Το νέο διοικητικό συμβούλιο της «ΣΙΝΤΙΚΗ ΔΑΕ»


Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιντικής, κατά τη διάρκεια της τακτικής συνεδρίασής του, στις 12 Ιανουαρίου, ορίστηκαν τα μέλη της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΝΤΙΚΗ ΔΑΕ»

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Αθανάσιος Μελαδίνης, ο οποίος ανέφερε ότι με τη με αριθμ. 214/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , ορίστηκε ο Δήμαρχος Σιντικής κ. Δομουχτσίδης Φώτιος , ως πληρεξούσιος των μετοχών της μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΝΤΙΚΗ ΔΑΕ». Λόγω αλλαγής της Δημοτικής Αρχής από 01-01-2024, είναι αναγκαίο να οριστεί ως πληρεξούσιος των μετοχών της μονομετοχικής «ΣΙΝΤΙΚΗ ΔΑΕ», ο νυν Δήμαρχος κ. Τάτσιος Γεώργιος.

Στη συνέχεια, ο κ. Μελαδίνης απευθύνθηκε στην μειοψηφία και ζήτησε τις προτάσεις τους για το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΣΙΝΤΙΚΗ ΔΑΕ». Μετά από αυτό, το λόγο πήρε ο κ. Δομουχτσίδης Φώτιος, επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, και πρότεινε το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΣΙΝΤΙΚΗ ΔΑΕ» να αποτελείται από επτά (7) μέλη, κανένα από τα τακτικά μέλη να μην είναι δημοτικός σύμβουλος και τουλάχιστον δύο (2) μέλη και τα αναπληρωματικά τους να είναι γυναίκες.

Το λόγο πήρε ο κ. Δήμαρχος και είπε ότι επειδή η «ΣΙΝΤΙΚΗ ΔΑΕ» είναι ιδιαίτερα σημαντική

για την ανάπτυξη του Δήμου, το ΔΣ πρέπει να παραμείνει 11μελές και να συμμετέχουν δημοτικοί

σύμβουλοι. Μετά από αυτό, το λόγο πήρε ξανά ο κ. Δομουχτσίδης και πρότεινε εκ μέρους της παράταξής

του τον δημότη Παυλίδη Ιωάννη, με αναπληρωτή τον δημότη Παπαδόπουλο Αριστείδη.

Κατόπιν, το λόγο πήρε ο κ. Παναγιωτίδης Ιωσήφ, επικεφαλής της ήσσονος αντιπολίτευσης και

είπε ότι η παράταξή του δεν προτείνει κανένα μέλος.

Ακολούθως, ο κ. Μελαδίνης πρότεινε:

Να οριστεί ως πληρεξούσιος των μετοχών της μονομετοχικής «ΣΙΝΤΙΚΗ ΔΑΕ» ο νυν

Δήμαρχος κ. Τάτσιος Γεώργιος και να εξουδιοδοτηθεί για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΑΕ να είναι 11μελές και αποτελούμενο:

α. Από τρεις (3) δημοτικούς συμβούλους και τους αναπληρωτές τους,

β. Τουλάχιστον τρία (3) μέλη, εκ των οποίων ο το ένα θα προέρχεται από τη μειοψηφία, και τα

αναπληρωματικά τους, πρέπει να είναι γυναίκες.

Στη συνέχεια, πρότεινε ως μέλη της «ΣΙΝΤΙΚΗ ΔΑΕ» εκ μέρους της πλειοψηφίας τους κάτωθι:

1. Ζήκα Διονυσία, δημοτική σύμβουλος, με αναπληρωτή τον Συντίκο Αθανάσιο.

2. Γκάκου Ζωγραφιά, δημοτική σύμβουλος, με αναπληρωτή τον Παπαδόπουλο Γεώργιο.

3. Χατζηχρηστίδης Γεώργιος, δημότης, με αναπληρωτή τον Δημητριάδη Θεόδωρο.

4. Κωνσταντινίδου Μαρία, δημότισσα, με αναπληρώτρια την Ανασταδιάδου Χρυσούλα.

5. Καπουκρανίδης Δημήτριος, δημότης, με αναπληρώτρια την Μπαρναμπίδου Ιζόλντα.

6. Μυλωνίδης Μιχαήλ, δημότης, με αναπληρώτρια την Αβραμίδου Ευαγγελία.

7. Ιωσηφίδης Ιάκωβος, δημότης, με αναπληρώτρια την Αβράμη Ειρήνη.

8. Στάμτσης Παρίσης, με αναπληρωτή τον Θεοδωρίδη Παύλο.

9. Νικολάου Βασιλική, με αναπληρωτή τον Ζλατίντση Ευθύμιο.

10. Αβράμης Σωτήριος, με αναπληρωτή τον Δεβετζή Εμμανουήλ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *