9/8 Πόσο θα στοιχίζει η άδεια κυνηγιού

Υπεγράφη ο καθορισμός των τελών έκδοσης αδειών κυνηγίου για το κυνηγετικό έτος 2006-2007

Υπεγράφη η Κ.Υ.Α [Καθορισμός των τελών έκδοσης αδειών κυνηγίου για το κυνηγετικό έτος 2006-2007] αρχικά από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελο Μπασιάκο, και σήμερα από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Πέτρο Δούκα.  
Ο καθορισμός των τελών  έγινε μετά από  διάλογο με τους εκπροσώπους των κυνηγών  και το ύψος των τελών παραμένει στα ίδια με πέρυσι επίπεδα, ώστε να μην υπάρξει οικονομική επιβάρυνση των κυνηγών.
Καθορίζουμε τα τέλη έκδοσης αδειών κυνηγίου για το κυνηγετικό έτος 2006-2007 ως εξής:  1.  Για τους ημεδαπούς  κυνηγούς και τους υπηκόους Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι μέλη αναγνωρισμένων συνεργαζόμενων με το Υπουργείο Αγροτικής     Ανάπτυξης και Τροφίμων κυνηγετικών συλλόγων :
1.1.    Τέλη τοπικής άδειας κυνηγίου             9 €
1.2.    Τέλη περιφερειακής άδειας κυνηγίου  30 €
1.3.    Τέλη γενικής άδειας κυνηγίου             50 €
2.       Οι υπήκοοι Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ομογενείς, ή οι υπήκοοι ξένων κρατών που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας, οι διπλωματικοί υπάλληλοι και οι ημεδαποί που εφοδιάζονται με άδεια κυνηγίου απευθείας από τις δασικές αρχές καταβάλλουν υπέρ του « Ειδικού Φορέα Δασών » του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών (λογ.26671/8) τα τέλη ως ακολούθως:
 2.1. Τέλη τοπικής άδειας κυνηγίου 9+ 44,10 = 53,10 €
 2.2. Τέλη περιφερειακής άδειας κυνηγίου 30+ 44,10 = 74,10 €
 2.3. Τέλη γενικής άδειας κυνηγίου 50+ 44,10 = 94,10 €
Η ιδιότητα των διπλωματικών υπαλλήλων θα πιστοποιείται από την αρμόδια Προξενική Αρχή. Η παραμονή και εργασία των αλλοδαπών θα βεβαιώνεται από τα Τμήματα Αλλοδαπών των Δ/νσεων Ασφαλειών και των Αστυνομικών Δ/νσεων του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης.
3.       Για  τους υπηκόους ξένων κρατών (εκτός μελών Ε.Ε) :
3.1.    Οι κυνηγοί αυτοί μπορούν να κυνηγούν μόνο στις ελεγχόμενες δημόσιες ή ιδιωτικές κυνηγετικές περιοχές.
3.2.     Για τις δημόσιες ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές η απαραίτητη γενική άδεια κυνηγίου εκδίδεται από την δασική αρχή στην οποία υπάγεται η ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή με τα ακόλουθα τέλη :
             α) Μέχρι 15 ημέρες   35.00 €
             β) Μέχρι 2 μήνες  73,00 €
             γ) Για ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο 88,00 €
3.3.    Για κάθε ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή απαιτείται και ειδική άδεια κυνηγίου σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 453/1977 σε συνδυασμό με εκείνες των Π.Δ. 332/1983 και 94/1993 και των Ν.2240/94 και Ν. 2503/97 με απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας.
3.4.    Για τις ιδιωτικές ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές, η γενική άδεια κυνηγίου εκδίδεται από την τοπική δασική αρχή, ισχύει για ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο και το τέλος της καθορίζεται σε 35 €.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *