Πόρισμα κόλαφος για όλες τις δημοτικές αρχές από ίδρυσης των Λουτρών Σιδηροκάστρου

Μένει κανείς πραγματικά άφωνος διαβάζοντας την πορισματική έκθεση από τη διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού και οικονομικού ελέγχου στη Δημοτική Επιχείρηση Λουτρών Σιδηροκάστρου (σήμερα Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία του Δήμου Σιντικής).


Θυμίζουμε ότι αφορμή για την έκδοση εντολής ελέγχου  ήταν έγγραφο του προέδρου της ΔΕΛΣ Γ. Γεωργιλά προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας  Θράκης με το οποίο ζητούσε διαχειριστικό έλεγχο για την μη εφαρμογή από την προηγούμενη Διοίκηση των διατάξεων των Ν. 3803 και 3845/2010. Αφορμή της εισαγγελικής παραγγελίας ήταν η έγκληση της ΔΕΛΣ κατά του πρώην Προέδρου Αθανάσιου Σπάση και του Γενικού Διευθυντή Ηλία Σαχπατζίδη, πρώην Διευθυντή που έγινε Γενικός στις 26/4/2011.

Παραθέτουμε αυτούσια τα συμπεράσματα της πορισματικής έκθεσης καθώς και τον καταλογισμό ευθυνών από τους δύο οικονομικούς επιθεωρητές.


«ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ


Εξ όσων αναφέρθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια και ιδιαίτερα στο κεφάλαιο «ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ»  καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το Δ.Σ ευθύνεται διότι:

  Από την έναρξη της λειτουργίας της Δημοτικής Επιχείρησης Λουτρών Σιδηροκάστρου (1989) και μέχρι τη μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρία (Δεκέμβριος 2010) λειτουργούσε παρά τους νόμους, τις διατάξεις, τις εγκυκλίους, τις δικαστικές αποφάσεις κλπ. Ερευνώντας δηλαδή τις καταγγελίες του Προέδρου κ. Γεωργιλά, διαπιστώσαμε ότι  όχι μόνο αληθεύουν αλλά υπολείπονται  των πραγματικών μη νόμιμων ενεργειών και ως προς αριθμό αλλά και ως προς το μέγεθος.

1) Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου από το 1989 έως και το 2011 ήταν μη σύννομη διότι α) δεν υπάρχει απόφαση του Δ.Σ για την συγκρότησή του, β)δεν υπάρχει απόφαση ορισμού των αντιπροσώπων κοινωνικών φορέων, γ) δεν υπάρχει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εργαζομένων της επιχείρησης για την εκλογή  εκπροσώπου και δ) συμμετέχει στο Δ.Σ ο Διευθυντής ή Γενικός  Διευθυντής κ. Σαχπα-τζίδης ενώ το απαγορεύει ο νόμος (βλέπε ισχύουσες διατάξεις).

2) Όλες οι προσλήψεις είτε εποχικών είτε μονίμων υπαλλήλων έγιναν χωρίς να εφαρμοστούν τα ισχύοντα για τις προσλήψεις. Και παρόλο που ο Επιθεωρητής του ΑΣΕΠ τους υπέδειξε το νόμιμο τρόπο και ζήτησε να καταλογιστούν ευθύνες δεν εισακούστηκε.

3) Πέντε υπάλληλοι πληρώνονταν από την επιχείρηση όμως δεν εργάζονταν σε αυτή αλλά   προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στον Δήμο Σιδηροκάστρου. Η ενέργεια αυτή έγινε για να παρακαμφθούν οι διατάξεις περί προσλήψεων στους Δήμους. Πρέπει να τονίσουμε ότι οι προσλήψεις και οι πληρωμές μισθών στους Δήμους ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, όχι όμως και εκείνες των δημοτικών επιχειρήσεων.

4) Δεν εφαρμόστηκαν οι διατάξεις των Ν.3833/2010 και 3845/2010 για μείωση μισθών (Μνημόνιο).

5) Το ξενοδοχείο λειτουργούσε με δύο ά-δειες του ΕΟΤ ενώ όλες οι υπηρεσίες (ΙΚΑ, Επιθεώρηση Εργασίας, Δ.Ο.Υ . κλπ) γνώριζαν ότι λειτουργούσε με μία άδεια ως ενιαία μονάδα και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην τηρούνται τα προβλεπόμενα (φορολογικά Βιβλία, η Επιθ. Εργασίας δεν μπορούσε να ελέγξει τις ώρες και τον τόπο εργασίας των υπαλλήλων).

6) Προσέλαβε Διευθυντή ή Γενικό Διευθυντή χωρίς να εφαρμόσει τις διατάξεις που προέβλεπαν τους όρους πρόσληψης και τα τυπικά προσόντα.

7) Επενδύθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά τα οποία προήλθαν από κρατικές και κοινοτικές   επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις και λόγω των οποίων η επιχείρηση απαλλάχτηκε ή της επιστράφηκε ΦΠΑ (λόγω επενδύσεων) χωρίς να αποδώσουν και το χειρότερο χωρίς να λειτουργήσουν.

8) Σταμάτησε η λειτουργία της «Θερμαλίας Πηγής», μιας επένδυσης η οποία κόστισε πολλές χιλιάδες ευρώ και ενώ φαινόταν ότι ήταν κερδοφόρα, χωρίς καν να συγκληθεί το Δ.Σ της επιχείρησης για να αποφασίσει. Φυσικά δεν ενημερώθηκε ούτε το Δημοτικό Συμβούλιο.

9) Αφέθηκαν και οι δύο παραπάνω επενδύσεις στην τύχη τους με αποτέλεσμα να έχουν απαξιωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το κόστος πλέον για την λειτουργία τους είναι  δυσβάστακτο έως απαγορευτικό.

10) Δεν έγινε σωστή διαχείρηση, οργάνωση και δεν λειτούργησε ως όφειλε με ιδιωτικοοι-κονομικά κριτήρια. Οι δαπάνες, ιδίως για την αμοιβή του προσωπικού, ήταν υπερβολικές και έφταναν έως και το 85% των εσόδων.

11) Ανατέθηκε σε εργολάβο (τουλάχιστον μία φορά) η καθαριότητα των κτιρίων με σύμβαση εργολαβίας, χωρίς να τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες.

Πέραν όμως των μη σύννομων ενεργειών του Δ.Σ, εντοπίσαμε και μη σύννομες ενέργειες του Διευθυντή της Δημοτικής Επιχείρησης και μέλους του Δ.Σ της, κ.Σαχπατζίδη.

Κατ αρχήν, καθόριζε την αμοιβή του χωρίς να τηρεί τους όρους της σύμβασης που υπέγραψε με την Διοίκηση, όπως μας κατέθεσε η υπεύθυνη της μισθοδοσίας κ.Τζήκα (συν.68).

Επίσης, απέκρυπτε από το Δ.Σ το γεγονός ότι δεν είχε τα τυπικά προσόντα για την άσκηση των καθηκόντων του Διευθυντή, δεν κατείχε δηλαδή πτυχίο ανώτερης σχολής τουριστικών επαγγελμάτων, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις περί ξενοδοχείων. Όταν μάλιστα, το 2007,με ενέργειες του κ. Αβράμη, εκδόθηκε μία άδεια για το ξενοδοχείο, ήλθε σε σύγκρουση μαζί του   με αποτέλεσμα να παραιτηθεί ο κ. Αβράμης (συν.71,72) και στη συνέχεια, με ενέργειες του κ.Σαχπατζίδη,  εν αγνοία του Προέδρου και Δημάρχου, κ.Σπάση (συν. 70),από τον οποίο απέκρυψε την αλληλογραφία με τον ΕΟΤ, εκδόθηκαν πάλι δύο άδειες.

Επιπλέον, εισέπραττε, χωρίς να δικαιούται, έξοδα κίνησης για την μετάβασή του στην έδρα της επιχείρησης με δική του εντολή(συν.68).

Τέλος δεν μερίμνησε να εφαρμοστούν οι διατάξεις του Ν.3833/2010 και του Ν.3845/2010 ώστε να γίνουν οι  παρακρατήσεις από τις αμοιβές των εργοζομένων.


Ζ. ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ (κατά κεφ.)


 Ι) Η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης δεν είναι καλή. Υπήρξε κακοδιαχείρηση , σπατάλη ως προς τις επενδύσεις, υπερβάλλουσες προσλήψεις προσωπικού και υπερβολικά μεγάλες αμοιβές. Κατά τη γνώμη μας, δεν θα αντέξει οικονομικά ούτε πρόκειται να ανακάμψει.

ΙΙ) Προσλήψεις προσωπικού.

Από την έναρξη  της λειτουργίας της, το 1989 έως και το Δεκέμβριο του 2010 που έγινε η μετατροπή της σε Α.Ε., όλες οι προσλήψεις προσωπικού δεν ήταν νόμιμες. Το ίδιο εντόπισε και ο Επιθεωρητής του ΑΣΕΠ, ο οποίος ,το 2004,ζήτησε να καταλογιστούν ευθύνες που όμως δεν καταλογίστηκαν. Παράβαση των διατάξεων των ΠΔ 323/89,ΠΔ 410/95,Ν.3463/2006,Ν.2190/94,Ν.2527/97,Ν.1737/87(βλέπε κεφάλαιο «ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»).

ΙΙΙ) Όχι μόνο δεν εφαρμόστηκαν οι διατάξεις περί προσλήψεων, αλλά ακόμα και υπάλληλοι μισθοδοτούμενοι από την επιχείρηση εργαζόταν στον Δήμο. Η ζημία που προκλήθηκε στην επιχείρηση από την μισθοδοσία των υπαλλήλων αυτών μόνο για τα έτη 2007-2011, ξεπερνά σε καθαρό ποσό τις 317.190,73 ευρώ πλέον εργοδοτικές εισφορές περίπου(28%) 76.563 ευρώ σαν προσαυξήσεις 1%  ανά μήνα, περίπου 142.053 ευρώ δηλαδή συνολικά 535.806 ευρώ (οι καταλογισμοί, σύμφωνα με την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, γίνονται με προσαυξήσεις). Πλέον όμως της ζημίας που υπέστη η επιχείρηση, ζημία υπέστη και το Δημόσιο από διαφυγόντες φόρους (παράβαση των διατάξεων των Ν.2190/94, Ν.2527/97 κλπ.( Βλέπε κεφάλαιο «ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»).

ΙV) Ζημία από την μη εφαρμογή των διατάξεων των Ν.3833/2010 και  Ν.3845/2010. Από την μη εφαρμογή των διατάξεων των παραπάνω νόμων, ζημιώθηκε η επιχείρηση κατά 77.775,73 ευρώ, τα οποία πρέπει να καταλογιστούν με τις νόμιμες προσαυξήσεις στον διοικούντα την επιχείρηση.

V) Εργολαβία καθαριότητας.

Ανατέθηκε η καθαριότητα των χώρων της επιχείρησης σε εργολάβο καθαριότητας, κατά παράβαση  των ισχυουσών διατάξεων νόμων, χωρίς δηλαδή να προκηρυχθεί διαγωνισμός, χωρίς να γίνει δημοσίευση. Η απευθείας ανάθεση  απαγορεύεται  (ΠΔ 323/89, ΠΔ 410/95, Ν.3463/06, Ν.2362/95, Ν.1418/84, Ν.2229/94, Ν.2190/94, Ν.2527/97 κλπ) και παρ’ όλο που ο έλεγχος σκοπιμότητας απαγορεύεται  και δεν υπάρχει θετική ζημία, πρέπει να γίνει καταλογισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2527/97 άρθ.6 και Ν.2190/94 αρθ.21 παρ.16, όπως ισχύει με τις διατάξεις του άρθ. 15 του Ν.1735/87 κλπ(βλέπε «ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» απόφ. Ε.Σ).

 

Συνολικό ποσό καταλογισμού 72.000 ευρώ πλέον προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής.

VI) Άδειες λειτουργίας ξενοδοχείου.

Κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων του ΠΔ 43/2002, η ξενοδοχειακή μονάδα λειτουργούσε με δύο άδειες ενώ έπρεπε να λειτουργεί με μία. Ο Διευθυντής  της επιχείρησης  κ. Σαχπατζίδης , αγνόησε τα έγγραφα του ΕΟΤ τα οποία και απέκρυψε από το Δ.Σ. της επιχείρησης και τον Πρόεδρο κ. Σπάση, με σκοπό να κρατήσει την θέση του Γενικού Διευθυντή, για την οποία δεν είχε τα τυπικά  προσόντα. Έπρεπε να ενημερωθεί η Δ.Ο.Υ. Σιδηροκάστρου, να θεωρηθούν διπλά Βιβλία και φορολογικά Βιβλία και Στοιχεία.

Η ζημία που προκλήθηκε είναι η διαφορά μισθού που εισέπραττε ο κ. Σαχπατζίδης  ως Διευθυντής ενώ δεν τον δικαιούταν. Πρέπει όμως να γίνει καταλογισμός  σε όσους ήταν μέλη του Δ.Σ. της επιχείρησης και υπέγραψαν σύμβαση μη νόμιμη.

VII) Νομιμότητα  Διοικητικού Συμβουλίου.


Στο Δ.Σ. της επιχείρησης συμμετείχε  από το 1991 έως και το 2010 ο Διευθυντής της επιχείρησης ως εκπρόσωπος των εργαζομένων. Το Σωματείο των εργαζομένων όμως ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 1993 και από την έρευνα δεν προέκυψε ότι έγιναν ποτέ εκλογές για την εκλογή του ως εκπροσώπου. Ούτε και υπάρχει κάποια απόφαση του Δ.Σ. που να συγκροτεί το Σώμα με κάποια εξουσιοδότηση του Σωματείου των εργαζομένων.

Επιπλέον, κατά παράβαση των ισχυόντων ΠΔ και νόμων, ο Διευθυντής απαγορεύεται  να είναι μέλος του Δ.Σ.

Κατά τη γνώμη μας, υπάρχει θέμα νομιμότητας των αποφάσεων του Δ.Σ. διότι δεν συγκροτήθηκε νόμιμα από τα πρόσωπα που προβλέπονται από τους νόμους, τους κανονισμούς και τα ΠΔ περί Δημοτικών Αμιγών Επιχειρήσεων (βλέπε Κεφάλαιο «ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»).

VIΙI)  «Θερμαλία Πηγή»


Η κατασκευή της ξεκίνησε το 2004 και τελείωσε το 2007 με χρήματα (επιδοτήσεις  χρηματοδοτήσεις) του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενώ φαινόταν ότι ήταν βιώσιμη (έσοδο του 2007: 146.000 περίπου), μετά την απομάκρυνση του προέδρου κ. Αβράμη απαξιώθηκε τελείως.

Σήμερα είναι ερείπιο χωρίς κανείς να γνωρίζει το λόγο (καταθέσεις κ. Σπάση και Αβράμη, συν. 71,72). Η επένδυση μόνο στοίχισε 300.000 ευρώ περίπου.

ΙΧ) Νέο ξενοδοχείο 90 κλινών.

Η κατασκευή της άρχισε το 1992 και χρηματοδοτήθηκε από πρόγραμμα του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν λειτούργησε ποτέ και κανείς δεν γνωρίζει τον λόγο (βλέπε καταθέσεις).

Σήμερα είναι ερείπιο.

X) Πρόσληψη Διευθυντή – Αμοιβή

Από την αρχή λειτουργίας της επιχείρησης το 1989, η πρόσληψη Διευθυντού ήταν παράνομη διότι (συν. 23β):

1. Δεν εφαρμόστηκαν οι διατάξεις που προβλέπουν την πρόσληψη σε τέτοια θέση (δημοσίευση, προσόντα, θέση της επιχείρησης κλπ).

2. Δεν υπήρχε Κανονισμός της επιχείρησης  που προέβλεπε τέτοια θέση. Ο Κανονισμός συντάχθηκε και εγκρίθηκε το 2004.

3. Ο προσληφθείς δεν είχε τα νόμιμα προσόντα (γνώσεις, προϋπηρεσία, πτυχία, γλώσσα κλπ).

4. Ο προσληφθείς ως Διευθυντής συμμετείχε στο Δ.Σ. της επιχείρησης ως εκπρόσωπος των εργαζομένων (ελεγκτής, ελεγχόμενος και ταυτόχρονα εργαζόμενος).

5. Η αμοιβή του ήταν κατά την γνώμη μας υπερβολική και επιπλέον μόνος του προσέθεσε έξοδα κίνησης, οδοιπορικά κλπ, ανεβάζοντας έτσι την αμοιβή του κατά πολύ από τα συμφωνηθέντα (αύξηση σύμφωνα με την συλλογική σύμβαση των ξενοδοχοϋπαλλήλων).

6. Η ζημία που προκλήθηκε στην επιχείρηση, μόνο για τα έτη του 2007 –  2011, ανέρχεται στο ποσό των 37.258 ευρώ πλέον προσαυξήσεων (βλέπε ισχύουσες διατάξεις).

Ο ίδιος δεν δέχεται ότι ασκούσε ιδιαίτερα καθήκοντα που τον διαχωρίζουν από έναν απλό εργαζόμενο διότι δεν ασκούσε διευθυντικά καθήκοντα (μισθούς , προσλήψεις κλπ). Όμως ο ίδιος στο  από 11/5/2011 έγγραφό του προς τον Πρόεδρο κ. Γεωργιλά, αναφέρει  «….είπα δεν αναγνωρίζω αυτή σας την ιδιότητα, επει-δή οι αρμοδιότητες αυτές συγκρούονται με τις αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή και θα έπρεπε πρώτα να αλλάξει η δική μου σύμβαση». Άρα ασκούσε τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή και του διευθύνοντος συμβούλου της επιχείρησης (συν. 74).


Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το έτος 2010 ο κ. Σαχπατζίδης κόστισε στην επιχείρηση:

Καθαρές Αποδοχές  49.890,27

Κρατήσεις ασφαλισμένου   6.121,37

Κρατήσεις Εργοδότη           10.711,00

           

Σύνολο           66.722,64

Επιπλέον Διάφορα   6.504,28

           

ΣΥΝΟΛΟ       73.226,92

Ήτοι 6.102  ευρώ μηνιαίως.

 

Οι Οικονομικοί Επιθεωρητές

ΔΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ»

 

Πηγή : « Ψίθυροι Σιντικής» 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *