Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σιντικής

Με 33 θέματα στην ημερήσια διάταξη του συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σιντικής την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στις 7 το βράδυ. Τα θέματα είναι :

 

 

1          Ψήφιση προϋπολογισμού και έγκριση στοχοθεσίας οικονομικού αποτελέσματος 2015 του Ν.Π.Δ.Δ ¨ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΓΩΓΗ¨ . (Εισηγητής ο κ. Λόκας Θεόδωρος) 

2          Αποδοχή και κατανομή ποσού 63.240,32 € για κάλυψη λειτουργικών αναγκών & δαπάνη σχολικού τροχονόμου Β΄ εξαμήνου 2014.(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος) .

3          Διαγραφή οφειλής.(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος) .

4          Επί της αιτήσεως πρώην υπαλλήλου του ΤΟΕΒ για την καταβολή της εφάπαξ αποζημίωσής του.(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος) .

5          Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ¨ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ Δ.Δ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ¨.(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων  κ. Δεβετζής Εμμανουήλ) .

6          Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου ¨Έργα διαχείρισης υδάτων σε Δ.Δ του Δήμου Σιντικής¨.¨.(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων  κ. Δεβετζής Εμμανουήλ) .

7          Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ¨ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ Δ.Δ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ¨ (Β΄ ΦΑΣΗ). ¨.(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων  κ. Δεβετζής Εμμανουήλ) .

8          Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος διοίκησης κ. Κορωνίδης Παύλος)

9          Επί αιτήσεως Συλλόγου Σπηλαιολογίας Σιντικής «Μαύρος Βράχος». (Εισηγητής ο κ. Δήαμρχος).

10        Ανάκληση της με αριθμ. 229/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί ¨Μεταβίβασης μισθωτικών δικαιωμάτων γεωθερμίας στη Δημοσυνεταιριστική Α.Ε¨

11        Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοσυνεταιριστικής Γεωργικής Επιχείρησης Θερμοκηπίων Σιδηροκάστρου Α.Ε. (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος) .

12        Ενημέρωση του σώματος σχετικά με το πόρισμα εκτάκτου διαχειριστικού ελέγχου στη Δημοτική Επιχείρηση Λουτρών Σιδηροκάστρου. (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος)

13        Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης αίθουσας του ανενεργού δημοτικού σχολείου Χορτερού στον Πολιτιστικό Σύλλογο ¨Μέγας Αλέξανδρος¨. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος διοίκησης κ. Κορωνίδης Παύλος)

14        Επιβολή ή μη τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και εγγυήσεων καλής εκτέλεσης για το έτος 2014. (Εισηγητής ο κ. Μελαδίνης)

15        Επιβολή ή μη τέλους ακαθαρίστων εσόδων για το έτος 2015. .(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος) .

16        Καθορισμός δικαιώματος βοσκής για το έτος 2015.

17        Επιβολή τέλους διαφήμισης για το έτος 2015.

18        Επιβολή ή μη τέλους παρεπιδημούντων για το έτος 2016.

19        Αύξηση ή μη του τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων για το έτος 2014.

20        Αύξηση ή μη του συνταλεστή ΤΑΠ και των τιμών ζωνών για τα κτίσματα και τα οικόπεδα εντός και εκτός οικισμού για το έτος 2015.

21        Καθορισμός φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2015.

22        Αύξηση ή μη τέλους κοινοχρήστων χώρων.

23        Αύξηση ή μη του ημερήσιου δικαιώματος για τους προσερχομένους στις λαϊκές αγορές για το έτος 2015.

24        Καθορισμός δικαιώματος εμπορίας πόσιμου ύδατος.

25        Αύξηση ή μη των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2015.

26        Λήψη απόφασης σχετικά με το εφάπαξ υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ ¨ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΓΩΓΗ¨. .(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος) .

27        Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π ¨ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΓΩΓΗ¨ .(Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος ) .

28        Αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2014. .(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος) .

29        Έγκριση ή μη καταβολής ποσού από εξώδικο συμβιβασμό με την εταιρεία ¨Αφοι Σ. Ανδρεάδη Ο.Ε και αναμόρφωση του προϋπολογισμού. .(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος) .

30        Έγκριση ή μη καταβολής ποσού στην ΟΣΕ Α.Ε για τη χορήγηση του δικαιώματος υπόγειας διέλευσης αγωγού άρδευσης του Δήμου από το δίκτυο του ΟΣΕ . ¨.(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων  κ. Δεβετζής Εμμανουήλ) .

31        Έγκριση ή μη διάθεσης ποσοστού από το ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος Λαϊκών Αγορών. .(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος) .

32        Καθορισμός  τρόπου εκτέλεσης προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και του ΝΠΔΔ ¨ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΓΩΓΗ¨. .(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος) .

 

33        Αποδοχή απόφασης ένταξης του έργου ¨ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ  ΧΟΡΤΕΡΟ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ¨ και των όρων αυτής. ¨.(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων  κ. Δεβετζής Εμμανουήλ) .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *