Προχωρά επένδυση για νέο φωτοβολταϊκό πάρκο στο Αχλαδοχώρι Σιντικής


της Κατερίνας Παναγέα-ypodomes.com

Προχωρά επένδυση για νέο φωτοβολταϊκό στις Σέρρες, μετά την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο “Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας («PEAR 1»– «PEAR 2»), Συνολικής Εγκατεστημένης Ισχύος 227,5 MW” της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Π.Ε. Σερρών, Δήμου Σιντικής, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προτάθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης και των γνωμοδοτήσεων των Φορέων και Υπηρεσιών.

Φορέας του έργου είναι η εταιρεία ‘‘PEAR AGROPHOTOVOLTAIC Μ.Ι.Κ.Ε.’’

Περιγραφή του έργου

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Φ/Β Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 227,5 MWp στις θέσεις «Μάνδρες», «Ερείπια», «Ανθότοπος», «Χαϊδεμένη», «Άνω Χαϊδεμένη», «Φοβισμένος», της Δημοτικής Ενότητας Αχλαδοχωρίου, του Δήμου Σιντικής, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. Το έργο συνολικά αποτελείται από δύο (2) υποέργα:

    Υποέργο 1, «Pear 1», ισχύος 100 MWp

    Υποέργο 2, «Pear 2», ισχύος 127,5 MWp

Το κάθε υποέργο έχει χωριστεί σε γήπεδα και το καθένα από αυτά θα περιφραχτεί. Το Υποέργο 1 αποτελείται από τρία (3) γήπεδα αριθμημένα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, και το Υποέργο 2 από έξι (6) αριθμημένα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V, VI.

Η συνολική έκταση των γηπέδων εγκατάστασης των Φ/Β πλαισίων είναι 2.559.924,2 m2. To υποέργο 1 «Pear 1» έχει έκταση 1.154.800 m2 και το υποέργο 2 «Pear 2» 1.405.124,2 m2.

Ο βασικός εξοπλισμός των Φ/Β Σταθμών, είναι:

    Φ/Β πλαίσια: Τριακόσια σαράντα-έξι χιλιάδες επτακόσια εξήντα-επτά (346.767)

    Φ/Β πλαίσια κυψελών PERC μονοκρυσταλικού πυριτίου διπλής όψης της εταιρίας Trina Solar και συγκεκριμένα τον τύπο Vertex TSM-DEG 21C.20 ισχύος 645 Wp και 665 Wp

    Ιχνηλάτες (Trackers): Βάσεις στήριξης Φ/Β πλαισίων τεχνολογίας ιχνηλάτησης ηλίου (Trackers) μονού άξονα και διευθύνσεως Ανατολής-Δύσης. Οι trackers ακολουθούν τη θέση του ήλιου κατά τη διάρκεια ημέρας με γωνία θέασης από -45º έως +45º ως προς τον κάθετο άξονα.

    Μετατροπείς (String Inverters): Μετατροπείς τύπου string inverter της εταιρίας Huawei Solar και συγκεκριμένα τύπο SUN 2000-215KTL-H3.

    Σταθμοί Παραγωγής: Τριάντα έξι (36) προκατασκευασμένοι Σταθμοί Παραγωγής της εταιρίας Huawei Solar και συγκεκριμένα τύπου STS-3000K-H1 και STS-6000K- H1, με διαμέρισμα για Μετασχηματιστή 3.000 kVA ή 6.000 kVA 0,8/33 kV και διαμερίσματα Μέσης Τάσης και Χαμηλής Τάσης και ασθενών ρευμάτων.

    Σταθμοί Ζεύξης: Προκατασκευασμένοι οικίσκοι που στεγάζουν τα πεδία Μέσης Τάσης για την ζεύξη Σταθμών Παραγωγής για την σύνδεση τους με το δίκτυο μέσης τάσης του κάθε υπο-έργου και με τον υπο αδειοδότηση Υ/Σ ανύψωσης τάσης 33/150 kV.

Τα έργα υποδομής τα οποία θα λάβουν χώρα στο συγκεκριμένο έργο επιγραμματικά είναι:

    Οι χωματουργικές εργασίες εξυγίανσης του χώρου

    Η διάνοιξη των χαντακιών καλωδίων

    Κατασκευή βάσεων έδρασης οικίσκων

    Η περίφραξη

    Ο εσωτερικός δρόμος και η βελτίωση της οδοποιίας πρόσβασης

    Διευθέτηση ομβρίων υδάτων (αποστραγγιστικά έργα) εφόσον απαιτηθούν

Η διασύνδεση των Φ/Β Σταθμών με το δίκτυο Υψηλής Τάσης (Υ.Τ.) θα γίνει μέσω νέου υπό αδειοδότηση Υποσταθμού (Υ/Σ) ανύψωσης τάσης 33/150 kV, που προβλέπεται να εγκατασταθεί σε γήπεδο του έργου και να συνδεθεί εναέρια με δίκτυο Υ.Τ. 150 kV.

Ο νέος Υ/Σ «Ανθότοπος» έχει χωροθετηθεί στο γήπεδο Ι του υπό-έργου 1 και καταλαμβάνει έκταση περίπου 12,4 στρεμμάτων. Η πρόσβαση θα γίνει μέσω του κύριου οδικού δικτύου και υφιστάμενου χωματόδρομου, ο οποίος είναι διαμορφωμένος κατάλληλα και πληροί τις προδιαγραφές για την ασφαλή μεταφορά του απαιτούμενου, για την κατασκευή του έργου, εξοπλισμού. Για τις ανάγκες του έργου δύο μετασχηματιστές ισχύος 125 ΜVA ο καθένας θα εγκατασταθούν στον εν λόγο Υ/Σ καθώς και κτηριακή εγκατάσταση σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΑΔΜΗΕ.

Ως σημείο σύνδεσης προτείνετε ο υφιστάμενος Υ/Σ «Σιδηρόκαστρο». Η διασύνδεση του έργου με τον Υ/Σ «Σιδηρόκαστρο» θα γίνει μέσω εναέριας γραμμής Υ.Τ. 150 kV, τύπου 2Β με μεταφορική ικανότητα τη παραγόμενη ισχύς των Φ/Β Σταθμών. Το μήκος της εναέριάς γραμμής είναι περίπου 16 km με όδευση πλησίον του υφιστάμενου δρόμου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *