2/12 Όλα τα αποτελέσματα στο νομό Σερρών

Ποσοστό 47.04% εξασφάλισε ο Αντώνης Σαμαράς στις Σέρρες. Δεύτερη ήρθε η Ντόρα Μπακογιάννη με 26.55% και πολύ κοντά της στην τρίτη θέση ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, με ποσοστό 26.40%.
Συγκεκριμένα :
=Αντώνης Σαμαράς 8.748 ψήφους και ποσοστό 47.04%
=Ντόρα Μπακογιάννη 4.937 ψήφους και ποσοστό 26.55%
=Παναγιώτης Ψωμιάδης 4.910 ψήφους και ποσοστό 26.40%
Αναλυτικά τα αποτελέσματα στα 43 Ε.Τ του νομού Σερρών:

Αχλαδοχώρι
Ψήφισαν 216, έγκυρα 215, άκυρα- λευκά 1
Ντόρα Μπακογιάννη: 74 ψήφους
Αντώνης Σαμαράς: 74 ψήφους
Παναγιώτης Ψωμιάδης: 67 ψήφους
Αχινός
Ψήφισαν 436, έγκυρα 430, άκυρα- λευκά 6
Ντόρα Μπακογιάννη: 78 ψήφους
Αντώνης Σαμαράς: 220 ψήφους
Παναγιώτης Ψωμιάδης: 132 ψήφους
Αμφίπολη
Ψήφισαν 460, έγκυρα 452, άκυρα- λευκά 8
Ντόρα Μπακογιάννη: 132 ψήφους
Αντώνης Σαμαράς: 220 ψήφους
Παναγιώτης Ψωμιάδης: 100 ψήφους
Βισαλτία (203)
Ψήφισαν 300, έγκυρα 300
Ντόρα Μπακογιάννη: 90 ψήφους
Αντώνης Σαμαράς: 146 ψήφους
Παναγιώτης Ψωμιάδης: 64 ψήφους
Βισαλτία (204)
Ψήφισαν 491, έγκυρα 491
Ντόρα Μπακογιάννη: 136 ψήφους
Αντώνης Σαμαράς: 255 ψήφους
Παναγιώτης Ψωμιάδης: 100 ψήφους
Εμμανουήλ Παπά (205)
Ψήφισαν 610, έγκυρα 608, άκυρα- λευκά 2
Ντόρα Μπακογιάννη: 201 ψήφους
Αντώνης Σαμαράς: 239 ψήφους
Παναγιώτης Ψωμιάδης: 168 ψήφους
Εμμανουήλ Παπά (206)
Ψήφισαν 361, έγκυρα 360, άκυρα- λευκά 1
Ντόρα Μπακογιάννη: 90 ψήφους
Αντώνης Σαμαράς: 171 ψήφους
Παναγιώτης Ψωμιάδης: 99 ψήφους
Καπετάν Μητρούση
Ψήφισαν 696, έγκυρα 691, άκυρα- λευκά 5
Ντόρα Μπακογιάννη: 206 ψήφους
Αντώνης Σαμαράς: 266 ψήφους
Παναγιώτης Ψωμιάδης: 219 ψήφους
Κορμίστα
Ψήφισαν 422, έγκυρα 417, άκυρα- λευκά 5
Ντόρα Μπακογιάννη: 87 ψήφους
Αντώνης Σαμαράς: 167 ψήφους
Παναγιώτης Ψωμιάδης: 163 ψήφους
Κερκίνη (212)
Ψήφισαν 626, έγκυρα 624, άκυρα- λευκά 2
Ντόρα Μπακογιάννη: 117 ψήφους
Αντώνης Σαμαράς: 275 ψήφους
Παναγιώτης Ψωμιάδης: 232 ψήφους
Κερκίνη (213)
Ψήφισαν 551, έγκυρα 545, άκυρα- λευκά 6
Ντόρα Μπακογιάννη: 79 ψήφους
Αντώνης Σαμαράς: 267 ψήφους
Παναγιώτης Ψωμιάδης: 199 ψήφους
Νέα Ζίχνη (216)
Ψήφισαν 354, έγκυρα 343, άκυρα- λευκά 11
Ντόρα Μπακογιάννη: 84 ψήφους
Αντώνης Σαμαράς: 152 ψήφους
Παναγιώτης Ψωμιάδης: 107 ψήφους
Νέα Ζίχνη (217)
Ψήφισαν 444, έγκυρα 443, άκυρα- λευκά 1
Ντόρα Μπακογιάννη: 93 ψήφους
Αντώνης Σαμαράς: 197 ψήφους
Παναγιώτης Ψωμιάδης: 153 ψήφους
Πετρίτσι (220)
Ψήφισαν 406, έγκυρα 399, άκυρα- λευκά 7
Ντόρα Μπακογιάννη: 72 ψήφους
Αντώνης Σαμαράς: 46 ψήφους
Παναγιώτης Ψωμιάδης: 111 ψήφους
Πετρίτσι (221)
Ψήφισαν 371, έγκυρα 359, άκυρα- λευκά 12
Ντόρα Μπακογιάννη: 65 ψήφους
Αντώνης Σαμαράς: 205 ψήφους
Παναγιώτης Ψωμιάδης: 89 ψήφους
Νιγρίτα (218)
Ψήφισαν 373, έγκυρα 370, άκυρα- λευκά 3
Ντόρα Μπακογιάννη: 151 ψήφους
Αντώνης Σαμαράς: 130 ψήφους
Παναγιώτης Ψωμιάδης: 89 ψήφους
Νιγρίτα (219)
Ψήφισαν 396, έγκυρα 389, άκυρα- λευκά 7
Ντόρα Μπακογιάννη: 152 ψήφους
Αντώνης Σαμαράς: 136 ψήφους
Παναγιώτης Ψωμιάδης: 101 ψήφους
Πρώτη
Ψήφισαν 451, έγκυρα 439, άκυρα- λευκά 12
Ντόρα Μπακογιάννη: 79 ψήφους
Αντώνης Σαμαράς: 246 ψήφους
Παναγιώτης Ψωμιάδης: 114 ψήφους
Σέρρες (224)
Ψήφισαν 572, έγκυρα 570, άκυρα- λευκά 2
Ντόρα Μπακογιάννη: 161 ψήφους
Αντώνης Σαμαράς: 282 ψήφους
Παναγιώτης Ψωμιάδης: 127 ψήφους
Σέρρες (225)
Ψήφισαν 496, έγκυρα 490, άκυρα- λευκά 6
Ντόρα Μπακογιάννη: 134 ψήφους
Αντώνης Σαμαράς: 255 ψήφους
Παναγιώτης Ψωμιάδης: 101 ψήφους
Σέρρες (226)
Ψήφισαν 464, έγκυρα 462, άκυρα- λευκά 2
Ντόρα Μπακογιάννη: 145 ψήφους
Αντώνης Σαμαράς: 223 ψήφους
Παναγιώτης Ψωμιάδης: 94 ψήφους
Σέρρες (227)
Ψήφισαν 777, έγκυρα 777
Ντόρα Μπακογιάννη: 206 ψήφους
Αντώνης Σαμαράς: 445 ψήφους
Παναγιώτης Ψωμιάδης: 126 ψήφους
Σέρρες (228)
Ψήφισαν 476, έγκυρα 472, άκυρα- λευκά 4
Ντόρα Μπακογιάννη: 139 ψήφους
Αντώνης Σαμαράς: 217 ψήφους
Παναγιώτης Ψωμιάδης: 116 ψήφους
Σέρρες (229)
Ψήφισαν 631, έγκυρα 623, άκυρα- λευκά 8
Ντόρα Μπακογιάννη: 199 ψήφους
Αντώνης Σαμαράς: 291 ψήφους
Παναγιώτης Ψωμιάδης: 133 ψήφους
Σέρρες (230)
Ψήφισαν 774, έγκυρα 759, άκυρα- λευκά 18
Ντόρα Μπακογιάννη: 245 ψήφους
Αντώνης Σαμαράς: 330 ψήφους
Παναγιώτης Ψωμιάδης: 181 ψήφους
Σιδηρόκαστρο (231)
Ψήφισαν 440, έγκυρα 435, άκυρα- λευκά 5
Ντόρα Μπακογιάννη: 113 ψήφους
Αντώνης Σαμαράς: 188 ψήφους
Παναγιώτης Ψωμιάδης: 134 ψήφους
Σιδηροκάστρου (232)
Ψήφισαν 426, έγκυρα 421, άκυρα- λευκά 5
Ντόρα Μπακογιάννη: 111 ψήφους
Αντώνης Σαμαράς: 179 ψήφους
Παναγιώτης Ψωμιάδης: 131 ψήφους
Σκοτούσσα
Ψήφισαν 582, έγκυρα 576, άκυρα- λευκά 6
Ντόρα Μπακογιάννη: 118 ψήφους
Αντώνης Σαμαράς: 284 ψήφους
Παναγιώτης Ψωμιάδης: 174 ψήφους
Σκούταρι (234)
Ψήφισαν 286, έγκυρα 278, άκυρα- λευκά 8
Ντόρα Μπακογιάννη: 64 ψήφους
Αντώνης Σαμαράς: 136 ψήφους
Παναγιώτης Ψωμιάδης: 78 ψήφους
Σκούταρι (235)
Ψήφισαν 296, έγκυρα 293, άκυρα- λευκά 3
Ντόρα Μπακογιάννη: 57 ψήφους
Αντώνης Σαμαράς: 157 ψήφους
Παναγιώτης Ψωμιάδης: 79 ψήφους
Στρυμονικό (236)
Ψήφισαν 291, έγκυρα 287, άκυρα- λευκά 4
Ντόρα Μπακογιάννη: 73 ψήφους
Αντώνης Σαμαράς: 108 ψήφους
Παναγιώτης Ψωμιάδης: 106 ψήφους
Στρυμονικό (237)
Ψήφισαν 307, έγκυρα 306, άκυρα- λευκά 1
Ντόρα Μπακογιάννη: 74 ψήφους
Αντώνης Σαμαράς: 136 ψήφους
Παναγιώτης Ψωμιάδης: 96 ψήφους
Στρυμόνα (238)
Ψήφισαν 264, έγκυρα 261, άκυρα- λευκά 3
Ντόρα Μπακογιάννη: 54 ψήφους
Αντώνης Σαμαράς: 109 ψήφους
Παναγιώτης Ψωμιάδης: 98 ψήφους
Στρυμόνα (239)
Ψήφισαν 239, έγκυρα 237, άκυρα- λευκά 2
Ντόρα Μπακογιάννη: 48 ψήφους
Αντώνης Σαμαράς: 115 ψήφους
Παναγιώτης Ψωμιάδης: 74 ψήφους
Τράγιλος
Ψήφισαν 722, έγκυρα 713, άκυρα- λευκά 9
Ντόρα Μπακογιάννη: 193 ψήφους
Αντώνης Σαμαράς: 371 ψήφους
Παναγιώτης Ψωμιάδης: 149 ψήφους
Τα αποτελέσματα στην Ηράκλεια και στο Λευκώνα, δεν ανακοινώθηκαν μέχρι στιγμής.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *