Σιδηρόκαστρο : Η λειτουργία των περιφερειακών αγροτικών ιατρείων στο Δ.Σ. Σιντικής

Η λειτουργία  των περιφερειακών αγροτικών ιατρείων, είναι μεταξύ των θεμάτων του δημοτικού συμβουλίου Σιντικής που θα συνεδριάζει την Τρίτη 16 Οκτωβρίου στις 7 το βράδυ.

Επίσης το συμβούλιο θα αποφασίσει, μεταξύ των άλλων,  για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και την πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού.  

Τα θέματα είναι :

ΘΕΜΑ 1         Συζήτηση επί της λειτουργίας των περιφερειακών αγροτικών ιατρείων  

ΘΕΜΑ 2         Επί αιτήσεως –Πρότασης ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε για συμβιβασμό και κατάργηση δίκης (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 3         Έγκριση 13ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2018 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 4         Έγκριση 14ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2018 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 5         Αποδοχή της ένταξης του έργου ¨Αναβάθμιση σχολικών κτιρίων  και υπαίθριων χώρων αυτών ¨προϋπολογισμού 177.756 € στο Πράσινο Ταμείο και έγκριση των όρων του συμφώνου αποδοχής. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Σαββίδης Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 6         Συμψηφισμός ρυθμιζόμενων οφειλών Δ.Ε.Υ.Α Σιντικής με τις οφειλές του Δήμου εργασιών  (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 7         Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ¨ Βελτίωση υποδομών εκπαίδευσης στο Νέο Πετρίτσι¨ (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Σαββίδης Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 8         Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Σαββίδης Παναγιώτης)

 

ΘΕΜΑ 9         Κατανομή  πιστώσεων πυροπροστασίας και εξειδίκευση αυτών (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 10       Έγκριση πρωτοκόλλων  παραλαβής εργασιών  (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 11       Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού με δίμηνη σύμβαση εργασίας. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Σαββίδης Παναγιώτης)

 

ΘΕΜΑ 12       Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας του ΝΠΔΔ ¨ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΓΩΓΗ¨ (Εισηγητής ο κ. Λόκας Θεόδωρος)

ΘΕΜΑ 13       Αναστολή λειτουργίας παιδικού σταθμού Χαροπού ¨ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΓΩΓΗ¨ (Εισηγητής ο κ. Λόκας Θεόδωρος)

ΘΕΜΑ 14       Εξειδίκευση πίστωσης για την επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού από την COSMOTE A.E (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 15       Αποδοχή της ένταξης του έργου ¨Αναβάθμιση σχολικών κτιρίων  και υπαίθριων χώρων αυτών ¨προϋπολογισμού 177.756 € στο Πράσινο Ταμείο και έγκριση των όρων του συμφώνου αποδοχής. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Σαββίδης Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 16       Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας μίσθωσης έκτασης 1.479 τ.μ. από το υπ’ αριθμ. 3505 κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Αχλαδοχωρίου για δενδροκαλλιέργεια (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 17       Υποβολή αίτησης στο Πρωτοδικείο Σερρών για τον ορισμό προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου της ¨ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε¨ (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 18       Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ¨ (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 19       Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης του Δήμου με τη Δ.Ε.Υ.Α.ΣΙ με αντικείμενο τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου ¨ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ-ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ –ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ¨ (Εισηγητής ο κ. Κορωνίδης Παύλος , Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΣΙ)

ΘΕΜΑ 20       Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για το έργο ¨Βελτίωση υποδομών εκπαίδευσης στο Ν. Πετρίτσι ¨ (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Σαββίδης Παναγιώτης)

 

ΘΕΜΑ 21       Επί αιτήσεως του Δ.Ι.Ε.Κ Σιδηροκάστρου για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης των μαγειρείων της Μαθητικής Εστίας Σιδηροκάστρου για πραγματοποίηση εργαστηριακών μαθημάτων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης  κ. Τσίντσιος Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 22       Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σιντικής στην έκθεση PHILOXENIA 2018 και εξειδίκευση πίστωσης (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *