Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σιντικής

Με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη του συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σιντικής την  Παρασκευή      29     Δεκεμβρίου στη 1 το μεσημέρι.

 

Τα θέματα είναι :

ΘΕΜΑ 1         Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων (παρ. 2 , άρθρο 4, ΠΔ 80/2016) (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 2         Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2018 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 3         Ψήφισμα για τη στήριξη της καμπάνιας με τίτλο ¨ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΛΛΑΔΑ¨

ΘΕΜΑ 4         Έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2018  του Ν.Π.Δ.Δ ¨Α.ΠΟ.ΔΡΑ.ΣΙ¨ (Εισηγητής ο κ. Παπαδόπουλος Αριστείδης , Πρόεδρος του  Ν.Π)

ΘΕΜΑ 5         Αντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της  ΔΑΕ ¨ ΣΙΝΤΙΚΗ¨ (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης κ. Τσίντσιος Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 6         Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες για το έτος 2018. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 7         Επί αίτησης παραίτησης του Μακρή Δημητρίου του Ιωάννη από το αξίωμα του Αντιπροέδρου και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ ¨Α.ΠΟ.ΔΡΑ.ΣΙ¨  και ορισμός νέου μέλους (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης κ. Τσίντσιος Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 8         Διαγραφή οφειλής της Γούτση Ιωάννας του Δημητρίου (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 9         Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 10       Επί αιτήσεως Πάππου Βασιλείου του Μιχαήλ  (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης κ. Τσίντσιος Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 11       Προσθήκη  θέσης πωλητή λαϊκής αγοράς (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Τουρισμού και Ποιότητας Ζωής του Πολίτη κ. Γεωργιάδης Άνθιμος)

ΘΕΜΑ 12       Ορισμός συμβούλων (1 τακτικού και 1 αναπληρωματικού) για τη σύσταση επιτροπής παραλαβής στο Δήμο Σιντικής για τα έργα αξίας πάνω από 5.869,41€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ¨   (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης κ. Τσίντσιος Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 13       Ορισμός συμβούλων (2 τακτικών και 2 αναπληρωματικών) για τη σύσταση επιτροπής παραλαβής  στο Δήμο Σιντικής για τα έργα αξίας μέχρι 5.869,41€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α¨   (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης κ. Τσίντσιος Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 14       Ορισμός Επιτροπής Εκτίμησης ακινήτων για εκποίηση, εκμίσθωση κ.λ.π. και για την παράδοση-παραλαβή ακινήτων που εκμισθώνονται ή λήγει η σύμβασή τους. Μιχαήλ  (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης κ. Τσίντσιος Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 15       Ορισμός συμβούλων για τη σύσταση επιτροπής  καταστροφής ευτελούς   αξίας κινητών πραγμάτων.   (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης κ. Τσίντσιος Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 16       Συγκρότηση Επιτροπής Σφράγισης Καταστημάτων για το 2018.   (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης κ. Τσίντσιος Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 17       Ορισμός Επιτροπής για τη διενέργεια δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση των πραγμάτων του Δήμου   (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης κ. Τσίντσιος Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 18       Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (άρθρο 221 παρ. 11β) .   (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης κ. Τσίντσιος Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 19       Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (άρθρο 221 παρ. 11 περ. δ) .   (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης κ. Τσίντσιος Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 20       Συγκρότηση Επιτροπής ανάθεσης εργασιών  επισκευής και συντήρησης οχημάτων  του Δήμου   (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης κ. Τσίντσιος Γεώργιος)

 

ΘΕΜΑ 21       Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής υλικών και εργασιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων του Δήμου   (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης κ. Τσίντσιος Γεώργιος)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *