Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σιντικής

Την Δευτέρα  9 Δεκεμβρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σιντικής με 50 θέματα στην ημερήσια διάταξη του, στις 7 το βράδυ.

 

Τα θέματα είναι :

 

ΘΕΜΑ 1         Ενημέρωση Δημάρχου για τα τρέχοντα θέματα.

ΘΕΜΑ 2         Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Ν.Π ¨ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΓΩΓΗ¨.

ΘΕΜΑ 3         Έγκριση προϋπολογισμού 2014 του ΝΠΔΔ ¨ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΓΩΓΗ¨

ΘΕΜΑ 4         Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του ΝΠΔΔ  ¨ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΓΩΓΗ¨

ΘΕΜΑ 5         Έγκριση προϋπολογισμού 2014 του ΝΠΔΔ ¨Α.ΠΟ.ΔΡΑ.ΣΙ¨

ΘΕΜΑ 6         Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 254/2011 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 7         Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 22/2012 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 8         Έγκριση δαπάνης για την επαύξηση ισχύος παροχής ρεύματος  στην πλατεία Σιδηροκάστρου

ΘΕΜΑ 9         Έγκριση δαπάνης για την επαύξηση ισχύος σε παροχή ρεύματος του Δημαρχείου  Σιδηροκάστρου

ΘΕΜΑ 10       Καταγγελία σύμβασης μίσθωσης στο αγρόκτημα Βυρώνειας από τον μισθωτή Βούβαλη Σεραφείμ.

ΘΕΜΑ 11       Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού με 4ήμερη απασχόληση για το μήνα Δεκέμβριο.

ΘΕΜΑ 12       Τροποποίηση  της με αριθμ. 60/2013 απόφασης του Δ.Σ περί παραχώρησης χώρου για τη στέγαση των υπηρεσιών του ΙΚΑ.

ΘΕΜΑ 13       Αποδοχή του δανείου της πρώην Κοινοτικής Επιχείρησης ¨ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ¨προς τη Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών.

ΘΕΜΑ 14       Μεταβίβαση του δανείου της πρώην Κοινοτικής Επιχείρησης ¨ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ¨στην Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία (ΣΙΝΤΙΚΗ ΔΑΕ).

ΘΕΜΑ 15       Επί αιτήσεως της εταιρείας ¨ΑΚΟΓΛΑΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ¨.

ΘΕΜΑ 16       Έγκριση καταβολής προστίμου για υπηρεσιακό όχημα του Δήμου.

ΘΕΜΑ 17       Εξέταση του θέματος της διαγραφής  ή μη του 183/2008 χρηματικού καταλόγου τέως Δήμου Σιδηροκάστρου με τίτλο ¨Εισφορά σε χρήμα  (προείσπραξη 10%) για την  Πράξη Εφαρμογής του  Σχεδίου Πόλεως  Σιδηροκάστρου¨. 

ΘΕΜΑ 18       Απόδοση αποζημίωσης κατακλυζόμενου σχολικού κλήρου Μανδρακίου έτους 2012 σε σχολική επιτροπή.

ΘΕΜΑ 19       Απόδοση μισθωμάτων σχολικών κλήρων σε σχολική επιτροπή.

ΘΕΜΑ 20       Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2013.

ΘΕΜΑ 21       Διαγραφή χρεών

ΘΕΜΑ 22       Εξουσιοδότηση Δημοτικού ταμία για την υπογραφή σύμβασης με την Τράπεζα Πειραιώς για τη χορήγηση δικαιώματος ηλεκτρονικής τραπεζικής (winbank)

ΘΕΜΑ 23       Απόδοση ποσού για κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων και θεσμού σχολικού τροχονόμου για το Β΄ εξάμηνο 2013.

ΘΕΜΑ 24       Απευθείας αγορά ρυμοτομούμενου οικοπέδου από Πολυξένη και Κωνσταντίνα Αλεξίου και εφαρμογή της σχετικής πράξης τακτοποίησης και αναλογισμού.

ΘΕΜΑ 25       Επιβολή ή μη τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και εγγυήσεων καλής εκτέλεσης για το έτος 2014

ΘΕΜΑ 26       Επιβολή ή μη τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων για το έτος 2014

ΘΕΜΑ 27       Καθορισμός δικαιώματος βοσκής για το έτος 2014

ΘΕΜΑ 28       Επιβολή ή μη τέλους διαφήμισης για το έτος 2014

ΘΕΜΑ 29       Αύξηση ή μη των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2014

ΘΕΜΑ 30       Επιβολή ή μη τέλους παρεπιδημούντων για το έτος 2014

ΘΕΜΑ 31       Επιβολή ή μη τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων για το έτος 2014

ΘΕΜΑ 32       Αύξηση ή μη του συντελεστή ΤΑΠ και των τιμών ζωνών για τα κτίσματα και οικόπεδα εντός κι εκτός οικισμού για το έτος 2014

ΘΕΜΑ 33       Καθορισμός φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2014

ΘΕΜΑ 34       Έγκριση διαγωνισμού ως  τρόπου προμήθειας τροφίμων για το Δήμο και για τα νομικά πρόσωπα αυτού.

ΘΕΜΑ 35       Αποδοχή χρηματοδότησης ΥΜΑΘ για την εργασία συντήρησης –επισκευής συνοριακού σταθμού Προμαχώνα , συνολικού ποσού 24.500 €.

ΘΕΜΑ 36       Ανάκληση της  προγραμματικής σύμβασης με την Π.Κ.Μ.  για την διάθεση της διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου υλοποίησης της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Μεγάρου»

ΘΕΜΑ 37       Παραλαβή της μελέτης με τίτλο ¨Γεωτεχνική Έρευνα- Μελέτη για την κατασκευή Δημοτικού Σχολείου Ροδόπολης Σιντικής στα πλαίσια του προγράμματος ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΘΕΜΑ 38       Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ¨ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ¨.

ΘΕΜΑ 39       Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου ¨ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Κ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ¨

ΘΕΜΑ 40       Έγκριση δαπανών στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας .

ΘΕΜΑ 41       Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ¨Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Δ Σιδηροκάστρου ¨ του αναδόχου Χρήστου Εσκιτζή (2008)

ΘΕΜΑ 42       Αποδοχή των όρων ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλία LEADER +

ΘΕΜΑ 43       Κατανομή πίστωσης ΣΑΤΑ.

ΘΕΜΑ 44       Παράταση σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Αμφίπολης με αντικείμενο την υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αμφίπολης σε θέμα Η/Μ.

ΘΕΜΑ 45       Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτασης στα πλαίσια εκπαίδευσης των μελών του εγγεγραμμένου στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων της Γ.Γ Πολιτικής Προστασίας συλλόγου με την επωνυμία ¨Κυνηγετικός Σύλλογος Σιδηροκάστρου και Περιφέρειας¨.

ΘΕΜΑ 46       Έγκριση εκμίσθωσης σχολικού κλήρου έκτασης 4.250 τ.μ. από το υπ’ αριθμ. 697 αγροτεμάχιο και έκτασης 9.937 τ.μ. από το υπ’ αριθμ. 411 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Προμαχώνα.

ΘΕΜΑ 47       Μεταβολές σχολικών μονάδων  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015.

ΘΕΜΑ 48       Μεταβολές σχολικών μονάδων  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015.

ΘΕΜΑ 49       Ανανέωση άδειας κινητής καντίνας Ορέστη Πασβάντη.

ΘΕΜΑ 50       Έγκριση μίσθωσης έκτασης από την ΓΙΑΟΣΕ Α.Ε στην περιοχή του ΟΣΕ Ροδόπολης και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος.

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *