4/4 Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σιδηροκάστρου

Συνεδριάζει σήμερα Μ. Τετάρτη 4 Απριλίου και ώρα 19.30 το Δημοτικό Συμβούλιο Σιδηροκάστρου με 29 θέματα στην ημερήσια διάταξή του:
– Αποδοχή και κατανομή ποσού 69.411,28 ευρώ που αντιστοιχεί στην 1η δόση της χρηματοδότησης του ΥΠΕΣ-ΔΔΑ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων.
– Έγκριση εκτέλεσης του έργου <<Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης>>…

– Αναπροσαρμογή τελών ύδρευσης και εξέταση του Συλλόγου Πολυτέκνων για μείωση των δημοτικών τελών μέχρι και 50%.
– Έγκριση πρακτικού της επιτροπής που ορίστηκε με τη αριθμ. 97/2007 προγενέστερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκτίμηση της ζημιάς που υπέστη η οικία Βασιλειώρη Αικατερίνης στο Δ.Δ. Χαρωπού λόγω υπαιτιότητας του Δήμου.
– Έγκριση απολογιστικών στοιχείων έτους 2006 των σχολικών μονάδων του Δήμου.
– Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Σερρών.
– Αποδοχή ποσού 11.382,90 ευρώ από το πρόγραμμα <<ΘΗΣΕΑΣ>> για το έργο <<Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στα Δημοτικά Διαμερίσματα>>.
– Αποδοχή ποσού 30.629,34 ευρώ από το πρόγραμμα <<ΘΗΣΕΑΣ>> για το έργο <<Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στο Βαρόσι>>.
– Συζήτηση και καθορισμός πορείας της εταιρείας <<ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ>>.
– Έγκριση απολογισμού χρήσης 2006 του Ν.Π. <<Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο>> Δήμου Σιδηροκάστρου.
– Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση.
– Χορήγηση άδειας ίδρυσης πτηνο-κτηνοτροφικής εγκατάστασης στον Φωτίου Θωμά.
– Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π. <<Αθλητική Δημιουργία Δήμου Σιδηροκάστρου>>.
– Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Ν.Π. <<Αθλητική Δημιουργία Δήμου Σιδηροκάστρου>>.
– Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικών υπηρεσιών Ο.Ε.Υ. του Ν.Π. <<Αθλητική Δημιουργία Δήμου Σιδηροκάστρου>>.
– Γνωμοδότηση για παραχώρηση έκτασης δημοσίου 4.000 τ.μ. από το υπ’ αριθμ. 578 κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Χορτερού στον Καρυοφύλλη Σωτήριο του Σωτηρίου για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.
– Συζήτηση επί της καταγγελίας του Καρυπίδη Οδυσσέα του Γεωργίου.
– Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την ανάδειξη εργολάβου καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων.
– Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Ν.Σερρών.
– Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου <<Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Σιδηροκάστρου>>.
– Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου <<Αναδασωτικές εργασίες στο Γραμματίκι>>.
– Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου <<Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον Κρουσοβίτη>>.
– Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου <<Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στα Δημοτικά Διαμερίσματα>>.
– Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου <<Κατασκευή πλατείας Δ.Δ. Καμαρωτού>>.
– Επί αιτήσεως Σαρίκα Θωμά για εγκατάσταση τέντας σκιάσεως έμπροσθεν του καταστήματός του.
– Επί αιτήσεως Καλτζίδου Σουλτάνας συζύγου Χαραλάμπου και Καλτζίδου Γεωργίας για ανταλλαγή ιδιοκτησίας τους με Δημοτική έκταση.
– Επί αιτήσεως Τόγα Πασχάλη του Νικολάου, κατοίκου Δ.Δ. Χαρωπού για μεταφορά μπαζών.
– Επί αιτήσεως Βραμπάκη Πασχάλη του Γεωργίου, κατοίκου Φαιάς Πέτρας, για διάνοιξη δρόμου.
– Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης σε δημότη διαμένοντα στο Δ.Δ. Χαρωπού

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *