Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σιντικής

Με 25 θέματα στην ημερήσια διάταξη του συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σιντικής την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου στις 6 το απόγευμα.

Τα θέματα είναι :

 

 

ΘΕΜΑ 1         Έγκριση Απολογισμού , Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2016 του Ν.Π.Δ.Δ ¨ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΓΩΓΗ¨ (Εισηγητής ο κ. Πανταζής Νικόλαος , Διευθυντής στο Ν.Π)

ΘΕΜΑ 2         Πρόσληψη ενός (1) χειριστή σκαπτικού μηχανήματος (JCB) με δίμηνη σύμβαση εργασίας (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Σαββίδης Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 3         Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Κ. Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ”.(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Σαββίδης Παναγιώτης)

 

ΘΕΜΑ 4         Έγκριση παράτασης  του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Κ. Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ”.(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Σαββίδης Παναγιώτης)

 

ΘΕΜΑ 5         Έγκριση μελέτης “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΥΤΩΝ”, προϋπολογισμού 335.000,00 ευρώ. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Σαββίδης Παναγιώτης)

 

ΘΕΜΑ 6         Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΥΤΩΝ”, προϋπολογισμού 339.000,00 ευρώ, στο Πράσινο Ταμείο. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Σαββίδης Παναγιώτης)

 

ΘΕΜΑ 7         Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2017 με παράλληλη αναμόρφωση προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΥΤΩΝ” (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Σαββίδης Παναγιώτης)

 

ΘΕΜΑ 8         Κατανομή ειδικευμένων πιστώσεων (εκταμιεύτηκε και η τελευταία δόση της ΣΑΤΑ) (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Σαββίδης Παναγιώτης)

 

ΘΕΜΑ 9         Συζήτηση και έγκριση μνημονίου συνεργασίας με αναγνωρισμένες εθελοντικές οργανώσεις και εγγεγραμμένες στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Π.Π. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Σαββίδης Παναγιώτης)

 

ΘΕΜΑ 10       Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών –Β΄ΦΑΣΗ και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής της (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Σαββίδης Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 11       Επί αιτήσεως Πάππου Βασιλείου του Μιχαήλ  (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης κ. Τσίντσιος Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 12       Προσθήκη – Διαγραφή θέσεων πωλητών λαϊκής αγοράς (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Τουρισμού και Ποιότητας Ζωής του Πολίτη κ. Γεωργιάδης Άνθιμος)

ΘΕΜΑ 13       Επί αιτήσεως Πίσιου Ελισάβετ του Αθανασίου για χορήγηση άδειας παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Τουρισμού και Ποιότητας Ζωής του Πολίτη κ. Γεωργιάδης Άνθιμος)

ΘΕΜΑ 14       Επί αιτήσεως Επίλεκτης Ομάδας Ειδικών Αποστολών (ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α) για διάθεση χώρου στη Μαθητική Εστία Σιδηροκάστρου για την πραγματοποίηση μαθημάτων εκπαίδευσης πολιτών στις πρώτες βοήθειες. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Τουρισμού και Ποιότητας Ζωής του Πολίτη κ. Γεωργιάδης Άνθιμος)

ΘΕΜΑ 15       Ανάκληση της με αριθμ. 215/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούσε στη δωρεάν παραχώρηση χώρου για την εγκατάσταση κοντεϊνερ στην περιοχή αεροδρομίου Χορτερού (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Τουρισμού και Ποιότητας Ζωής του Πολίτη κ. Γεωργιάδης Άνθιμος)

ΘΕΜΑ 16       Αποδοχή οφειλής της πρώην Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πετριτσίου . (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 17       Επί αιτήσεως ΟΤΕ Α.Ε για χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων στην Δημοτική Κοινότητα Σιδηροκάστρου. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Σαββίδης Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 18       Εκ νέου λήψη της με αριθμ. 274/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί απευθείας αγορά ακινήτου στο Χαροπό για τη λειτουργία του ως Πολιτιστικό Κέντρο

ΘΕΜΑ 19       Αντικατάσταση  μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε ¨ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ¨ (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης κ. Τσίντσιος Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 20       Αντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ ¨Α.ΠΟ.ΔΡΑ.ΣΙ¨ (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης κ. Τσίντσιος Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 21       Συμπλήρωση της με αριθμ. 323/2017 απόφασης επί αιτήσεως Δ.Ε.Υ.Α.ΣΙ για ρύθμιση οφειλής προς το Δήμο (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 22       Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 23       Έγκριση Κανονιστικού Πλαισίου για τον Εθελοντισμό στο Δήμο Σιντικής (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος , Τουρισμού και Ποιότητας Ζωής του Πολίτη κ. Γεωργιάδης Άνθιμος)

ΘΕΜΑ 24       Επικαιροποίηση προγενέστερων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικών με την συμμετοχή του Δήμου στον όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας ¨H.E.L.I.C.A.S¨ (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 25       Ψήφιση πίστωσης 1.500 € για την επιχορήγηση του ΠΑΛΑΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΡΚΙΝΗΣ¨ (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *