Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σιντικής

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σιντικής  θα συνεδριάσει την   Παρασκευή   17  Ιανουαρίου στις 19:00, με 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη του. Τα θέματα είναι :

 

 

ΘΕΜΑ 1                                                              Ενημέρωση –συζήτηση σχετικά με την ¨Ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την υλοποίηση μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Νομού Σερρών¨.

ΘΕΜΑ 2                                                              Επί αιτήσεως του Αγροτικού Δασικού Συνεταιρισμού ¨ΟΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ ¨για παράταση της διάρκειας του ιδιωτικού συμφωνητικού ανάθεσης έργου υλοτόμησης  (Μπίστριτσα) μέχρι 30-4-2014.

ΘΕΜΑ 3                                                              Έγκριση προϋπολογισμού 2014 του Ν.Π ¨ΣΙΝΤΙΚΗ ΔΑΕ¨

ΘΕΜΑ 4                                                              Κατανομή και απόδοση επιχορηγήσεων στα νομικά πρόσωπα του Δήμου. (350.000 € στο Ν.Π ¨ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΓΩΓΗ¨ και 160.804,11 € στο Ν.Π ¨Α.ΠΟ.ΔΡΑ.ΣΙ¨ . 

ΘΕΜΑ 5                                                              Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες και περιοδικά για το έτος 2014.

ΘΕΜΑ 6                                                              Ορισμός συμβούλων (2 τακτικών και 2 αναπληρωματικών) μετά από κλήρωση για τη σύσταση επιτροπής παραλαβής  στο Δήμο Σιντικής για τα έργα αξίας μέχρι 5.869,41€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .

ΘΕΜΑ 7                                                              Ορισμός συμβούλων (1 τακτικού και 1 αναπληρωματικού) μετά από κλήρωση για τη σύσταση επιτροπής παραλαβής στο Δήμο Σιντικής για τα έργα αξίας πάνω από 5.869,41€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΘΕΜΑ 8                                                              Ορισμός συμβούλων (1 τακτικού και 1 αναπληρωματικού) μετά από κλήρωση για τη σύσταση επιτροπής παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 9                                                              Ορισμός συμβούλων (1 τακτικού και 1 αναπληρωματικού μετά από κλήρωση για τη σύσταση επιτροπής συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων

ΘΕΜΑ 10                                                            Ορισμός συμβούλων για τη σύσταση επιτροπής  καταστροφής ευτελούς αξίας κινητών πραγμάτων

ΘΕΜΑ 11                                                            Συγκρότηση Επιτροπής Σφράγισης Καταστημάτων .

ΘΕΜΑ 12                                                            Ορισμός Επιτροπής για τη διενέργεια δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση των πραγμάτων του Δήμου

ΘΕΜΑ 13                                                            Ορισμός Επιτροπής Εκτίμησης ακινήτων για εκποίηση, εκμίσθωση κ.λ.π.

ΘΕΜΑ 14                                                            Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου.

ΘΕΜΑ 15                                                            Αναμορφώσεις προϋπολογισμού χρήσης 2013 του ΤΟΕΒ .

ΘΕΜΑ 16                                                            Διαγραφές μισθωμάτων

ΘΕΜΑ 17                                                            Κατάθεση πρότασης του Δήμου Σιντικής στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση » Άξονας Προτεραιότητας 2: «ΤΠΕ και Βελτίωση της ποιότητας ζωής » Ειδικός Στόχος 2.1 «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ –Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα».

ΘΕΜΑ 18                                                            Καθορισμός χώρων στάθμευσης και διανυκτέρευσης των οχημάτων του Δήμου.

ΘΕΜΑ 19                                                            Επιστροφή απορριμματοφόρου οχήματος στο Δήμο Θεσσαλονίκης και ορισμός υπεύθυνου για την παράδοση –παραλαβή του.

 

ΘΕΜΑ 20                                                            Έγκριση καταστάσεων για τη σύνταξη χρηματικών καταλόγων άρδευσης έτους 2012 για την Καστανούσσα και το Καλοχώρι.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *