Τελευταία Νέα

16/9 Άρχισε η υποβολή των ενστάσεων.

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής ενστάσεων αναθεώρησης προσωρινών δικαιωμάτων. Η Ε.Α.Σ. Σερρών δημιούργησε για το σκοπό αυτό δώδεκα συνεργεία που...