13/10 Διαβάστε στους «ΨΙΘΥΡΟΥΣ της ΣΙΝΤΙΚΗΣ» Οκτώβριος 2008

* Ψή­φι­σμα του Δή­μου Σι­δη­ρο­κά­στρου για τον «Κα­πο­δί­στρια Ι­Ι»: «ο Δή­μος Σι­δη­ρο­κά­στρου
να ταυ­τι­στεί πλή­ρως με τα διοι­κη­τι­κά ό­ρια της πρώ­ην Ε­παρ­χί­ας Σι­ντι­κής»
* Σ. Κοσμίδης: "…να δια­μορ­φω­θεί μια λα­ϊ­κή πο­λι­τι­κή αυ­τε­νέρ­γεια που θα σχη­μα­τί­σει το δι­κό του το­πι­κό στρα­τη­γι­κό α­να­πτυ­ξια­κό σχέ­διο…"
* Ε­πι­τρο­πή με ε­πι­κε­φα­λής το δή­μαρ­χο Σι­δη­ρο­κά­στρου ζή­τη­σε α­πό το Μη­τρο­πο­λί­τη κ.κ. Μα­κά­ριο να βά­λει τέ­λος στα πα­ρα­σκή­νια για την αλ­λα­γή ο­νο­μα­σί­ας της Μη­τρό­πο­λης

* Δήμος Πετριτσίου. Πρωτοφανή στα χρονικά δεδομένα – Πρόεδρος αποχωρεί
* Δημόσια διαβούλευση. Ανοιχτή συνεδρίαση του Δ.Σ. Σιδηροκάστρου στις 23/10/08
* Συγκινητική προσφορά αγάπης στο Κέντρο Υγείας Σιδηροκάστρου
* Οι αναξιοποίητες τουριστικές πηγές ανάπτυξης του ευρύτερου δήμου Σιδηροκάστρου
* Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
* Εθνικός Σιδηροκάστρου
* Ξεκίνησε το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους»

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *