ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 1Ο ΣΠΗΛΑΙΟ ΖΕΣΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

Απ’ όλη την έκθεση που συνέταξε η  επιστημονική ερευνητικής ομάδας του Α.Π.Θ.και εστάλη στη Νομαρχία Σερρών και στο Δήμο Σιδηροκάστρου, δημοσιεύω τις σελίδες που προβάλλουν περισσότερο την αξία του 1ου Σπηλαίου Ζεστών Νερών και αναφέρονται:

 

  1. Σπηλαιογένεση.
  2. Επιστημονικό και τουριστικό ενδιαφέρον του σπηλαίου.
  3. Χαρακτηρισμός της περιοχής του.
  4. Προϋποθέσεις αξιοποίησης του σπηλαίου Ζεστών Νερών.

 

Σπηλαιογένεση

    Από επιστημονική άποψη το συγκεκριμένο σπήλαιο έχει πανελλήνιο και παγκόσμιο ενδιαφέρον λόγω της μοναδικότητάς του τρόπου σχηματισμού του. Συγκεκριμένα το σπήλαιο ανήκει στην κατηγορία των πρωτογενών σπηλαίων. Δηλαδή σχηματίσθηκε ταυτόχρονα με την απόθεση του πετρώματος (ασβεστολιθικού τόφφου) που το φιλοξενεί. Ανάλογο σπήλαιο μελετήθηκε από τον κ. Βαβλιάκη το 1992 στην περιοχή των καταρρακτών της Έδεσσας. Το σπήλαιο των Ζεστών Νερών υπερτερεί έναντι της Έδεσσας στα εξής: α) Έχει μήκος 130μ περίπου, ενώ της Έδεσσας 20μ. β) στον πλουσιότερο διάκοσμο τουκαι γ) ότι πρόκειται για ποταμοσπήλαιο. Ο ποταμός Κρουσοβίτης όταν εισέρχεται στο σπήλαιο χάνει την επιφανειακή του ροή που γίνεται υπόγεια. Ανάλογο ποταμοσπήλαιο, τουριστικά αξιοποιημένο είναι αυτό του Αγγίτη ποταμού (σπήλαιο Μααρά), στο ΒΔ περιθώριο της λεκάνης της Δράμας. Η διαφορά του από το σπήλαιο των Ζεστών Νερών είναι ότι το σπήλαιο Μααρά είναι δευτερογενές, δηλαδή είναι νεότερο από την ηλικία του πετρώματος που το φιλοξενεί. Η ύπαρξη καταρρακτών τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο του σπηλαίου των Ζεστών Νερών ίσως να αποτελεί παγκόσμια μοναδικότητα. Το νερό των καταρρακτών, είναι ένα μέρος του νερού υπερκείμενης πηγής της Δυτικής βάσης του Μαύρου Βράχου και έχει θερμοκρασία περίπου 23ο C.

Επιστημονικό και τουριστικό ενδιαφέρον του σπηλαίου.

     Από τουριστική άποψη είναι αξιοποιήσιμο για τους παρακάτω λόγους:

α) Παρουσιάζει μοναδικό επιστημονικό ενδιαφέρον και συνεπώς προσφέρεται για        εξειδικευμένο τουρισμό.

β) Οι διαστάσεις  και ο διάκοσμος του είναι εντυπωσιακά στοιχεία για κάθε επισκέπτη και συνεπώς προσφέρεται και για μαζικό τουρισμό εφ’ όσον βέβαια γίνουν μικρές παρεμβάσεις στο σπήλαιο και τον περιβάλλοντα χώρο.

γ) Υπάρχει δρόμος προσπέλασης προς το σπήλαιο.

δ) Δεν απέχει πολύ από την πόλη του Σιδηροκάστρου και από τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις των ιαματικών πηγών Σιδηροκάστρου.

     Συνεπώς υφίσταται υποδομή για την υποδοχή επισκεπτών τουλάχιστον για την πρώτη περίοδο αξιοποίησης του σπηλαίου.

 

 

 

Χαρακτηρισμός της περιοχής του.

      Η περιοχή των Ζεστών Νερών πρέπει με νόμιμες διαδικασίες από την Νομαρχία  Σερρών και το Δήμο Σιδηροκάστρου, να ενταχθεί στα διατηρητέα Μνημεία της Φύσης γιατί

1)  υπάρχει ποτάμιο σπήλαιο μήκους 130μ-140μ

2) συνυπάρχει το σπηλαίο με καταρράκτες ύψους μεγαλύτερο των 15μ.

3) Η σπανιότητα  του σπηλαίου το καθιστά μοναδικό σε πανελλήνια και παγκόσμια κλίμακα.

4. Προϋποθέσεις αξιοποίησης του Σπηλαίου των Ζεστών Νερών

 

      Για να γίνει επισκέψιμο το συγκεκριμένο σπήλαιο που όπως προαναφέραμε λόγω της μοναδικότητάς του παρουσιάζει ιδιαίτερο τουριστικό και σπηλαιολογικό ενδιαφέρον πρέπει να γίνουν οι εξής παρεμβάσεις εντός και εκτός του σπηλαίου:

1) Διάνοιξη δρόμου προσπέλασης από τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Σιδηροκάστρου- Αχλαδοχωρίου.

2) Επειδή προ της εισόδου του σπηλαίου σε αναβαθμίδα του Κρουσοβίτη υπάρχει χοιροστάσιο, για λόγους καθαρά αισθητικούς, πρέπει αυτό να απομακρυνθεί.

3) Επειδή σε τρία τμήματα του σπηλαίου (περάσματα) το ύψος από την επιφάνεια του νερού του ποταμού μέχρι την οροφή του σπηλαίου κυμαίνεται από 0,80 μέχρι 1μ, πρέπει στα τμήματα αυτά να γίνει τεχνητή διεύρυνση της οροφής. Έτσι θα εξασφαλισθεί η ασφαλής και άνετη επίσκεψη των επιμέρους θαλάμων του σπηλαίου. Σημειώνεται ότι επιβάλλεται ειδική μελέτη από Πολιτικό Μηχανικό,  Γεωλόγο ειδικό στην Τεχνική Γεωλογία και Σπηλαιολόγο, με την οποία θα προσδιορισθεί ο τρόπος διεύρυνσης της οροφής των περασμάτων, ώστε αφ’ ενός μεν να μη επηρεαστεί η ευστάθεια του σπηλαίου και αφ’ ετέρου να μη επηρεαστούν τα φυσικά χαρακτηριστικά του.

4) Η διακίνηση των επισκεπτών εντός του σπηλαίου μπορεί να γίνει με ειδικές βάρκες αλουμινίου των 12 ατόμων. Η πιθανότητα ατυχήματος θα πρέπει να αποκλεισθεί, αν ληφθεί υπόψη ότι το βάθος του νερού εντός του σπηλαίου δεν υπερβαίνει τα  50  εκατοστά. Επίσης ο κίνδυνος από αιφνίδια άνοδο της στάθμης του νερού μπορεί να αποκλεισθεί, εφ’ όσον σε συγκεκριμένη απόσταση από το σπήλαιο τοποθετηθούν στο ποτάμι ειδικοί αισθητήρες, που θα ενεργοποιούν συναγερμό, για την έγκαιρη απομάκρυνση επισκεπτών και υλικών από το χώρο του σπηλαίου.

5) Πρέπει να προβλεφθεί μεταφορά ρεύματος ώστε αφ’ ενός μεν να εξασφαλιστεί ο φωτισμός του σπηλαίου , αφ’ ετέρου η λειτουργία ηλεκτρικών οργάνων και συσκευών για τις εργασίες αξιοποίησης και λειτουργίας του σπηλαίου.

6) Ο φωτισμός του σπηλαίου πρέπει να γίνει με κατάλληλους λαμπτήρες που θα αποτρέπουν την ανάπτυξη μυκήτων που αλλοιώνουν ή καταστρέφουν τον εσωτερικό διάκοσμο σπηλαίων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *