Παράταση στην παράταση για το έργο της δομής φιλοξενίας στο Κλειδί που ήδη λειτουργεί εδώ και 1 χρόνο

Παράταση στην παράταση δίνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στον εργολάβο, για το έργο της εγκατάστασης προσωρινής δομής φιλοξενίας στη θέση αγρόκτημα Κλειδιού του Δήμου Σιντικής.

 

Τον Ιανουάριο είχε ανακοινωθεί η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου «Εγκατάσταση προσωρινής δομής φιλοξενίας του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη θέση αγρόκτημα Κλειδιού του Δήμου Σιντικής, Ν. Σερρών», έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021.

 

Στα τέλη Φεβρουαρίου και συγκεκριμένα στις 26 Φεβρουαρίου, όμως, το Υπουργείο ανακοίνωσε την έγκριση της παράτασης, αυτή τη φορά, έως τις 15 Μαΐου 2021.

 

Παράλληλα, το Υπουργείο ενέκρινα τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) και τον 1ο Πίνακα Κατανομής Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο «Εγκατάσταση προσωρινής δομής φιλοξενίας του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη θέση αγρόκτημα Κλειδιού του Δήμου Σιντικής, Ν. Σερρών», όπως αυτά συντάχθηκαν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με τα άνωθεν διαλαμβανόμενα και σε συνδυασμό με το άρθρο 156 του ν.4412/2016.

 

Η συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης ανέρχεται σε 2.918.286,14€, χωρίς Φ.Π.Α., και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών ανέρχεται σε 432.394,16 €, χωρίς Φ.Π.Α.

 

Επίσης, εγκρίθηκε η συμπερίληψη όρου στην 1η Σ.Σ.Ε, ως εξής:

« Η ανάδοχος υποχρεούται:

α. να παρέχει πληροφορίες και να αποδέχεται τους ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά όργανα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης)

β. να τηρεί τις απαιτήσεις δημοσιότητας της Ε.Ε. και να αναρτήσει σχετική πινακίδα στον τόπο του έργου.».

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *