28/3 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Διανομή Τίτλων Ατομικών Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Σχετικά με ερωτήματα που αφορούν την διανομή των Τίτλων Ατομικών Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης γίνονται γνωστά τα ακόλουθα.
Έχουμε παραλάβει το νέο επικαιροποιημένο αρχείο και συνεπώς η έναρξη διανομής θα ξεκινήσει την Τρίτη 28 Μαρτίου 2006.

Για λόγους συντονισμού και προστασίας προσωπικών δεδομένων η παρα?Λΐβή των τίτλων πραγματοποιείται από τα γραφεία της Ένωσης στις Σέρρες, Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια, Ν.Ζίχνη και Ροδόπολη, με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας. Η παραλαβή από τα παραπάνω γραφεία γίνονται αδαπάνως, Οι Τίτλοι Ατομικών Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης πρέπει να παραληφθούν το αργότερο μέχρι τις 10 Απριλίου, οι τίτλοι που δεν θα παραληφθούν έίος τις 10 Απριλίου θα φυλάσσονται στα κεντρικά γραφεία της Ένωσης και θα επιβαρύνονται με έξοδα.
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στους Τίτλους Ατομικών Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης δεν συμπεριλαμβάνονται τα αιτήματα για την κατανομή δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα. Η κατανομή των δικαιωμάτων από το Εθνικό απόθεμα θα γίνει ως ακολούθως.

1. Πρώτη κατηγορία δικαιούχων είναι νέοι αγρότες με ή χωρίς σχέδιο Βελτίωσης. Εφόσον το ποσοστό 2% που έχει καθορισθεί για την δημιουργία του Εθνικού αποθέματος επαρκεί η κατανομή θα προχωρήσει και σε επενδυτές.
2. Τα αιτήματα κατανομής για επενδύσεις ( αγορά γής ή ζώων ) μετά την περίοδο αναφοράς θα κατανεμηθούν το αργότερο μέχρι 15-08-2006 μετά την ολοκλήρωση της ενεργοποίησης.
3. Αιτήματα αναθεώρησης για τα οποία κατά τον έλεγχο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε διαπιστώθηκε υπερβολικός αριθμός μεταβίβασης δικαιωμάτων αιγοπροβάτων ή βοοειδών ή μεταβίβασης εκμετάλλευσης χωρίς τα αναγκαία δικαιολογητικά η διαδικασία επαλήθευσης συνεχίζεται μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης -Δήλωσης της εκμετάλλευσης (ενεργοποίηση δικαιωμάτων).Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ σε συνεδρίαση του απεφάσισε ομόφωνα την εφαρμογή του τιμοκαταλόγου ενεργοποίησης Ατομικών Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης που εφαρμόζει η ΠΑΣΕΓΕΣ. Οι τιμές του τιμοκαταλόγου αρχίζουν από 10 Ευρώ για ενεργοποίηση δικαιωμάτων 100-300 Ευρώ με ανώτερο τα 230 Ευρώ πλέον ΦΠΑ (για ενεργοποίηση δικαιωμάτων πάνω από 20.000 Ευρώ).Για τη σύνταξη Νέων Δηλώσεων (όσοι υποβάλλουν πρώτη φορά) ή αιτήσεων για δενρδώδεις καλλιέργειες καθώς και για σύνταξη συμφωνητικών. έκδοση βεβαιώσεων κλπ , ισχύουν οι περυσινές τιμές.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *