Διαγωνισμός για την αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου Σιντικής

Ο Δήμαρχος Σιντικής διακηρύττει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου , σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80 και τις σχετικές τροποποιήσεις του, της υπηρεσίας :

“ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ”, προϋπολογισμού 223.175,00 € με το Φ.Π.Α. 13% .

 

Δικαιούμενοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον είναι : όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, ενώσεις , κοινοπραξίες που υποβάλουν κοινή προσφορά , που ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων και διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό , την τεχνογνωσία και τη σχετική εμπειρία για την εκτέλεση της εργασίας . Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% του προϋπολογισμού της δαπάνης άνευ ΦΠΑ , δηλαδή 3.950,00 € και θα απευθύνεται προς τον Δήμο Σιντικής.

 

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 10/9/2014, ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης 10:00 π.μ. , ώρα λήξης 11:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας του Δήμου, στο Σιδηρόκαστρο Ν.Σερρών.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *