Σιντική: Ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού μεγάρου στο Σιδηρόκαστρο

Ομόφωνα απόφαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιντικής την έγκριση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΣΤΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ».

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, το σχέδιο της διακήρυξης, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2125/7-5-2021 έγγραφο της ΔΑ του ΠΕΠ ΚΜ, με το οποίο εγκρίθηκε το σχέδιο διακήρυξης που υποβάλαμε, τις διατάξεις του Ν.4782/2021 αποφάσισε ομόφωνα.

 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 1.323.387,10 Ευρώ και

αναλύεται σε:

-Δαπάνη Εργασιών: 971.315,61 €

-Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 174.836,81 €.

-Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.)

171.922,86 €, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν.

4412/2016.

 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 5.311,82 € σύμφωνα με το

άρθρο 153 του ν. 4412/2016.

 

Οι παρεμβάσεις που προτείνονται στο κτίριο αφορούν αποσκοπούν τόσο στην δομική ενίσχυση της

κατασκευής σε θέματα θερμομόνωσης όσο και στην προσπάθεια μείωσης των καταναλώσεων του

κτιρίου κατά τη λειτουργία του.

 

Για το λόγο αυτό οι παρεμβάσεις χωρίζονται σε οικοδομικές και

ηλεκτρομηχανολογικές όπως αναφέρονται στη συνέχεια. Δεν προτείνονται κάποιες παρεμβάσεις

πρόσβασης του κτιρίου σε ΑΜΕΑ αφού αυτές έχουν κατασκευαστεί από το Δήμο σε παλαιότερο χρόνο.

 

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στη μελέτη του έργου, είναι:

 

Α. Οικοδομικές εργασίες:

1. Αποξήλωση παλαιών κουφωμάτων – τοιχοποιίες:

2. Κατασκευή συστήματος εξωτερικής θερμοπρόσοψης (ETICS):

3. Ανακαίνιση χρωματισμών κτιρίου

4. Μονώσεις δώματος

5. Τοποθέτηση θερμομονωτικών συρόμενων κουφώματων αλουμινίου με θερμοδιακοπή

6. Τοποθέτηση θερμομονωτικών ανοιγόμενωνκουφώματων αλουμινίου με θερμοδιακοπή

 

Β. Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες:

 

1. Αντικατάσταση πεπαλαιωμένων λεβήτων με νέο σύστημα θέρμανσης (αντλίες θερμότητας)

2. Αντικατάσταση συστημάτων κλιματισμού

3. Σύστημα αερισμού

4. Σύστημα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης

5. Αναβάθμιση του συστήματος τεχνητού φωτισμού

6. Εγκατάσταση ηλεκτρολογικών πινάκων διανομής

7. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων

8. Ενεργειακός έλεγχος κτιρίου

 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014 – 2020 με ποσοστό συγχρηματοδότησης από το Ε.Τ.Π.Α. και από Εθνική Δαπάνη (Κωδικός ΠΔΕ Πράξης : 2019ΕΠ00810037).

 

Λίγα λόγια για το δημαρχιακό μέγαρο Σιδηροκάστρου

 

Το κτίριο του Δημαρχείου ξεκίνησε να κατασκευάζεται στα τέλη της δεκαετίας του 1970,

ολοκληρώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και από τότε δεν έχει υποστεί καμία συντήρηση –

ανακαίνιση. Το κτίριο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 3 ορόφους και δώμα. Η συνολική επιφάνειά

του υπερβαίνει τα 3.600 τ.μ.

 

Το συγκεκριμένο κτίριο είναι ιδιοκτησίας του Δήμου Σιντικής και εκτός από τις Υπηρεσίες του Δήμου

φιλοξενούνται και οι εξής λειτουργίες:

 

1. Α.Τ. Σιδηροκάστρου

2. Ιατρείο και κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Σιντικής,

3. ΚΕΦ,

4. Παράρτημα ΙΚΑ Σερρών,

5. Σιντική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία,

6. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης,

7. ΚΑΠΗ Σιδηροκάστρου,

8. Κέντρο κοινότητας,

9. ΚΕΚ.

 

Κατά το χρόνο κατασκευής του δεν ίσχυε ο κανονισμός θερμομόνωσης με αποτέλεσμα το κτίριο να μην είναι θερμομονωμένο. Αυτό έχει τεράστιες συνέπειες ως προς την ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου και τις θερμομονωτικές του ικανότητες. Επιπροσθέτως, τα κουφώματα του κτιρίου είναι αυτά που τοποθετήθηκαν κατά την κατασκευή του και δεν έχουν καμία τροποποίηση. Τα κουφώματα αυτά είναι αλουμινίου συρόμενα με μονούς υαλοπίνακες και καλύπτουν επιφάνεια άνω των 900 τ.μ. αποτελώντας περίπου το 30 % της εξωτερικής επιφάνειας του κτιρίου.

 

Από τα ανωτέρω φαίνεται η σημαντικότητα του συγκεκριμένου κτιρίου για τη λειτουργία του Δήμου

Σιντικής. Το κτίριο λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους καθ’ όλο το 24ωρο. Αν στα παραπάνω

λάβουμε υπ’ όψιν ότι η πόλη του Σιδηροκάστρου ανήκει στη ζώνη Δ με βάση τον κανονισμό

θερμομόνωσης γίνεται αμέσως αντιληπτό πόσο ενεργοβόρο είναι το κτίριο. Τόσο η έλλειψη

θερμομόνωσης όσο και το πεπαλαιωμένο σύστημα θέρμανσης, το οποίο περιλαμβάνει 3 λέβητες των

350.000 Kcal έκαστος, έχουν ως αποτέλεσμα τόσο κατά τη διάρκεια του χειμώνα όσο και κατά τη

διάρκεια του καλοκαιριού οι συνθήκες εργασίας εντός του κτιρίου να μην είναι οι επιθυμητές.

 

Ως αποτέλεσμα αυτού έχουν εγκατασταθεί κατά καιρούς αυτόνομες μικρές κλιματιστικές μονάδες σε κάθε γραφείο του κτιρίου οι οποίες με τη σειρά τους βοηθούν στην ψύξη και τη θέρμανση δημιουργούν όμως συνεχή προβλήματα υπερφόρτωσης του ηλεκτρικού δικτύου στο κτίριο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *