Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σιντικής

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σιντικής συνεδριάζει με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη του…

 

Τα θέματα είναι :

 

ΘΕΜΑ 1         Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με 8μηνη σύμβαση εργασίας και σύμβαση έργου. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υποθέσεων  κ. Αβραμίδης Αναστάσιος)

ΘΕΜΑ 2         Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΑΤΕΙ στο Δήμο και ψήφιση της αντίστοιχης πίστωσης. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υποθέσεων  κ. Αβραμίδης Αναστάσιος)

ΘΕΜΑ 3         Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού με 4ήμερα για το μήνα Απρίλιο 2015. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών υπηρεσιών κ. Αβραμίδης Αναστάσιος)

ΘΕΜΑ 4         Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και θέσεων υδρονομικών οργάνων στο Δήμο

Σιντικής. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικηφόρου Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 5         Αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2015. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών  κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 6         Ενημέρωση επί του πορίσματος έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου στην Δημοτική Επιχείρηση Λουτρών Σιδηροκάστρου. (Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΔΑΕ ΣΙΝΤΙΚΗ κ. Λαχανάς Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 7         Επί αιτήσεως της ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α Σιντικής για παραχώρηση ενός γραφείου. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υποθέσεων  κ. Αβραμίδης Αναστάσιος)

ΘΕΜΑ 8         Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 10.000 τ.μ. από το υπ’ αριθμ.  838 κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Προμαχώνα με δημοπρασία. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 9         Αποδοχή ένταξης της πράξης με τίτλο ¨  Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ Κερκίνης¨ στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» , αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος. . (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Δεβετζής Εμμανουήλ)

ΘΕΜΑ 10       Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας οστεοφυλακίων του Δήμου προϋπολογισμού 70.110 € . (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Δεβετζής Εμμανουήλ)

ΘΕΜΑ 11       Αποδοχή ποσού 10.000 € από το ΥΜΑΘ για το έργο ¨Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος –Πολιτιστικό Κέντρο Κερκίνης ¨, αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Δεβετζής Εμμανουήλ)

ΘΕΜΑ 12       Ανάκληση της απόφασης ένταξης του έργου ¨Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Μεγάρου¨ από το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ II  , αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Δεβετζής Εμμανουήλ)

ΘΕΜΑ 13       Τροποποίηση της με αριθμ. 38/2014 προγενέστερης απόφασης περί επιβολής τελών χρήσης  κοινοχρήστων χώρων. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 14       Ορισμός επιστημονικού εκπροσώπου του Δήμου στην προγραμματική σύμβαση με την ΑΝΕΣΕΡ α.ε. και την ΠΕΔ Κ. Μακεδονίας για την εκπόνηση μελετών για την αξιοποίηση και ανάδειξη της Λιμνης Κερκίνης (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υποθέσεων   κ. Αβραμίδης Αναστάσιος)

ΘΕΜΑ 15       Διαγραφή χρέους (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών   κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 16       Σύναψη διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ της ΔΤΥΠΠ του Δήμου μας και της Τ.Υ. του Δήμου Αμφίπολης για την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Δεβετζής Εμμανουήλ)

ΘΕΜΑ 17       Συνέχιση της προγραμματικής σύμβασης για την υποστήριξη της Τ.Υ. του Δήμου Αμφίπολης.   (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Δεβετζής Εμμανουήλ)

ΘΕΜΑ 18       Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού Λαϊκών Αγορών . (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής κ. Τσίντσιος Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 19       Επί αιτήσεως του Προέδρου της κοινότητας Καπνοφύτου για παραχώρηση της χρήσης του ανενεργού Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Καπνοφύτου στην Τοπική Κοινότητα  προς ικανοποίηση αναγκών εξυπηρέτησης του χωριού. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υποθέσεων  κ. Αβραμίδης Αναστάσιος)

ΘΕΜΑ 20       Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 395/2014 προγενέστερης απόφασης περί δωρεάν παραχώρηση χρήσης μιας σχολικής αίθουσας του ανενεργού Δημοτικού Σχολείου Μανδρακίου στην Τοπική Κοινότητα. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υποθέσεων  κ. Αβραμίδης Αναστάσιος)

ΘΕΜΑ 21       Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή εκτίμησης ζημιών από την κατασκευή εγγειοβελτικών έργων αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε της Π.Ε Σερρών και τροποποίηση της με αριθμ. 3/2015 προγενέστερης απόφασης. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υποθέσεων  κ. Αβραμίδης Αναστάσιος)

 

ΘΕΜΑ 22       Επικαιροποίηση της με αριθμ. 230/2013 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί ανταλλαγής σχολικού κλήρου με ιδιωτική έκταση.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *