Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σιντικής

Με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη του συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σιντικής την Τετάρτη 20 Μαρτίου στις 7 το βράδυ.

 

Τα θέματα είναι :

 

ΘΕΜΑ 1         Έγκριση 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 2         Έγκριση εισηγητικής έκθεσης ελέγχου εσόδων –εξόδων δ΄ τριμήνου 2018. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 3         Εξειδίκευση πιστώσεων για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών Σιδηροκάστρου. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 4         Τροποποίηση τιμολογιακής πολιτικής της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σιντικής (Δ.Ε.Υ.Α.ΣΙ) (Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιχείρησης κ. Κορωνίδης Παύλος)

ΘΕΜΑ 5         Τετραετής στρατηγικός προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης κ. Τσίντσιος Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 6         Έγκριση τοποθέτησης προτομής Ιντζέ Βασίλειου , τέως Υπουργού, στον αύλειο χώρο της Κοινότητας Στρυμονοχωρίου. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης κ. Τσίντσιος Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 7         Απόδοση μισθωμάτων σχολικού κλήρου (7.970,64) στο Ν.Π.Δ.Δ ¨Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης¨ (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 8         Τροποποίηση της με αριθμ. 340/2018 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής εργασιών. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης κ. Τσίντσιος Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 9         Αποδοχή υλοποίησης του έργου με τίτλο “ Strymonas Cooperation Corridor” και ακρωνύμιο RiverPlus στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Μία βιώσιμη και κλιματικά προσαρμόσιμη διασυνοριακή περιοχή) και στην Επενδυτική Προτεραιότητα 6c (Διατήρηση , Προστασία, Προαγωγή και Ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής Κληρονομιάς) της με αριθμό 302200/MA5726/11-12-2015 Πρόσκληση της Κοινής Γραμματείας Interreg V-A GREECE-BULGARIA 2014-2020, προϋπολογισμού για τον Δήμο Σιντικής 150.900 ευρώ, άνοιγμα ειδικού άτοκου τραπεζικού λογαριασμού για τις ανάγκες του έργου, εξουσιοδότηση της ταμία του δήμου για τις σχετικές διαδικασίες και βεβαίωση ότι το σύνολο του εξοπλισμού που θα αγοραστεί για το έργο θα λειτουργήσει πλήρως για τουλάχιστον 5 (πέντε) χρόνια μετά το τέλος του έργου. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Σαββίδης Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 10       Επικαιροποίηση μελέτης για την αποπεράτωση του  κτιρίου  Μελενίκων και έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ . Ανάληψη δαπάνης κινητού εξοπλισμού από τον δικαιούχο . Δέσμευση εγγραφής του παραπάνω έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Σαββίδης Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 11       Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος.)

ΘΕΜΑ 12       Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής  παραλαβής υλικών  (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 13       Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε (Εισηγητής ο κ. Καρβούνης Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 14       Επί αιτήσεως Μολδοβάνη Χρήστου για τροποποίηση της με αριθμ. 241/2018 απόφασης όσον αφορά τη διάρκεια της μίσθωσης του δημοτικού αναψυκτηρίου ¨ΠΛΑΤΑΝΟΣ ¨ στο Μανδράκι. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης κ. Τσίντσιος Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 15       Έγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ΦΟΠ (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Σαββίδης Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 16       Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου στην εγκατάσταση της επιχείρησης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ο.Ε. στη Ροδόπολη. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Σαββίδης Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 17       Παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου “Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Κερκίνης”(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Σαββίδης Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 18       Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ¨ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Τ.Κ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ¨. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Σαββίδης Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 19       Αποδοχή και κατανομή ποσού 89.884,97 € για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων του Δήμου (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 20       Ανάκληση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου στάσιμου εμπορίου  (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Τουρισμού και Ποιότητας Ζωής του Πολίτη  κ. Γεωργιάδης Άνθιμος)

ΘΕΜΑ 21       Ακύρωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Τουρισμού και Ποιότητας Ζωής του Πολίτη  κ. Γεωργιάδης Άνθιμος)

ΘΕΜΑ 22       Διαγραφή πωλητών από τις λαϊκές αγορές του Δήμου (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Τουρισμού και Ποιότητας Ζωής του Πολίτη  κ. Γεωργιάδης Άνθιμος)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *