ΔΕΥΑΣΙ: Δυνατότητα διακανονισμού για οφειλές

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σιντικής δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους καταναλωτές που έχουν οφειλές από λογαριασμούς ύδρευσης

να προβούν σε διακανονισμό με απαλλαγή μέρους των προσαυξήσεών τους σε ποσοστό ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4611/2019.

 

Οφειλές προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Σιντικής που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και τις 16 Ιουλίου 2019, μπορούν κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται σύμφωνα με τα κάτωθι: α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως και είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%), γ) αν εξοφληθούν σε είκοσι πέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%), δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%), ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

 

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων.

 

Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) Ευρώ. Σε κάθε περίπτωση ο οφειλέτης πρέπει να γνωρίζει ότι πέρα από την εξόφληση των δόσεων του διακανονισμού οφείλει να εξοφλεί και τον τρεχούμενο λογαριασμό του για να διατηρεί το δικαίωμα της μείωσης των προσαυξήσεων που έχει στο διακανονισμό του. Η αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στην ευνοϊκή αυτή ρύθμιση πρέπει να υποβληθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Σιντικής στη Ροδόπολη ή το Σιδηρόκαστρο το αργότερο έως την 16η Σεπτεμβρίου 2019, μετά το πέρας της προθεσμίας οι ληξιπρόθεσμες οφειλές θα αποστέλλονται για είσπραξη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Πληροφορίες στα Τηλέφωνα 2323025750 – 2327350140 και στα γραφεία της Επιχείρησης στο Σιδηρόκαστρο και τη Ροδόπολη.

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *