Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σιντικής

Με 36 θέματα στην ημερήσια διάταξη του συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σιντικής, την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου, στις 6.30 το απόγευμα .

 

 

Τα θέματα είναι :

 

 

ΘΕΜΑ 1         Αποδοχή απόφασης ένταξης και έγκριση του σχεδίου απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σιντικής» ποσού 112.320 € στο Ε.Π ¨Κεντρική Μακεδονία ¨ , Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας –ΕΚΤ » , το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Εισηγητής ο κ. Καρατζούλης Φίλιππος)

ΘΕΜΑ 2         Πρόσληψη προσωπικού  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης «Δημιουργία και Λειτουργία του  Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Σιντικής» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) :1548 , Ε.Π  ¨Κεντρική Μακεδονία ¨ 2014-2010 (Εισηγήτρια η ειδική συνεργάτιδα Δημάρχου Κα Κωνσταντινίδου Έφη)

ΘΕΜΑ 3         Σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας  με το Δήμο Σερρών για την εποπτεία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Σιντικής . (Εισηγήτρια η ειδική συνεργάτιδα Δημάρχου Κα Κωνσταντινίδου Έφη)

ΘΕΜΑ 4         Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος.)

ΘΕΜΑ 5         Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 στα πλαίσια λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σιντικής. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος.)

ΘΕΜΑ 6         Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Δήμου  δ’  τριμήνου 2016 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος.)

ΘΕΜΑ 7         Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και θέσεων υδρονομικών οργάνων στο Δήμο Σιντικής . (Εισηγητής ο εντεταλμένος σύμβουλος κ. Νικηφόρου Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 8         Έγκριση της με αριθμ. 2/2017 μελέτης για την εκτέλεση του έργου ¨Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Άνω Ποροϊων¨. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Δεβετζής Εμμανουήλ.)

ΘΕΜΑ 9         Έγκριση της με αριθμ. 3/2017 μελέτης για την εκτέλεση του έργου ¨Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος- Πολιτιστικό Κέντρο Κερκίνης¨. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Δεβετζής Εμμανουήλ.)

ΘΕΜΑ 10       Έγκριση της με αριθμ. 21/2016 μελέτης για την εκτέλεση του έργου ¨Συντήρηση Κοιμητηρίων Τ.Κ Ροδόπολης¨. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Δεβετζής Εμμανουήλ.)

ΘΕΜΑ 11       Επικαιροποίηση της με αριθμ. 207/2016 απόφαση περί καθορισμού θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο και ψήφιση της αντίστοιχης πίστωσης (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης κ. Αβραμίδης Αναστάσιος.)

ΘΕΜΑ 12       Αποδοχή κληρονομιάς Χαμαλίδη Γερμανού (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης κ. Αβραμίδης Αναστάσιος)

ΘΕΜΑ 13       Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2017 .(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Δεβετζής Εμμανουήλ)

ΘΕΜΑ 14       Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 15       Συγκρότηση επιτροπής φορολογικών διαφορών 2017. (Εισηγητής κ. Μελαδίνης Αθανάσιος.)

ΘΕΜΑ 16       Ακύρωση της με αριθμ με  αριθμ. 240/2015 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εξέταση του αιτήματος της ¨Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Δράσης Εθελοντών Σιντικής¨. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης κ. Αβραμίδης Αναστάσιος)

ΘΕΜΑ 17       Επί αιτήσεως Μελαδίνη Σοφίας  για χορήγηση άδειας χρήσης υπηρεσιών διαδικτύου με εγκατάσταση 8 Η/Υ επί του καταστήματός της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ στο Χαροπό. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Πολίτη κ. Τσίντσιος Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 18       Επί αιτήματος της Επιτροπής Αλεξιπτωτισμού της   Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας για διοργάνωση αεραθλητικών αγώνων στο αεροδρόμιο Χορτερού . (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης  κ. Αβραμίδης Αναστάσιος)

ΘΕΜΑ 19       Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 17.437 τ.μ. από το υπ’ αριθμ. 2085 κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Αχλαδοχωρίου  (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 20       Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 4.000 τ.μ. από το υπ’ αριθμ. 239 ζ κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Αγκίστρου  (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 21       Αποδοχή και κατανομή ποσού 75.516,55 € για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων του Δήμου της. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος.)

ΘΕΜΑ 22       Λήψη απόφασης επί της πρότασης του Τοπικού Συμβουλίου Σιδηροκάστρου  για μετονομασία του Εθνικού Σταδίου Σιδηροκάστρου σε ¨Κατσαντώνειο¨ . (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Πολίτη κ. Τσίντσιος Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 23       Συναινετική λύση μίσθωσης με τις εταιρείες WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε & VODAFONE- ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος.)

ΘΕΜΑ 24       Ανανέωση μίσθωσης Απόστολου Κωνσταντινίδη –Μακρυνίτσα (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος.)

ΘΕΜΑ 25       Καταγγελία μίσθωσης της Ιωάννας Γούτση (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος.)

ΘΕΜΑ 26       Ακύρωση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Πολίτη κ. Τσίντσιος Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 27       Προσθήκη- διαγραφή πωλητών σε θέσεις Λαϊκών Αγορών του Δήμου Σιντικής(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Πολίτη κ. Τσίντσιος Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 28       Επί αιτήσεως επαγγελματιών για επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών από καταβολή παραβόλου για ανανέωση άδειας μουσικών οργάνων . (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Πολίτη κ. Τσίντσιος Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 29       Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος.)

ΘΕΜΑ 30       Υποβολή αιτήματος της τη Δ/νση Δασών για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης έξι κτιρίων στην περιοχή ¨ 3 Βρύσες¨ του αγροκτήματος Προμαχώνα. (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος )

ΘΕΜΑ 31       Υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας για παραχώρηση κατά χρήση του κτιρίου της Λέσχης Αξιωματικών Σιδηροκάστρου (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος)

ΘΕΜΑ 32       Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σιντικής στη διεθνή  έκθεση  τουρισμού MITT 2017. (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος)

ΘΕΜΑ 33       Επιστροφή εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης έργων των τέως Καποδιστριακών Δήμων & Κοινοτήτων (Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Δεβετζής Εμμανουήλ)

ΘΕΜΑ 34       Κατανομή και απόδοση επιχορηγήσεων στα νομικά πρόσωπα του Δήμου. (350.000 € στο Ν.Π ¨ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΓΩΓΗ¨ και 160.804,11 € στο Ν.Π ¨Α.ΠΟ.ΔΡΑ.ΣΙ¨ . (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος.)

ΘΕΜΑ 35       Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη¨  (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος)

 

ΘΕΜΑ 36       Έγκριση επιχορήγησης στο Σύλλογο Καρναβαλιστών Σιδηροκάστρου και στο Σύλλογο Καρναβαλιστών Ν. Πετριτσίου. 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *