Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σιντικής

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σιντικής.

Τα θέματα είναι :

 

ΘΕΜΑ 1         Ψήφισμα διακήρυξης για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος , Τουρισμού και Ποιότητας Ζωής του Πολίτη κ. Γεωργιάδης Άνθιμος)

ΘΕΜΑ 2         Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων  οικ. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ ¨ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΓΩΓΗ¨ (Εισηγητής ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ κ. Λόκας Θεόδωρος)

ΘΕΜΑ 3         Έγκριση απολογιστικών στοιχείων εσόδων –εξόδων γ΄ τριμήνου 2017 και υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 4         Έγκριση 16ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 5         Συμπλήρωση της με αριθμ. 235/2017 ΑΔΣ περί συμμετοχής του Δήμου Σιντικής στην ¨Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων ¨ (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος , Τουρισμού και Ποιότητας Ζωής του Πολίτη κ. Γεωργιάδης Άνθιμος)

ΘΕΜΑ 6         Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και κατανομή ΣΑΤΑ και ΣΑΤΑ Πυροπροστασίας (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων  κ. Σαββίδης Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 7         Ψήφιση πίστωσης για το ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 8         Επί αιτήσεων  του Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδόπολης ¨ΠΡΟΟΔΟΣ ¨ και του Πολιτιστικού Συλλόγου Ν. Πετριτσίου για επιχορήγηση με σκοπό τη διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στη Ροδόπολη  (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 9         Επί αιτήσεως Συνδέσμου Φίλων Οχυρών Ιστίμπεη για χρηματοδότηση (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 10       Ενημέρωση για τη λειτουργία της ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε¨

ΘΕΜΑ 11       Επί αιτήσεως παραίτησης Γρηγοριάδη Νικόλαου του Δημητρίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε ¨ και αντικατάστασή του. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης κ. Τσίντσιος Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 12       Επί αιτήσεως παραίτησης Τσεκμέζογλου Μαρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Α.ΠΟ.ΔΡΑ.ΣΙ¨ Δήμου Σιντικής (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης κ. Τσίντσιος Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 13       Αντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ ¨Α.ΠΟ.ΔΡΑ.ΣΙ¨ (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης κ. Τσίντσιος Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 14       Αύξηση ή μη  τέλους ακίνητης περιουσίας(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 15       Αύξηση ή μη φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 16       Απευθείας αγορά του με αριθμ. 1796 ιδιόκτητου οικοπέδου ρυμοτομικού σχεδίου Σιδηροκάστρου για τη δημιουργία δημοτικού χώρου στάθμευσης. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Σαββίδης Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 17       Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 18       Εκμίσθωση σχολικού κλήρου της τοπικής κοινότητας Άνω Πορροϊων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 19       Εκμίσθωση έκτασης 1.636,40 τ.μ. από το με αριθμ. 3758 κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Άνω Ποροϊων. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 20       Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ¨ Συντήρηση κοιμητηρίων Ροδόπολης¨  (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Σαββίδης Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 21       Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ¨ Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος –Πολιτιστικό Κέντρο Κερκίνης¨ (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Σαββίδης Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 22       Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ¨ Αντιπλημμυρική προστασία χειμάρρων Σιδηροκάστρου (Ά φάση) ¨ (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Σαββίδης Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 23       Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου ¨Βελτίωση υποδομών πρόσβασης στο κέντρο υγείας της Ροδόπολης¨ (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Σαββίδης Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 24       Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου Βελτίωση υποδομών εκπαίδευσης στο Ν.Πετρίτσι¨(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Σαββίδης Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 25       Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου ¨ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ ΚΕΡΚΙΝΗΣ¨(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Σαββίδης Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 26       Γνωμοδότηση σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων B/θμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Σιντικής για το σχολικό έτος 2018-2019. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος , Τουρισμού και Ποιότητας Ζωής του Πολίτη κ. Γεωργιάδης Άνθιμος)

ΘΕΜΑ 27       Επί αιτήσεως Ιορδανίδη Ηλία του Χρύσανθου (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 28       Επί αιτήσεως ΔΕΥΑΣΙ για ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 29       Εκμίσθωση σχολικού κλήρου  στην Οδηγήτρια (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 30       Επί αιτήσεως παραίτησης του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης κ. Τσίντσιος Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 31       Προσθήκη – Διαγραφή θέσεων πωλητών λαϊκής αγοράς (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Τουρισμού και Ποιότητας Ζωής του Πολίτη κ. Γεωργιάδης Άνθιμος)

ΘΕΜΑ 32       Έγκριση μετάβασης του κ. Δημάρχου στα Ιωάννινα για την παρακολούθηση του ετήσιου συνεδρίου της ΚΕΔΕ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *