19/7 Τι ζήτησε ο νομάρχης απο την υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

Σειρά αιτημάτων που αφορούν στις αρμοδιότητες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης  και Τροφίμων περιλαμβάνει το υπόμνημα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης  Σερρών που παρέδωσε ο νομάρχης Σερρών Στέφανος Φωτιάδης στην υπουργό Κατερίνα Μπατζελή.
Κατά  τη διάρκεια της επίσκεψης της  υπουργού που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (10/7) στο Διοικητήριο, ο νομάρχης αναφέρθηκε στα σημαντικότερα από αυτά.

Το  πλήρες κείμενο του υπομνήματος έχει ως εξής:
Αξιότιμη  κα. Υπουργέ
Με  την ευκαιρία της επίσκεψης σας  στο νομό Σερρών υποβάλλουμε το παρόν  υπόμνημα το οποίο αποτελεί μία περιεκτική αναφορά των ενεργειών που  έχει πραγματοποιήσει αλλά και των  βασικών προτεραιοτήτων σε έργα και  πρωτοβουλίες που δρομολογεί η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση σε θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα οι προτάσεις μας, κατά κύριο λόγο, εντάσσονται στο πλαίσιο ενίσχυσης και αξιοποίησης των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων και της προσπάθειας παραμονής της προστιθέμενης αξίας, στον τόπο μας.
Προς  αυτήν την κατεύθυνση λοιπόν πραγματοποιήσαμε:
=Αναμόρφωση του Οργανισμού των Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνιατρικής, Εγγείων Βελτιώσεων και Υδάτινων Πόρων και Πολιτικής Γης με έμφαση στην ανάπτυξη τμημάτων και γραφείων που υποστηρίζουν τη Βιολογική γεωργία, την προστασία του Περιβάλλοντος.
=Δημιουργία εργαστηρίων Εδαφολογίας, Φυτοπροστασίας και Υδρογεωλογίας (Ανάλυσης Ποιότητας Υδάτων).
=Ψηφιοποίηση μέρους του αρχείου της Δ/νσης Πολιτικής Γης.
=Απλοποίηση των διαδικασιών έκδοσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών μονάδων με τη σύσταση υπηρεσίας γραφείου υποδοχής των φακέλων σε ενιαία μορφή για όλες τις υπηρεσίες που εμπλέκονται.
=Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών τόσο στους αγρότες – στα κεντρικά αλλά και στα περιφερειακά γραφεία Αγροτικής Ανάπτυξης – όσο και στους πολίτες / καταναλωτές μέσω των συστηματικών ελέγχων.
=Δρομολόγηση δημιουργίας αγοράς βιολογικών προϊόντων που παράγονται στο Νομό.
=Δρομολόγηση οργάνωσης αγοράς, στα πρότυπα δημοπρατηρίου, Νωπών Οπωροκηπευτικών με την ανάθεση εκπόνησης σχετικής μελέτης βιωσιμότητας στην Αναπτυξιακή Εταιρία Σερρών.
=Έμφαση στον έλεγχο τροφίμων ζωϊκής προέλευσης με τη διενέργεια εκατοντάδων ελέγχων.
Ζητήματα προτεραιότητας για τη Ν.Α. Σερρών.
=Αγροτικός Εξηλεκτρισμός – Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης λόγω έλλειψης δημοσίων επενδύσεων (Πρόγραμμα Αλέξανδρος Μπαλτατζής). Κατά συνέπεια απαιτείται η άμεση έγκριση των σχετικών πιστώσεων, με στόχο την επιτάχυνση υλοποίησης του προγράμματος=
=Γεωθερμία – Αξιοποίηση. Συντάσσεται μελέτη για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων δράσεων εκμετάλλευσης των γεωθερμικών πεδίων του Νομού Σερρών από τη Ν.Α. Σερρών.
=Ένταξη του 5ου Αρδευτικού δικτύου Φυλλίδος στο πρόγραμμα Αλέξανδρος Μπαλτατζής (Εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση τον Αύγουστο του 2009) ενώ απαιτείται η έναρξη και ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοπράτησης .
=Ένταξη της κοιλάδας του Στρυμόνα και του Αγγίτη στο πρόγραμμα της Απονιτροποίησης. Αναμονή έκδοσης εφαρμοστικής εγκυκλίου και έγκρισης σχετικής πίστωσης από το Πρόγραμμα Αλέξανδρος Μπαλτατζής.
=Έχει υποβληθεί υπόμνημα που αφορά στον ουσιαστικό επανέλεγχο της υπόθεσης που αφορά στην παραγωγή ντομάτας από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Το υπόμνημα αφορά σε ένα μείζον κοινωνικό θέμα, που ταλανίζει 900 και πλέον παραγωγούς, αφορά σε δυσβάσταχτα πρόστιμα και αναμένουμε την θετική εξέλιξη του ζητήματος.
=Υλοποίηση πρότασης ΕΘΙΑΓΕ για την εκπόνηση μελέτης – τεχνικής έκθεσης έρευνας και ανάλυσης – για τη δημιουργία περάσματος χελιών και άλλων ψαριών στο φράγμα Κερκίνης.
=Υλοποίηση αιτήματος αξιοποίησης των κτιριακών υποδομών των πρώην Κ.Ε.Γ.Ε  στις Σέρρες και στο Σιδηρόκαστρο. Δυστυχώς μετά την παραχώρησή τους στον οργανισμό ΟΓΕΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν σχεδόν εγκαταλειφθεί (του Σιδηροκάστρου το συντηρεί η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση).
=Ένταξη έργων στη βάση των τριών σχετικών μελετών της Δ/νσης Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – τμήμα εγγείων βελτιώσεων, στο πρόγραμμα Αλέξανδρος Μπαλτατζής και οι οποίες αφορούν σε:
1.Βασικές ισοπεδώσεις – συστηματοποιήσεις αρδευτικού δικτύου Αδελφικού
2.Κατασκευή διαβάσεων τριτευόντων διωρύγων αρδευτικού δικτύου Αδελφικού
3.Βελτίωση της άρδευσης στην υψηλή περιοχή της διώρυγας Δ/12 του αρδευτικού δικτύου Σκουτάρεως.
Αποτελούν συμπληρωματικά έργα του έργου Αδελφικού, όπου εκκρεμούν τα υποέργα: αποζημιώσεις ηρτιμένης εσοδείας (ύψους 335.000 € για το 2009) και ο αναδασμός στην περιοχή του έργου.
=Από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών υπεβλήθησαν δύο τεχνικά δελτία στη Δ/νση Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (έγγραφο Δ.Ε.Β  1362/ 7-5-2010) :
1.«Μελέτη των εδαφο-υδατικών ιδιοτήτων της πεδιάδας Σερρών» προϋπολογισμού 350.000€
2.«Δημιουργία υποδομής για εφαρμογή ορθολογικής λίπανσης στα αρδευτικά δίκτυα των Ο.Ε.Β του Νομού Σερρών» προϋπολογισμού 150.000€
=Αναθεώρηση υπάρχουσας μελέτης για το 2ο Αρδευτικό Δίκτυο (ΤΟΕΒ Προβατά) και αντί επιφανειακού να μελετηθεί η κατασκευή δικτύου τεχνητής βροχής.
=Γενικότερα το πρόβλημα του νερού έχει πλέον καταστεί μείζον και επιβάλλει να βρισκόμαστε σε συνεχή εγρήγορση για το σπάνιο και πολύτιμο αυτό αγαθό. Στα επόμενα χρόνια είναι επίσης γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιβάλλει στα κράτη μέλη να ασκήσουν τιμολογιακή πολιτική στη χρήση του νερού που διατίθεται για άρδευση. Η εφαρμογή του μέτρου αυτού θα ρυθμίσει βέβαια τη ζήτηση νερού και θα περιορίσει τις σπατάλες και θα επιφέρει και αναπροσαρμογή στη διάρθρωση των καλλιεργειών. Όμως με τα σημερινά δεδομένα, η εφαρμογή του μέτρου στα  επιφανειακά αρδευτικά δίκτυα, θα είναι δίχως άλλο δυσβάστακτη για τον καλλιεργητή. Είναι λοιπόν αναγκαίο να υπάρξουν αναθεωρήσεις μελετών επιφανειακών δικτύων προς την κατεύθυνση των δικτύων τεχνητής βροχής, να υπάρξει βούληση για αντικατάσταση πεπαλαιωμένων αντλιοστασίων και κυρίως μέσα από ένα συγκροτημένο πλαίσιο ορθολογικής διαχείρισης των νερών, να υπηρετηθεί η αναγκαιότητα για τη δημιουργία δύο ή τριών παραποτάμιων (ποταμός Στρυμόνας) ταμιευτήρων (ή άλλων τεχνικών λύσεων), προκειμένου να εξαλειφθεί το φαινόμενο των πλημμυρών το χειμώνα και της λειψυδρίας το καλοκαίρι που δημιουργούν η μεταστροφή του κλίματος και τα σύνθετα πλέον καιρικά φαινόμενα.
=Εκκρεμείς υποθέσεις πληρωμών αρμοδιότητας της  Δ/νσης Αγροτικής  Ανάπτυξης Σερρών.
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
=Για το έτος 2008 δεν έχουν πληρωθεί  οι παρτίδες 0201620126, 0201620127 και 0201620128 που αφορούν συνολικά το ποσό των 157.270,62 €.
=Για το έτος 2009 δεν έχει σταλεί καμία παρτίδα γιατί ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. δεν έδωσε εντολή να σταλούν καταστάσεις πληρωμών (ποσό που αγγίζει το 1.000.000 €).
ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
=Συνεχίζεται η παραλαβή επενδύσεων, εγκεκριμένων Σχεδίων βελτίωσης της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου από την Επιτροπή Παραλαβής της Ν.Α. Σερρών.
=Υπάρχει καθυστέρηση στον έλεγχο και την πληρωμή των φακέλων πληρωμής από τις υπηρεσίες του  Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης & Τροφίμων, της  τάξης των   8 – 10μηνών. Εκκρεμούν πληρωμές ύψους 1.200.000 € περίπου, σε 18 παραγωγούς. (Είναι φάκελοι που στάλθηκαν από την Δ.Α.Α. Σερρών από την 01-11-2009 μέχρι και σήμερα).
=Όσον αφορά το Ε.Σ.Π.Α., είμαστε σε αναμονή έκδοσης της ΚΥΑ που αφορά στο πρόγραμμα των Σχεδίων βελτίωσης, αλλά και της Α΄ προκήρυξης του μέτρου.
ΝΕΟΙ  ΓΕΩΡΓΟΙ
=Συνεχίζεται ο έλεγχος φακέλων Νέων γεωργών της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, για την καταβολή της Β΄ δόσης της ενίσχυσης.
=Υπάρχει καθυστέρηση στην πληρωμή των φακέλων από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, της τάξης των 5 μηνών. Εκκρεμούν πληρωμές ύψους100.000 € περίπου σε 20 Νέους γεωργούς. (Είναι φάκελοι που στάλθηκαν από την Δ.Α.Α. Σερρών από 01-02-2010 μέχρι και σήμερα).
=Όσον αφορά στους Νέους γεωργούς που υπέβαλαν φάκελο υποψηφιότητας για ένταξη στο πρόγραμμα, το 2009, (Ε.Σ.Π.Α.), δεν έχουν σταλεί ακόμα από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οι εγκρίσεις, με αποτέλεσμα να υπάρχουν διαμαρτυρίες από τους δικαιούχους του μέτρου.
ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΑ  του ν.2520/97
=Υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, της τάξης των 2,5 χρόνων, για την πληρωμή της επιδότησης της αμοιβής του μηχανικού (στα πλαίσια του ν.2520/97), για αγροτικές κατασκευές και ανέγερση Α΄ κατοικίας.
=Εκκρεμούν πληρωμές ύψους 77.000 € περίπου, σε 25 παραγωγούς. (Είναι φάκελοι που έχουν σταλεί από την Δ.Α.Α Σερρών από 01-01-2008 μέχρι και σήμερα).
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Έχουμε 53 αιτήσεις πληρωμής έτους 2009 και περιμένουμε  ειδοποίηση από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για  να στείλουμε φακέλους πληρωμής για  την εξόφληση τους (το συνολικό ποσό είναι περίπου 1.310.501 €)
ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΕΣ  ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΦΥΛΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
Έχουμε  73 αιτήσεις πληρωμής των ετών 2009 & 2010 και περιμένουμε ειδοποίηση από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για να στείλουμε φακέλους πληρωμής για την εξόφληση τους (το συνολικό ποσό είναι περίπου 960.000 €).
Από το 2007 περιμένουμε την νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος για ένταξη νέων δικαιούχων. Υπάρχει ενδιαφέρον για την βιολογική κτηνοτροφία και για τις απειλούμενες με εγκατάλειψη φυλές αγροτικών ζώων. Από το 2010 δημιουργείται πρόβλημα διότι για κάποιους από τους παλιούς δικαιούχους τελειώνει η πενταετής σύμβασή τους και εάν δεν έχουμε νέα πρόσκληση θα μείνουν εκτός προγραμμάτων.
ΕΚΡΙΖΩΣΗ  ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ  ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ
Το  πρόγραμμα ξεκίνησε το έτος 2009 και ολοκληρώθηκε το έτος 2010 με τη συμμετοχή σε αυτό 31 παραγωγών και σύνολο 308,5 στρ. προς εκρίζωση. Οι καταστάσεις πληρωμής για τους δικαιούχους έχουν εκδοθεί στις 24 Ιουνίου 2010 και οι παραγωγοί αναμένουν να πληρωθούν το ποσό των 213.790 €.
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ 2009
Δεχόμαστε διαμαρτυρίες Βαμβακοπαραγωγών ότι  όσοι είχαν κάποια μικροπροβλήματα κατά την σύνταξη των δηλώσεων ΟΣΔΕ δεν έχουν πληρωθεί ακόμη την συνδεδεμένη ενίσχυση βαμβακιού 2009
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ 2009
Έχουμε  στείλει πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο στο ΟΠΕΚΕΠΕ από τις 27-5-2010 αλλά ακόμη δεν πραγματοποιήθηκε η πληρωμή των δικαιούχων. Το πρόγραμμα αφορά 1.228βαμβακοπαραγωγούς, 79.360 στρέμματα και εκτιμούμε ότι το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 360.000 €.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ  ΦΥΤΑ
Το  καθεστώς ελέγχου των ενεργειακών  καλλιεργειών καθορίζεται από την  ΚΥΑ 36781(ΦΕΚ 444/2-4-2007). Ενώ η επιδότηση των 4,5 € δεν χορηγείται πλέον, εν τούτοις η ΚΥΑ δεν έχει καταργηθεί, αλλά ούτε έχει εκδοθεί νεότερη που να καθορίζει εκ νέου το καθεστώς ελέγχου των ενεργειακών καλλιεργειών.
Υποβολή και έγκριση προτάσεων  έργων στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα Αλέξανδρος Μπαλτατζής
Κυρία Υπουργέ
Στο πλαίσιο του Δημοκρατικού Προγραμματισμού  και με την  παρότρυνση του Υπουργείου σας, συντάξαμε την πρότασή μας  για τη χρηματοδότηση έργων από  το Πρόγραμμα Αγροτικής   Ανάπτυξης  ‘Αλέξανδρος Μπαλτατζής’.
Κατά  την προσπάθειά μας αυτή, ήρθαμε σε διαβούλευση  με όλους τους Δήμους και τις κοινότητες του Νομού, το Γενικό και τους Τοπικούς Οργανισμούς  Εγγείων Βελτιώσεων, τις αντίστοιχες  Υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης  της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και το Ε.Θ.Ι.Α.Γ.Ε. και αφού λάβαμε υπόψη μας το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Σερρών (το οποίο και σας επισυνάπτουμε σε ψηφιακή μορφή) καταρτίσαμε την πρότασή μας που σας καταθέτουμε προς χρηματοδότηση.
Η κατασκευή υποδομών εγγειοβελτιωτικών έργων κρίνεται απαραίτητη και στην 4η Προγραμματική περίοδο λόγω της ανεπάρκειας του υδατικού δυναμικού και λαμβάνοντας υπόψη την επιδείνωση που δημιουργεί η επερχόμενη κλιματική αλλαγή και τα αναμενόμενα αυξητικά φαινόμενα λειψυδρίας.
Η λογική που επικράτησε κατά την σύνταξη της πρότασής μας, ήταν αυτή που μας καθορίζει το Πρόγραμμα Αλέξανδρος Μπαλτατζής που  έχει ως κύριο  στόχο την ορθολογική διαχείριση για την εξοικονόμηση ύδατος, την εκμετάλλευση των επιφανειακών συγκεντρώσεων – ταμιευτήρες και την αποφυγή απωλειών στις ήδη αρδευόμενες εκτάσεις χωρίς αύξηση αυτών.
Με  τον προτεινόμενο εκσυγχρονισμό  των δικτύων και την παράλληλη  ενίσχυση των χρησιμοποιούμενων  υδατικών αποθεμάτων προσπαθούμε να μειώσουμε την εξάρτηση του Νομού  από τους βόρειους γείτονές μας αλλά και να ισοσκελίσουμε την προσφορά ύδατος με την ζήτηση.
Έτσι  προτείνουμε τον εκσυγχρονισμό  υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων  προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των απωλειών  και την κατασκευή  νέων ταμιευτήρων για τη συγκράτηση και συγκέντρωση  επιφανειακών απορροών (έργα με α/α 1,2,3,4,5,6,7,8,9 κλπ. )
Εξαίρεση  αποτελεί εκ πρώτης όψεως  στην φιλοσοφία  του Προγράμματος, που προτείνει  περιορισμό της άντλησης υπόγειων υδάτων από γεωτρήσεις, η πρότασή μας  για ενίσχυση με γεωτρήσεις των αρδευτικών δικτύων Κερκίνης – Λεβαδιάς και ΤΟΕΒ Δυτικής διώρυγας – Ηράκλειας. Αλλά θα θέλαμε να γίνει γνωστό ότι η κατανάλωση σε νερό των προτεινόμενων έργων για την άρδευση 35.000 στρ. της περιοχής είναι περίπου 20 εκατ. κ.μ./ έτος όταν η ετήσια τροφοδοσία των υπόγειων υδροφόρων στρωμάτων, αυτών των περιοχών  από τον ποταμό Στρυμόνα ανέρχεται στα 522 εκατ. κ.μ.
Η πρότασή μας επίσης συμπεριλαμβάνει  έργα εκσυγχρονισμού ολόκληρου του  εγγειοβελτιωτικού συστήματος με την  χρήση νέων τεχνολογιών και αντιλήψεων . Έργα με α/α 11……17.
Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού συμπεριλαμβάνεται  και η βελτίωση της προσπελασημότητας, ο αγροτικός εξηλεκτρισμός, η  βελτίωση των βοσκοτόπων και τα έργα των αναδασμών. Σε ειδικό πίνακα καταγράφεται η πρότασή μας που αφορά  τα αιτήματα των εκούσιων αναδασμών και των παράλληλων έργων σε τρεις αναδασμούς που ολοκληρώθηκαν από το Γ’ Π.Ε.Π. Κ. Μακεδονίας.
Τέλος προτείνουμε προς το Υπουργείο μερικά μικρά αρδευτικά τοπικής εμβέλειας  και κάποια αντιπλημμυρικά που μας  προτάθηκαν από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού. (Πίνακας 2 & 3) Σ’ αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται έργα σε περιοχές των Ο.Π.Α.Α.Χ. καθ’ ότι τα αιτήματα αυτά θα αντιμετωπιστούν από τα αντίστοιχα ολοκληρωμένα προγράμματα.
Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
Το  σύνολο των προτάσεων  μας , τόσο σε ότι  αφορά στα τρέχοντα ζητήματα όσο και στο σχεδιασμό και προγραμματισμό έργων υποδομής, σχετίζεται άμεσα με την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των διαδικασιών παραγωγής του πρωτογενούς τομέα στη βάση των υφιστάμενων συγκριτικών πλεονεκτημάτων αλλά και της ορθολογικής διαχείρισης των υφιστάμενων φυσικών πόρων.
Η αντιμετώπιση τους θα συμβάλλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας ενώ η χρηματοδότηση  των έργων εκφεύγει των δυνατοτήτων  της Ν.Α. Σερρών.
Με τη δική σας  συνδρομή και αποτελεσματική  παρέμβαση ευελπιστούμε στην επίλυση τους.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Sidirokastro.com (C) 2005-2024