Προσλήψεις στο Δήμο Σιντικής

Υστερα από την υπ’ αριθ. 7/2017 απόφαση του Δ.Σ, η οποία εγκρίθηκε με το 1726/21-2-2017 έγγραφο της Α.Δ.Μ.Θ,το ΝΠΔΔ Πρόνοια και Αγωγή Δήμου Σιντικής, ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Βρεφονηπιοκόμων ΤΕ9 Δύο (2) 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας. 2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.3584/07. Δύο (2) μήνες

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: Αναφέρουμε ενδεικτικά: 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 2. Αντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού. 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ΝΠΔΔ Πρόνοια και Αγωγή Δήμου Σιντικής (Δ/νση: 27ης Ιουνίου 1913 Αριθ 1 – Νέο Πετρίτσι Σερρών, τηλ: 2323350434, μέχρι την 20/3/2017. Αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Κυριακίδου Κλειώ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *