Στον δήμο Σιντικής αφήνει τεράστια περιουσία ο Γερμανός Χαμαλίδης

Μια τεράστια περιουσία μεταβιβάζει στον δήμο Σιντικής ο Γερμανός Χαμαλίδης ο οποίος έφυγε από την ζωή το 2004 αφήνοντας την περιουσία του αρχικά στην γυναίκα του Ελπινίκη με την εντολή να μην πουληθεί και  μετά τον θάνατό της  πέρασε στον δήμο Σιντικής.


Ο ευεργέτης του δήμου άφησε σαφείς οδηγίες για το πού και πώς θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματα
“Στη διαθήκη του ο κληρονομούμενος ορίζει επακριβώς τον σκοπό της δωρεάς του προς τον Δήμο, υποδεικνύοντας που θα χρησιμοποιηθεί η κληρονομία και συγκεκριμένα αναφέρει την αγορά και λειτουργία ασθενοφόρου στο Πετρίτσι, όπως και την ανέργεση οικοδομής και την λειτουργία σ ́ αυτήν κέντρου πολλαπλών πολιτιστικών χρήσεων. ”

Δείτε την διαθήκη και τις επιθυμίες του εκλιπόντος

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Στην Θεσ/νίκη σήμερα την 2-7-2003 εγώ ο Γερμανός Χαμαλίδης του Αθανασίου και Ευλαμπίας που γεννήθηκα το έτος 1916 Μετάλιον Πόντου και κατοικώ στον Δήμο Καλαμαριάς Πόντου αρ. 118 Α Α.Τ.Ε. 50912 δηλώνω και επιθυμώ τα κάτωθι. Την ακίνητη περιουσία μετά τον θάνατο μου την δίνω εις την σύζυγό μου Ελπινίκη Χαμαλίδου …. χωρίς να έχει το δικαίωμα να πουλήσει (δεν θα έχει .. προβεί σε καμία πούληση). Θα εισπράξει τα ενοίκια από διαμε- ρίσματα και καταστήματα και το δέκα εκατό 10% από τις εισπράξεις θα το δί- νει εις την αδελφή μου Τζαμπάζη Χρυσούλα. Μόνο εν ζωή. Μετά τον θάνατο της αδελφής μου το δέκα τοις εκατό μένει εις την σύζυγο μου. Δηλώνω τα εξής. Όσες διαθήκες έκανα μέχρι σήμερα τις καταργώ σαν να μην γίνηκαν ποτέ. Σαν ποτέ. Μετά τον θάνατο της συζύγου μου Ελπινίκης Χαμαλίδου δωρεά στον Δήμο Πετριτσίου με τους εξής όρους. Ο Δήμαρχος θα συσταθεί μια επιτροπή απαρτιζόμενη από έναν δικαστικόν υπάλληλον του Πρωτοδικείου Σιδηροκάστρου και από τρεις συμβούλους του Δήμου οι δύο θα είναι της αντι- πολιτεύσεως και ο Δήμαρχος. Ο Δήμος Πετριτσίου μετά θάνατον και της αδελφής σου και μόνον τότε θα εκποιήσει όλην την ακίνητην περιουσίαν. Τα συγκεντρωθέντα χρήματα από πωλήσεις θα κατατεθούν εις Εθνική Τράπεζα εις το Α. Λογαριασμού 219630516-40 τις καταθέσεις της Τραπέζη και αυτές τις διαθέτω εις τον Δήμον. Ο Δήμος θα προβεί εις αγοράν ενός υγειονομικόν αυτοκίνητον από τα καλύτερα για να έχει έδρα στο Πετρίτσι για την εξυπηρέτηση των δημοτών πρώτες ανάγκες. Η επιθυμία μου είναι στον κεντρικόν δρόμο Βυρώνειας Πετριτσίου σε ένα μεγάλο οικόπεδον να κατασκευασθεί μια οικοδομή κοντά στο δρόμο σε μεγάλο οικόπεδο. Να αποτελείται από μίαν με- γάλη αίθουσα με βοηθητικούς χώρους, γραφεία και ότι .. αποφασίσεις η επι-τροπή η κατασκευή της οικοδομής θα είναι από της πρώτης κατηγορίας με άριστη κατασκευή στον κεντρικόν δρόμο Βυρώνειας και Πετριτσίου και σε χώρον Βυρώνειας. Το κτίριο που θα κατασκευάσει θα είναι με βάσεις για επέκταση ενισχυμένες. Η τεράστια αίθουσα με βοηθητικούς χώρους, γραφεία, βιβλιοθήκες, ιατρείον και ότι άλλο χρειασθεί για να χρησιμοποιηθούν πολιτι- στικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς, συγκεντρώσεις, εθνικές γιορτές και πολιτικές συγκεντρώσεις και ότι άλλο προκύψει για τον άνθρωπον. Τα χρήμα- τα που από τας εισπράξεις από καταστήματα και διαμερίσματα θα τα κατα- θέσετε σε Εθνική Τράπεζα Καλαμαριάς εις τον 219630516-40 και οι κατα- θέσεις και … πωλήσεις της περιουσίας μου θα τις χρησιμοποιήσετε για αυτά που επιθυμώ. Επιθυμώ και ορίζω εκτελεστή της διαθήκης μου τον φίλον μου Πρόξενον της Λιθουανίας στην Θεσ/νίκη κύριον Θεόδωρον Καντζόγλου. Άνθρωπον της απολύτου εμπιστοσύνης μου. Εάν προκύψουν διαφορές μεταξύ του εκτελεσθή κυρίου Καντζόγλου με την επιτροπή του Δήμου Πετριτσίου τότε και μόνον η Δικαιοσύνη στο Δικαστήριον θα αποφασίσει. Σας τονίζω ότι με την σύζυγο μου Ελπινίκη το γένος Πουλτουχίδου παντρευτήκαμε το έτος 1945. Ζούμε 58 χρόνια μαζί με πολλή αγάπη και κατανόηση, γι’ αυτό επιθυ- μώ να τοποθετηθεί αναμνηστική πλάκα με πρώτο όνομα Ελπινίκη Χαμαλίδου και δεύτερον Γερμανός Χαμαλίδης. Το αυτοκίνητον του Δήμου Πρώτες Ανάγκης κάπου να γράφει το όνομα Ελπινίκη.

Προς Ελπινίκη. Εάν αποφασίσεις για κάτι καλύτερο που ξέχασα εγώ τότε φρόντισε το. Μπορείς.
Ο Διαθέτης
(υπογραφή)
 

 

 

 

 

 

Αυτή είναι η περιουσία που περνάει στον δήμο Σιντικής

1. To 50% εξ αδιαιρέτου στο διαμέρισμα εμβαδού 97 τ.μ. του 3ου ορόφου στην οδό Πόντου αρ. 115 στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης με 1 θέση στάθμευσης αυτοκι- νήτου.

2. Το 100% στα τρία ακίνητα στη Χαριλάου Θεσσαλονίκης, οδού Χατζηλαζάρου 22, 1 υπόγειο, 1 διαμέρισμα 3ου ορόφου και 1 διαμ. 5ου ορόφου, εμβαδού 80, 68 και 26 τμ αντίστοιχα. Τα του 3ου και 5ου ορόφου πρέπει να είναι διαμερίσματα, αλλά δεν έχω λεπτομερέστερη εικόνα. Πάντως θα τα ερευνήσει ούτως ή άλλως ο συμ- βολαιογράφος που θα κάνει την αποδοχή κληρονομιάς για το Δήμο.

3. Το 50% εξ αδιαιρέτου πολυκατοικίας σε οικόπεδο εμβαδού 436,43 τμ στην οδό Ελ. Βενιζέλου στο Γαλάτσι Αττικής πλην ενός διαμερίσματος, ήτοι και το 50% εξ αδιαιρέτου όλων των διαιρεμένων αυτής ιδιοκτησιών πλην μιας, που αναφέρεται στην περίπτωση υπ’ αρ. ε:

α) το 50% εξ αδιαιρέτου του υπογείου αποθηκευτικού χώρου εμβαδού 219,04 τμ β) το 50% εξ αδιαιρέτου δύο ισογείων καταστημάτων εμβαδού 127,73 και 83,24 τμ αντίστοιχα

γ) το 50% εξ αδιαιρέτου τριών διαμερισμάτων του 1ου ορόφου, εμβαδού 77,25, 77,20 και 58,95 τμ αντίστοιχα

δ) το 50% εξ αδιαιρέτου τριών διαμερισμάτων του 2ου ορόφου, εμβαδού 77,25, 77,20 και 58,95 τμ αντίστοιχα,

ε) το 50% εξ αδιαιρέτου δύο διαμερισμάτων του 3ου ορόφου, εμβαδού 77,20 και 58,95 τμ αντίστοιχα, δηλαδή δεν ανήκει κατά κανένα ποσοστό στο Δήμο Σιντι- κής το εμβαδού 77,25 τμ, όπως τα όμοιά του στους άλλους ορόφους και

στ) το 50% εξ αδιαιρέτου του δώματος 16,36 τμ με δικαίωμα καθ’ ύψος επέκτα- σης του δώματος πάνω από τον 3ο όροφο.

4. Το 50% εξ αδιαιρέτου σε κατάστημα του 5ου ορ. στην Αντιγονιδών Θεσ/νίκης εμβαδού 183,70 τμ, κατάλληλο για εγκατάσταση βιοτεχνικής επιχείρησης.
 

Η

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *