σε κατόχους άδειας παραγωγού η επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.

γ) 10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις αγορές του παρόντος στους κατόχους άδειας στάσιμου η πλανόδιου εμπορίου.

δ) 5% των θέσεων στους κατόχους άδειας χειροτέχνη καλλιτέχνη.

Τα επιτρεπόμενα πωλούμενα είδη είναι τα εξής:

Άνθη, φυτά, μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα, νωπά και αποξηραμένα φρούτα, είδη βιβλιοπωλείου, είδη λαϊκής τέχνης, μουσικών οργάνων, φο μπιζού, μικροεργαλεία, διάφορα χαρτικά, είδη ένδυσης και υπόδησης, παιδικά παιχνίδια, είδη δώρων και διακόσμησης, είδη οικιακής χρήσης- υαλικά, είδη καλλυντικών και αξεσουάρ, εκκλησιαστικά είδη, παραδοσιακά προϊόντα, είδη ζαχαροπλαστικής, παγωτά, παραδοσιακά γλυκά, λουκουμάδες, ξηροί καρποί, ποπ κορν, μαλλί της γριάς, καλαμπόκια και λοιπά παρεμφερή.

Επίσης επιτρέπεται η λειτουργία μπυραριών, αναψυκτηρίων, καντινών και άλλων συναφών καταστημάτων.

Η ισχύς των εγκρίσεων θα είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας της εμποροπανήγυρης που αφορά η πρόσκληση και αναρτώνται στο πληροφοριακό σύστημα https://openmarket.mindev.gov.gr.

Για την υποβολή αίτησης συμμετοχής το ενδιαφερόμενο πρόσωπο υποβάλλει μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ο.Π.Σ.Α.Α. (https://openmarket.mindev.gov.gr ) αίτηση, που συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

• Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου κατά περίπτωση

• Αντίγραφο άδειας υπαίθριου εμπορίου: (λαϊκών αγορών ή πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου ή άδειας χειροτέχνη-καλλιτέχνη)

ή

• Αντίγραφο Βεβαίωσης δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας, που χορηγείται από το Δήμο μόνιμης κατοικίας σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο.

• Πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων

Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της προβλεπόμενης έγκρισης συμμετοχής είναι η βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας από την Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών, σύμφωνα με το άρθρο 285 του Ν.3463/2006.

Ειδικά στην περίπτωση κατόχου άδειας πλανόδιου εμπορίου πρέπει να επισυνάπτεται και αντίγραφο της έγκρισης δραστηριοποίησης από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο ενδιαφερόμενος επιδεικνύει επίσης, την άδεια κυκλοφορίας, την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που τον αναπληρώνει για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας.

Σε περίπτωση κατάθεσης ελλιπών δικαιολογητικών δεν θα χορηγείται η άδεια.

Μετά την υποβολή των αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων στην κάθε υπαίθρια αγορά για υποβολή τυχόν ενστάσεων, και κατόπιν ο προσωρινός κατάλογος οριστικοποιείται και αναρτάται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://openmarket.mindev.gov.gr, στην ιστοσελίδα καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου προς γνώση των ενδιαφερομένων πωλητών και προκειμένου να καταβληθεί από αυτούς το ανάλογο προβλεπόμενο τέλος υπέρ του Δήμου και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής. Για τη θέση που καταλαμβάνει κάθε πωλητής διενεργείται κλήρωση, εφόσον αυτό απαιτείται.

Βάση του οριστικού καταλόγου κατόχων θέσεων που προκύπτει από την διαδικασία απόδοσης θέσεων εκδίδεται από τον φορέα λειτουργίας απόφαση έγκρισης συμμετοχής για την κάθε υπαίθρια βραχυχρόνια αγορά η οποία αναρτάται στο πληροφοριακό σύστημα https://openmarket.mindev.gov.gr, Επίσης κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια και είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *