Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σιντικής

Με 24 θέματα στην ημερήσια διάταξη του θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Σιντικής την Παρασκευή 30 Μαρτίου στις 6 το απόγευμα.

Τα θέματα είναι :

 

   

ΘΕΜΑ 1         Έγκριση 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2018 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος.)

ΘΕΜΑ 2         Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος.)

ΘΕΜΑ 3         Παράταση μίσθωσης περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Ροδόπολης (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Τουρισμού και Ποιότητας Ζωής του Πολίτη κ. Γεωργιάδης Άνθιμος)

ΘΕΜΑ 4         Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης των γηπέδων του Δήμου στο Ν.Π.Δ.Δ ¨Α.ΠΟ.ΔΡΑ.ΣΙ¨ και εκχώρηση της αρμοδιότητας συντήρησης και λειτουργίας τους (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Σαββίδης Παναγιώτης¨.

ΘΕΜΑ 5         Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και θέσεων υδρονομικών οργάνων στο Δήμο Σιντικής .(Εισηγητής ο εντεταλμένος σε θέματα άρδευσης κ. Νικολάου Λεωνίδας)

ΘΕΜΑ 6         Επικαιροποίηση της με αριθμ. 468/2011 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί ¨Παραλαβής της μελέτης οριοθέτησης ρεμάτων Άνω Ποροϊων και Ροδόπολης¨ (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Σαββίδης Παναγιώτης¨.

ΘΕΜΑ 7         Επί αιτήσεως Λουκά Ιωάννη του Διαμαντή , υπαλλήλου του Δήμου Σιντικής. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης κ. Τσίντσιος Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 8         Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ ¨ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΓΩΓΗ ¨Δήμου Σιντικής

(Εισηγητής ο Πρόεδρος του Ν.Π κ. Λόκας Θεόδωρος)

ΘΕΜΑ 9         Παράταση συμβατικού χρόνου των δεσμευμένων λογαριασμών (escrow account) στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών προγραμμάτων  του Πράσινου Ταμείου α) «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 »  και β) «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού 2014» μέχρι την 28η -02-2019 και έγκριση αντίστοιχης τροποποίησης του άρθρου 4 της από 31-12-2015 σχετικής σύμβασης . (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Σαββίδης Παναγιώτης¨.

 

ΘΕΜΑ 10       Έγκριση νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και Κανονισμού Σχέσεων Προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α Σιντικής (Εισηγητής ο Πρόεδρος της επιχείρησης κ. Κορωνίδης Παύλος)

ΘΕΜΑ 11       Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου ¨ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΡΟΥΣΟΒΙΤΗ (Α΄ ΦΑΣΗ) (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Σαββίδης Παναγιώτης¨.

ΘΕΜΑ 12       Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου ¨ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2015¨ (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Σαββίδης Παναγιώτης¨.

ΘΕΜΑ 13       Οριστική παραχώρηση του υπ’ αριθμ. 9 οικοπέδου στο Ο.Π 37 του οικισμού Αγκίστρου (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 14       Καθορισμός τιμήματος παραχωρηθέντος οικοπέδου έκτασης 500 τ.μ.  (αριθμ. 2 , Ο.Π 34 ) στον οικισμό Αγκίστρου  (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 15       Εκμίσθωση έκτασης 1.531 τ.μ. από το υπ’ αριθμ. 747 κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Θερμοπηγής για δενδροκαλλιέργεια (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 16       Επί αιτήσεως του Αθλητικού Συλλόγου ¨ΔΙΓΕΝΗΣ¨ για δωρεάν παραχώρηση χώρου για τη δημιουργία χώρου ΚΔΑΠ (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης κ. Τσίντσιος Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 17       Δωρεάν παραχώρηση δυο δημοτικών γεωτεμαχίων στη Δ.Ε.Υ.Α.ΣΙ για κατασκευή αποθήκευσης πόσιμου νερού. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Σαββίδης Παναγιώτης¨.

ΘΕΜΑ 18       Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου  εμπορίου (Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Τουρισμού και Ποιότητας Ζωής του Πολίτη κ. Γεωργιάδης Άνθιμος)

ΘΕΜΑ 19       Θεώρηση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου  εμπορίου (Εισηγητής η Κα Πανταζή Δήμητρα αρμόδια του γραφείου αδειοδοτήσεων του Δήμου)

ΘΕΜΑ 20       Προσθήκη – διαγραφή πωλητών σε θέσεις Λαϊκών Αγορών Δήμου Σιντικής. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Τουρισμού και Ποιότητας Ζωής του Πολίτη κ. Γεωργιάδης Άνθιμος)

 

ΘΕΜΑ 21       Συνδιοργάνωση παγκόσμιου πρωταθλήματος badmigton  στο κλειστό γυμναστήριο Σιδηροκάστρου σε συνεργασία με την Ε.Ο.Φ.Σ.Α και την Α.ΠΟ.ΔΡΑ.ΣΙ. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Τουρισμού και Ποιότητας Ζωής του Πολίτη κ. Γεωργιάδης Άνθιμος)

 

ΘΕΜΑ 22       Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με ΤΙΤΛΟ: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις», αποδοχή της αντίστοιχης χρηματοδότησης για το δήμο Σιντικής ύψους 96.500 ευρώ και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή των απαραίτητων εγγράφων (Εισηγητής ο ειδικός συνεργάτης Δημάρχου κ. Καρβούνης Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 23       Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια- Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας», αποδοχή της αντίστοιχης χρηματοδότησης για το δήμο Σιντικής ύψους 200.000 ευρώ και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή των απαραίτητων εγγράφων (Εισηγητής ο ειδικός συνεργάτης Δημάρχου κ. Καρβούνης Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 24       Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος» με ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού», αποδοχή της αντίστοιχης χρηματοδότησης για το δήμο Σιντικής ύψους 240.000 ευρώ και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή των απαραίτητων εγγράφων. (Εισηγητής ο ειδικός συνεργάτης Δημάρχου κ. Καρβούνης Γεώργιος)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *