Ορισμός Αντιδημάρχου & Εντεταλμένου Συμβούλου στον Δήμο Σιντικής

Με απόφασή του, ο Δήμαρχος Σιντικής Φώτης Δομουχτσίδης:

 

Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο Λεωνίδα Λεωνάκη έμμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης, Ποιότητας Ζωής (Περιβάλλοντος, Πρασίνου κλπ) και Αθλητισμού με θητεία από 03/09/2021 έως και 31/08/2022 με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

• Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό επί των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών.

 

• Συντονισμό, εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων της υπαίθριας διαφήμισης.

• Υπογραφή όλων των υπηρεσιακών εγγράφων αρμοδιότητας του.

• Εποπτεία και συντονισμό των θεμάτων που αφορούν τα αδέσποτα ζώα σε συνεργασία με τους Τοπικούς Αντιδημάρχους.

• Συνεργασία με τους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους και Τοπικούς Αντιδημάρχους.

 

• Εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη των θεμάτων που αφορούν τη συντήρηση Πρασίνου του Δήμου.

• Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των θεμάτων, που αφορούν εν γένει τον Αθλητισμό και τη λειτουργία των αθλητικών υποδομών και εγκαταστάσεων του Δήμου.

• Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων ανάπτυξης του τομέα της φυτικής παραγωγής.

• Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων ανάπτυξης του τομέα της αλιείας εσωτερικών υδάτων.

• Εποπτεία και ευθύνη των θεμάτων ανάπτυξης του τομέα της ζωικής παραγωγής.

• Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων που σχετίζονται με τον τομέα των βοσκοτόπων.

• Συντονισμό, εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων που σχετίζονται με τους τομείς της αγροτικής οδοποιίας και των αποστραγγιστικών τάφρων, σε συνεργασία με τους κατά τόπους Αντιδημάρχους των Δημοτικών Ενοτήτων και τους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων.

• Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων που σχετίζονται με την οργάνωση και διαχείριση του τομέα της άρδευσης, σε συνεργασία με τους κατά τόπους Αντιδημάρχους των Δημοτικών Ενοτήτων και τους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων.

 

Επίσης, ορίζει ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, τον Κυριάκο Μαυροφρύδη, στον οποίο ανατίθενται οι εξής αρμοδιότητες:

• Εποπτεία Δημοτικών Κοιμητηρίων.

• Διαχείριση Δημοτικών Κοιμητηρίων.

• Εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη για την αποκομιδή των απορριμμάτων και την ανακύκλωση.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *