Η Λέσχη Αξ/κων Σιδηροκάστρου στο Δήμο Σιντικής : Εξώδικο απο την Κίνηση Πολιτών

Σε εξώδικη δήλωση προχώρησε η κίνηση πολιτών Σιντικής κατά της Διοικητικής Επιτροπής του ΤΕΘΑ και της με αριθμ 11/2023 απόφασης παραχώρησης της ΛΑΦ στην Μητρόπολη Σιδηροκάστρου.

?Διαβάστε παρακάτω:?

 Η ΛΈΣΧΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΏΝ ΑΝΉΚΕΙ ΣΤΟΝ ΔΉΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΌΤΕΣ ΤΟΥ

ΌΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΌΠΟΛΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Των: μέλη της κίνησης πολιτών Σιντικής

Κατά:

Της Διοικητικής Επιτροπής του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΔΕ/ΤΕΘΑ) με έδρα την Αθήνα, Θαλού και Πιττακού 10, Πλάκα-Αθήνα τκ., 10558 που εκπροσωπείται νόμιμα. 

Κοινοποίηση:

▪️Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΔΕ/ΤΕΘΑ) με έδρα την Αθήνα, Λ. Μεσογείων 227-231, που εκπροσωπείται νόμιμα. 

▪️Στο Δήμο Σιντικής

▪️Στην Ιερά Μητρόπολη Σιδ/στρου

Όπως σας είναι γνωστό, με το με αριθμό 11/2023 πρακτικό της Διοικητικής Επιτροπής του Ταμείο Εθνικής Άμυνας, παραχωρήσατε κατά χρήση και άνευ ανταλλάγματος στην Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου (σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 3883/2010) του ακινήτου της πρώην «ΛΑΦ ΣΙΔΗΡΟΚΆΣΤΡΟΥ» αποτελούμενου από διώροφο κτίριο συνολικής δομημένης επιφάνειας εμβαδού 867.1 τμ., (ισόγειο 433,55 τμ., και 1ο όροφο 433,55 τμ.,) εντ’ος οικοπέδου εμβαδού 2.132 τμ.,  για 20 έτη, με δυνατότητα επέκτασης με σκοπό την ανακίνηση του και τη λειτουργία του αποκλειστικά ως Βυζαντινού και Λαογραφικού Μουσείου, Μουσείου Εκκλησιαστικών Κειμηλίων και Γραφείων της.

Επικαλείστε για την παραχώρηση το άρθρο 84 του ν. 3883/2010 το οποίο αναφέρει:   

Χρήση στρατιωτικών ακινήτων από ΟΤΑ

Ακίνητα ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, του Ταμείου Εθνικού Στόλου και του Ταμείου Αεροπορικής Άμυνας μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του κάθε Ταμείου να παραχωρούνται κατά χρήση στο Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ιδίως στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, εφόσον τα ακίνητα αυτά δεν είναι αναγκαία για τις Ένοπλες Δυνάμεις και με την παραχώρηση της χρήσης εξυπηρετούνται λόγοι γενικού συμφέροντος. Η παραχώρηση της χρήσης μπορεί να γίνεται χωρίς αντάλλαγμα. Με την κατά το πρώτο εδάφιο απόφαση καθορίζονται τυχόν πρόσθετοι όροι υπό τους οποίους τελεί η παραχώρηση, η οποία μπορεί να ανακληθεί εφόσον αρθούν οι λόγοι που την επέβαλαν. Στη ρύθμιση των προηγούμενων εδαφίων δεν εμπίπτουν τα ακίνητα που ανήκουν στο πεδίο προστασίας του άρθρου 109 του Συντάγματος.

Και ενώ γνωρίζατε ότι ο Δήμος Σιντικής έχει αιτηθεί (τουλάχιστον 3 φορές, 2017, 2020 και 2021) την παραχώρηση σ αυτόν για πολιτιστικούς κοινωνικούς κλπ, σκοπούς) εσείς αδιαφορήσατε για τα αιτήματα του (ο οποίος σύμφωνα με τον νόμο είναι ο καθ ύλην αρμόδιος φορέας να του παραχωρηθεί), εσείς κατά παράδοξο τρόπο, καταχρηστικά, το παραχωρήσατε στην Μητρόπολη.

Ο νόμος είναι σαφής:

 Σας παραθέτουμε τις διατάξεις του νόμου, α) 84 του ν. 3883/2010

Ακίνητα ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, του Ταμείου Εθνικού Στόλου και του Ταμείου Αεροπορικής Άμυνας μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του κάθε Ταμείου να παραχωρούνται κατά χρήση στο Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ιδίως στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, εφόσον τα ακίνητα αυτά δεν είναι αναγκαία για τις Ένοπλες Δυνάμεις και με την παραχώρηση της χρήσης εξυπηρετούνται λόγοι γενικού συμφέροντος. Η παραχώρηση της χρήσης μπορεί να γίνεται χωρίς αντάλλαγμα. Με την κατά το πρώτο εδάφιο απόφαση καθορίζονται τυχόν πρόσθετοι όροι υπό τους οποίους τελεί η παραχώρηση, η οποία μπορεί να ανακληθεί εφόσον αρθούν οι λόγοι που την επέβαλαν. Στη ρύθμιση των προηγούμενων εδαφίων δεν εμπίπτουν τα ακίνητα που ανήκουν στο πεδίο προστασίας του άρθρου 109 του Συντάγματος, β)  Σύμφωνα με το με αριθ. 769 ΝΔ του ΦΕΚ 280/Α/21-12-1970 «περί κυριότητας των υπέρ Δημοσίου αναγκαστικώς απολλοτριωθέντων ακινήτων» στο άρθρο 1 αναφέρει: «τα υπέρ του Δημοσίου αναγκαστικώς απολλοτριωθέντα ακίνητα δια τις ανάγκες των Ένοπλων Δυνάμεων και υπ΄ αυτών χρησιμοποιηούμενα περιέρχονται εις την κυριότητα των οικείων κλάδων ταμείων…..», στην 2 παράγραφο αναφέρει: η παράγραφος 1 εφαρμόζεται και δια τα εκ των εν ταύτη μη χρησιμοποιούμενα υπό των Ένοπλων Δυνάμεων  ακινήτων….» Στο άρθρο 2  αναφέρει ότι «Δι΄ αποφάσεως του Υπουργικό Συμβουλίου …δύναται τα εν τη παραγράφω 2 του προηγούμενου άρθρου, ακίνητα να διατίθενται κατά χρήσιν και εκμετάλευσιν εις έτερα νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου προς εκπλήρωσιν σκοπού δημοσίας ωφελείας ή κρατικής ανάγκης εφ όσον ή χρησιμοποίησις των υφ΄ ετέρου Νομικού Προσώπου κρίνεται συμφωτέρα εις το Δημόσιον».

Όπως αντιλαμβάνεστε από τις ανωτέρω διατάξεις, προτεραιότητα έχει το ΝΠΔΔ που είναι ο Δήμος και όχι η Μητρόπολη. Ο Δήμος αγκαλιάζει τον κάθε δημότης του ενώ η Μητρόπολη όχι. Ο Δήμος είναι το κατ εξοχήν ΝΠΔΔ που εκδίδει κανονιστικές και καταλογιστικές αναγκαστικές πράξεις, αντίθετα με την μητρόπολη η οποία δεν μπορεί να εκδώσει  αναγκαστικές πράξεις όπως ένα ΝΠΔΔ. Η Μητρόπολη δεν έχει την ισχύ του Δήμου. Έτσι λοιπόν, το μόνο ΝΠΔΔ που μπορεί να του παραχωρηθεί η χρήση του σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις είναι ο Δήμος όπως αναφέρετε στους παραπάνω νόμους.

Για τους λόγους αυτούς, θα πρέπει άμεσα να αποσυρθείτε από την σύμβαση που έχετε υπογράψει και να ανοίξει ο δρόμος στην παραχώρηση της στον δήμο ο οποίος είναι αρμόδιος.

Σε διαφορετική περίπτωση παραβιάζεται το πνεύμα και η επιθυμία του νόμου (παράβαση καθήκοντος 259 ΚΠΔ) και την θέληση των δημοτών του δήμου Σιντικής (στην τεράστια πλειοψηφία του). Άλλως υπάρχουν και οι νόμοι στην δημοκρατίας μας που προστατεύουν το δημόσιο συμφέρον και την τήρηση των νόμων.         

Να ληφθεί υπόψη ότι, ανώτερη αρχή με τα γήινα και ανθρώπινα έργα είναι το Σύνταγμα και οι νόμοι της Ελλάδος και όχι η κάθε Μητρόπολη. Η Μητρόπολη έχει έργο τα της πίστης, τα πνευματικά, παλεύει για την σωτηρία των ανθρώπων και όχι να παλεύει για την παραχώρηση της λέσχης.

 Ακόμη, να μας εξηγήσετε, από πού κι ως που, ο Δήμος Σιντικής ως ΝΠΔΔ μπορεί να αντικατασταθεί από την Μητρόπολη? η οποία δεν αντιπροσωπεύει όλους του Έλληνες πολίτες, δημότες, σε αντίθεση με τον Δήμο που αντιπροσωπεύει κατ εξοχήν τον κάθε πολίτη η δημότη αυτής της χώρας (καθολικό δημόσιο συμφέρον). Η Ελληνική Δημοκρατία, ευτυχώς μέχρι σήμερα δεν είναι ένα θεοκρατικό κράτος αλλά στηρίζεται στην Δημοκρατία και το Σύνταγμα της. Δεν μπορεί να παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου απ΄ όσο «ψηλά» κι αν έρχονται. Είναι σκανδαλώδες το γεγονός ότι, ζητήσατε μίσθιο από τον Δήμο 2.500,00 ευρώ, ενώ στην Μητρόπολη παραχωρήθηκε δίχως αντίτιμο.

Κατόπιν τον παραπάνω, ζητούμε, άμεσα να αποσυρθείτε καταγγέλλοντας την σύμβαση παραχώρησης που έχετε υπογράψει με την Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου, και να ανοίξει ο δρόμος στην παραχώρηση της στον δήμο Σιντικής ο οποίος είναι ο αρμόδιος φορέας βάση του νόμου. 

Με τη ρητή επιφύλαξη και κάθε άλλου νόμιμου δικαιώματός μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σ’ αυτόν που απευθύνεται, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας συγχρόνως ολόκληρο το κείμενο της στην έκθεση επίδοσης του.

Γιάντσιος Ιωάννης του Νικολάου Δικηγόρος Σερρών, δημότης του δήμου Σιντικής μέλος της κίνησης πολιτών, νομικός εκπρόσωπος αυτής,

τηλ. 697663968

Σιδ/στρο 09-06-2023

Οι Εξωδίκων Δηλούντες

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *