Δύο θέσεις εργασίας στο Δήμο Σιντικής

Το ΝΠΔΔ Πρόνοια και Αγωγή Δήμου Σιντικής. ύστερα από την υπ’ αριθ. 13/2015 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου…

συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων,

 

προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: Αναφέρουμε ενδεικτικά:

 

1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

 

2. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.

 

3. Υπεύθυνη δήλωση, με θεωρημένο του γνησίου της υπογραφής, ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ΝΠΔΔ Πρόνοια και Αγωγή Δήμου Σιντικής (Δ/νση: 27ης Ιουνίου 1913 Αριθ 1 – Νέο Πετρίτσι Σερρών, τηλ: 2323350434 , μέχρι την 13/03/2015. Αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Σπυρίδης Στυλιανός κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Πηγή: dikaiologitika.gr

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *