Tην παραίτηση του προέδρου της ΣΙΝΤΙΚΗ ΔΑΕ Γ. Λαχανά ζητά ο κ. Νίκος Δεμερτζής

Για πλημμέλειες και αστοχίες επικρίνει τον πρόεδρο της ΣΙΝΤΙΚΗ ΔΑΕ  Γιώργο Λαχανά, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης κ. Νίκος Δεμερτζής, ζητώντας του να παραιτηθεί και να ανασυγκροτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης.

Σε αντίθετη περίπτωση θα παραιτηθεί ο ίδιος. Όπως επισημαίνει, ” … για όσες πλημμέλειες ή αστοχίες έχουν συμβεί μέχρι σήμερα την καίρια ευθύνη έχει ο Πρόεδρος της επιχείρησης, και προκειμένου να υπάρξει στη συνέχεια εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης καλώ τον Πρόεδρο της ΣΙΝΤΙΚΗ ΔΑΕ κ. Γιώργο Λαχανά να υποβάλει την παραίτησή του και η οποία άμεσα να γίνει δεκτή  και ταυτόχρονα να υπάρξει ανασυγκρότηση του οργάνου από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σιντικής. Εάν δεν συμβεί αυτό, υποβάλλω την παραίτησή μου, καθόσον δεν θέλω να έχω ευθύνες στην παραπέρα στασιμότητα και στο τέλμα της επιχείρησης “.

Ο κ. Δεμερτζής σε ανακοίνωση του εξιστορεί τους λόγους που τον ώθησαν στην απόφαση του αυτή.

Όπως αναφέρει :               

 

Τοποθέτηση  κ. Νίκου Δεμερτζή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης ΣΝΤΙΚΗ Δ.Α.Ε.  πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Δ.Σ.  στις  16-03-2015.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ –ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 

1Α) Εδώ και έξι (6) μήνες η Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕ Σιντικής παραπαίει. Βαδίζει στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα.

 

Στις 3-10-2014 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. της επιχείρησης με Πρόεδρο τον Γ. Λαχανά και Αντιπρόεδρο τον Δ. Δεβελάσκα.

 

Στις 21-10-2014 συγκροτήθηκε  Επιτροπή για την απογραφή των υλικών προκειμένου να παραλάβει νέα διοίκηση.

 

Μέχρι σήμερα, ο μεν Αντιπρόεδρος παραιτήθηκε και η παραίτησή του έγινε δεκτή από το Δ.Σ. της επιχείρησης στις 5-2-2015, η δε Επιτροπή δεν παρέδωσε καμία απογραφή  εδώ και πέντε μήνες ….

 

Έτσι λοιπόν η διοίκηση της νέας δημοτικής αρχής δεν τοποθετήθηκε ούτε ανέλυσε την κατάσταση, την οποία παρέλαβε από την προηγούμενη διοίκηση.

 

Δεν υπάρχει πουθενά, ούτε υπογράφηκε πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής.

 

1Β) Έξι μήνες τώρα οι εκπρόσωποι της μειοψηφίας στο Δ.Σ., αλλά και το μέλος του Δ.Σ. κ. Δημήτρης Παρασκευαϊδης, ζητάμε να έρθει εισήγηση – τοποθέτηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης της επιχείρησης. Υπάρχει σχέδιο; Υπάρχει όραμα;

 

Μέχρι σήμερα ακόμα τέτοιο σχέδιο δεν κατατέθηκε και πώς να κατατεθεί αφού ούτε υπήρξε, ούτε υπάρχει. Εξ αυτού του λόγου ο κ. Δ. Παρασκευαϊδης παραιτήθηκε από το Δ.Σ. της επιχείρησης.

 

1Γ) Υπάρχουν προοπτικές επιβίωσης και παραπέρα μελλοντικής ανάπτυξης της επιχείρησης; Βεβαίως και υπάρχουν, αφού πρώτα  ΑΜΕΣΑ ληφθούν μέτρα εξυγίανσης της Επιχείρησης, εξορθολογισμού των δαπανών, εκπόνησης μιας ολοκληρωμένης μελέτης βιωσιμότητας και βεβαίως κατάθεσης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης, βάζοντας ταυτόχρονα  ποσοτικούς και ποιοτικούς όρους – στόχους χωρίς να υπολογίζεται το πολιτικό κόστος και τα μικροσυμφέροντα, παρά μόνο το όφελος και το συμφέρον της επιχείρησης.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 

Σε εφαρμογή του προγράμματος διαύγεια (ν. 3861/2010 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4210/2013), το Δ.Σ. της επιχείρησης στις 26-5-2011 είχε ορίσει τριμελή ομάδα υπαλλήλων της επιχείρησης, προκειμένου να γίνεται η υποχρεωτική ανάρτηση στο διαδίκτυο των αποφάσεων που λαμβάνονταν από τα όργανα διοίκησης της επιχείρησης.

 

      Περαιτέρω, με την υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40/3404/2-6-2014 Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «… οι αναρτητέες πράξεις όχι απλώς δεν εκτελούνται, αλλά δεν έχουν νομική ισχύ ούτε παράγουν έννομα  αποτέλεσμα εάν δεν είναι αναρτητέες στο διαδίκτυο …»

 

      Το πρόγραμμα διαύγεια στην επιχείρηση σταμάτησε στις 13-8-2014 και μετά έγιναν δύο αναρτήσεις, η μία στις 19-1-2015 «Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού 2015» και η δεύτερη στις 21-1-2015 «Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για τους τρόπους αντιμετώπισης  της προμήθειας καυσίμων εξ αιτίας των σοβαρών νομικών και πραγματικών δυσκολιών που έχουν δημιουργηθεί.»         

 

Όλες οι άλλες πράξεις (αποφάσεις Δ.Σ., αποφάσεις Προέδρου Δ.Σ., δαπάνες κ.λ.π.) γιατί δεν αναρτήθηκαν; Έχουν νομική ισχύ; Υπάρχει ευθύνη κάποιου;

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Δ.Σ.

 

Α) ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.

 

Μέχρι σήμερα κρατήθηκαν πρακτικά και γράφτηκαν στο Βιβλίο Συνεδριάσεων του Δ.Σ. όπως και υπογράφτηκαν μέχρι τον Οκτώβριο του 2014. Έκτοτε τα πρακτικά εγγράφονται σε πρόχειρα χαρτιά και φυσικά δεν υπογράφει κανένα μέλος του Δ.Σ.

 

      Με αίτησή μου από 27-1-2015 ζήτησα φωτοτυπημένα αντίγραφα των συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Ν.Π. ΣΙΝΤΙΚΗ ΔΑΕ από 1-9-2014 έως 27-1-2015. Φυσικά μέχρι σήμερα ούτε αντίγραφα έλαβα και οι απαντήσεις που έπαιρνα για τα πρακτικά του Βιβλίου συνεδριάσεων  του Δ.Σ. από τον Πρόεδρο ήταν «θα γραφτούν».

 

 Β) ΩΡΕΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ Δ.Σ. – ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Δ.Σ.

 

      Δυστυχώς μέχρι σήμερα οι ώρες σύγκλησης του Δ.Σ. της επιχείρησης γίνονται κατά το δοκούν (19.00, 19.30. 11.00, 13.00, 20.00, 10.00, 17.00).

 

      Εισηγήσεις των θεμάτων δεν γίνονται.

 

      Έτσι κάθε φορά έχουμε διαμαρτυρίες, τόσο για το αλλαλούμ  των ωρών σύγκλησης του Δ.Σ., όσο και για την μη έγκαιρη και αναλυτική ενημέρωση.

 

      Φυσικά την ευθύνη των παραπάνω έχει ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Στις 3-12-2014 τα μέλη του Δ.Σ. της επιχείρησης ΣΙΝΤΙΚΗ ΔΑΕ ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Γ. Λαχανά σχετικά με την από 28-1-2013 πορισματική έκθεση του έκτακτου διαχειριστικού και οικονομικού ελέγχου από οικονομικούς επιθεωρητές και αφορούσαν την δημοτική επιχείρηση Λουτρών Σιδηροκάστρου.

 

Στη ίδια συνεδρίαση έγινε προφορική ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. από τον Δικηγόρο του Πρωτοδικέιου Σερρών κ. Σωτήρη Μανουσίδη.

 

Την εισήγηση – γνωμάτευσή του ζήτησα να την καταθέσει γραπτώς προκειμένου να ενημερωθούν με ακρίβεια και με μεγάλη προσοχή όλα τα μέλη του Δ.Σ., καθόσον οι αποφάσεις τους θα είναι τόσο πολύ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ και  ΚΡΙΣΙΜΕΣ, γιατί ίσως ασκήσουν αξιώσεις και αποδώσουν τυχόν ευθύνες σε πρόσωπα προηγούμενων διοικήσεων, σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών».

 

      Η γνωμάτευση κατατέθηκε τρείς μήνες αργότερα δηλ. 3-3-2015 και τέθηκε υπ’ όψη των μελών του Δ.Σ. σήμερα 16-3-2015. Οι προθεσμίες παραγραφής τρέχουν Κάποιος, κάποιοι έχουν ευθύνες.

 

ΛΟΓΙΣΤΉΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 

Η επιχείρηση υποστηρίζονταν λογιστικά μέχρι 31-12-2014 από τον Λογιστή Σερρών κ. Χρήστο Διαμαντή.

 

Από 1-1-2015 η επιχείρηση δεν έχει λογιστική υποστήριξη. Είναι δυνατόν μία ανώνυμη εταιρία αυτού του μεγέθους, δημοτική επιχείρηση, με αγορές, με δαπάνες, με υποχρεώσεις δανειακές, ασφαλιστικές, φορολογικές, με φορολογικό έλεγχο να τρέχει, να μη έχει λογιστική υποστήριξη;

 

Την ευθύνη φέρει ακέραια ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ – ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥ

 

Όπως είναι γνωστό, παραμονή Χριστουγέννων 2014 ο υδροηλεκτρικός σταθμός Αγκίστρου υπέστη μεγάλη καταστροφή από δολιοφθορά. Για την σύντομη αποκατάστασή του επιλέχθηκε ως μόνη λύση η λήψη δανείου.

 

      Στις 13-1-2015 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΔΑΕ και με το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης πήρε απόφαση επέκτασης του ήδη υπάρχοντος δανείου με την Τράπεζα Πειραιώς κατά 150.000 ευρώ.

 

      Στη συνεδρίαση εκείνη συμφώνησα ως μόνη λύση για την σύντομη αποκατάσταση του υδροηλεκτρικού  σταθμού, στη λήψη δανείου. Διαφώνησα, όμως και  καταψήφισα την συγκεκριμένη λήψη δανείου, καθόσον α) δεν ήταν γνωστοί οι όροι του δανείου, β) δεν υπήρχαν προσφορές από άλλες τράπεζες, γ) δεν υπήρχε μελέτη για το ύψος του δανείου των 150.000  ευρώ.

 

      Το ίδιο έπραξα και στο δημοτικό συμβούλιο που συνήλθε στις 2-2-2015, όπου ελήφθη απόφαση κατά πλειοψηφία ως 4ο έκτακτο θέμα η έγκριση δανείου της ΔΑΕ ΣΙΝΤΙΚΗ με εγγυητή τον Δήμο Σιντικής.

 

      Στις 12-2-2015 συγκαλείται το Δ.Σ. της ΔΑΕ σε  έκτακτη συνεδρίαση με θέμα εκ νέου απόφαση για λήψη δανείου.

 

      Σε ερώτησή μου προς τον Προέδρο του Δ.Σ. κ. Γ. Λαχανά « μα πήραμε απόφαση για επέκταση του ήδη υπάρχοντος δανείου στις 13-1-2015 και εγκρίθηκε η απόφασή μας με εγγυητή τον Δήμο Σιντικής σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 2-2-2015  και  η  απάντηση του Προέδρου  «για να σου κάνω το χατήρι απευθυνθήκαμε και σε άλλες τράπεζες …»

 

      Φυσικά τις προσφορές των άλλων τραπεζών δεν τις είδαμε, αφού δεν υπήρχαν.

 

      Μα είναι λειτουργία Δ.Σ. μιας Α.Ε. αυτή; Την ευθύνη φέρει ακέραια ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

            Επειδή για όλα τα παραπάνω και για όσες πλημμέλειες ή αστοχίες έχουν συμβεί μέχρι σήμερα την καίρια ευθύνη έχει ο Πρόεδρος της επιχείρησης, και προκειμένου να υπάρξει στη συνέχεια εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης καλώ τον Πρόεδρο της ΣΙΝΤΙΚΗ ΔΑΕ κ. Γιώργο Λαχανά να υποβάλει την παραίτησή του και η οποία άμεσα να γίνει δεκτή  και ταυτόχρονα να υπάρξει ανασυγκρότηση του οργάνου από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σιντικής.

 

      Εάν δεν συμβεί αυτό, υποβάλλω την παραίτησή μου, καθόσον δεν θέλω να έχω ευθύνες στην παραπέρα στασιμότητα και στο τέλμα της επιχείρησης.

 

Σιδηρόκαστρο 16  Μαρτίου 2015

 

 Με τιμή

 

Νίκος Δεμερτζής

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *