Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σιντικής

Με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη του συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σιντικής την Τρίτη 2 Αυγούστου, στις 7.30 το απόγευμα.

Τα θέματα είναι :

 

Καλείστε την   Τρίτη  2     Αυγούστου  2016 και ώρα 19:30  στο Δημοτικό Κατάστημα Σιδηροκάστρου, σε τακτική  συνεδρίαση του Σώματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 /ΤΑ΄) , με τα παρακάτω  θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1         Υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος) 

ΘΕΜΑ 2         Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2016 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος) 

ΘΕΜΑ 3         Επί αιτήσεως Τσαγκαλίδου Ειρήνης για τροποποίηση  άδειας επαγγελματία  πωλητή Λαϊκών Αγορών. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής του Πολίτη κ. Τσίντσιος Γεώργιος) 

ΘΕΜΑ 4         Επί αιτήσεως Σιδηρόπουλου Γεώργιου του Αβραάμ για χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής του Πολίτη κ. Τσίντσιος Γεώργιος) 

ΘΕΜΑ 5         Επί αιτήσεως δημότη μας  για οικονομική ενίσχυση. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος) 

ΘΕΜΑ 6         Τροποποίηση της με αριθμ. 385/2014 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί εκμίσθωσης έκτασης 1.060 τ.μ. από το υπ’ αριθμ. 815 τεμάχιο του αγροκτήματος Ανατολής. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος) 

ΘΕΜΑ 7         Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Αντιπλημμυρική προστασία χειμάρρων Σιδηροκάστρου (Α΄ Φάση)». (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων  κ. Δεβετζής Εμμανουήλ) 

ΘΕΜΑ 8         Έγκριση δαπάνης ποσού 29.999,74 € για επέκταση /συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων  κ. Δεβετζής Εμμανουήλ) 

ΘΕΜΑ 9         Αναπροσαρμογή τελών άρδευσης. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος) 

ΘΕΜΑ 10       Γνωμοδότηση σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση λατομείου μαρμάρου (τραβερτίνη) , σε δημόσια έκταση 20.234,03 τ.μ. στη θέση ¨Αδράχτι ¨ της Τ.Κ Βαμβακοφύτου. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής του Πολίτη κ. Τσίντσιος Γεώργιος) 

ΘΕΜΑ 11       Χορήγηση άδειας για την κοπή πεύκων από το πίσω μέρος του Δημοτικού Σχολείου Βαμβακοφύτου. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής του Πολίτη κ. Τσίντσιος Γεώργιος) 

ΘΕΜΑ 12       Επί αιτήσεως ΟΑ.ΜΣ ¨ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ¨ για την παραχώρηση του χώρου της πλατείας Ροδόπολης  για διενέργεια μουσικής βραδιάς. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής του Πολίτη κ. Τσίντσιος Γεώργιος) 

ΘΕΜΑ 13       Επικαιροποίηση της με αριθμ. 173/2016 προγενέστερης απόφασης του Δ.Σ περί ¨ αιτήσεως του Κυνηγητικού Συλλόγου Σιδηροκάστρου  ¨Η ΑΡΤΕΜΙΣ¨ για επιχορήγηση¨ για λόγους λογιστικής τακτοποίησης . (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος) 

ΘΕΜΑ 14       Προσθήκη –διαγραφή πωλητών σε θέσεις λαϊκών αγορών του Δήμου. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής του Πολίτη κ. Τσίντσιος Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 15       Κατανομή ποσού 75.516,55 € για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2016 (Β΄ Κατανομή) (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος) 

ΘΕΜΑ 16       Επί αιτήσεως Ριτσάκη Παναγιώτη του Γεωργίου για χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής του Πολίτη κ. Τσίντσιος Γεώργιος) 

ΘΕΜΑ 17       Επί αιτήσεως Θεοδώρου Ανδρονίκης του Στεργίου για χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2016. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής του Πολίτη κ. Τσίντσιος Γεώργιος) 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *